EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013O0011

2013/212/EU: Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2013 , euroseteleiden vaihtamisesta ja käytöstä poistamisesta sekä toimenpiteiden toteuttamisesta luvattomia seteliaiheen jäljennöksiä vastaan annettujen suuntaviivojen EKP/2003/5 muuttamisesta (EKP/2013/11)

OJ L 118, 30.4.2013, p. 43–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 273 - 273

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2013/212/oj

30.4.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 118/43


EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,

annettu 19 päivänä huhtikuuta 2013,

euroseteleiden vaihtamisesta ja käytöstä poistamisesta sekä toimenpiteiden toteuttamisesta luvattomia seteliaiheen jäljennöksiä vastaan annettujen suuntaviivojen EKP/2003/5 muuttamisesta

(EKP/2013/11)

(2013/212/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 128 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 12.1, 14.3 ja 16 artiklan,

ottaa huomioon euroseteleiden nimellisarvoista, selitelmistä, vaihtamisesta, käytöstä poistamisesta ja seteliaiheen jäljentämisestä 19 päivänä huhtikuuta 2013 tehdyn päätöksen EKP/2013/10 (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroseteleiden vaihtamisesta ja käytöstä poistamisesta sekä toimenpiteiden toteuttamisesta luvattomia seteliaiheen jäljennöksiä vastaan 20 päivänä maaliskuuta 2003 annettujen suuntaviivojen EKP/2003/5 (2) soveltamisesta ja tulkinnasta saatujen kokemusten perusteella sekä jotta viitattaisiin laillisina maksuvälineinä hyväksyttäviin aitoihin euroseteleihin yhdenmukaisella tavalla, olisi asianmukaista käyttää ainoastaan ilmaisua ’vahingoittunut’.

(2)

Suuntaviivoja EKP/2003/5 olisi näin ollen muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla

Muutos

Korvataan suuntaviivojen EKP/2003/5 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

Vahingoittuneiden eurosetelien vaihtaminen

1.   Kansalliset keskuspankit panevat päätöksen EKP/2013/10 (3) asianmukaisella tavalla täytäntöön.

2.   Siltä osin kuin tämä on oikeudellisesti mahdollista, kansalliset keskuspankit voivat päätöstä EKP/2013/10 soveltaessaan hävittää kaikki vahingoittuneet eurosetelit tai niiden osat, jollei ole oikeudellisia perusteita säilyttää niitä tai palauttaa niitä esittäjälle.

3.   Kansalliset keskuspankit nimeävät tietyn elimen, joka tekee päätöksiä vahingoittuneiden eurosetelien vaihtamisesta päätöksen EKP/2013/10 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, ja ilmoittavat tästä EKP:lle.

2 artikla

Voimaantulo

Nämä suuntaviivat tulevat voimaan päivänä, jona ne annetaan tiedoksi niiden jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille, joiden rahayksikkö on euro.

3 artikla

Osoitus

Nämä suuntaviivat on osoitettu niiden jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille, joiden rahayksikkö on euro.

Tehty Frankfurt am Mainissa 19 päivänä huhtikuuta 2013.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  Katso tämän virallisen lehden sivu 37.

(2)  EUVL 78, 25.3.2003, s. 20.

(3)  EUVL L 118, 30.4.2013, s. 37.”


Top