EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0253

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 253/2013, annettu 15 päivänä tammikuuta 2013 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 692/2011 liitteen II muuttamisesta toimitettavien muuttujien ja jaottelujen mukauttamiseksi kansainvälisen koulutusluokituksen ISCED tarkistuksen vuoksi ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 79, 21.3.2013, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 004 P. 10 - 11

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/253/oj

21.3.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 79/5


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 253/2013,

annettu 15 päivänä tammikuuta 2013,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 692/2011 liitteen II muuttamisesta toimitettavien muuttujien ja jaottelujen mukauttamiseksi kansainvälisen koulutusluokituksen ISCED tarkistuksen vuoksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan matkailutilastoista ja neuvoston direktiivin 95/57/EY kumoamisesta 6 päivänä heinäkuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 692/2011 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sellaisen ajantasaistetun luokitusjärjestelmän, jossa otetaan huomioon koulutusalan kehitys ja muutokset, käyttöönotto on keskeistä Euroopan tilastojen merkittävyyden säilyttämistä koskevien komission pyrkimysten kannalta.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO on tarkistanut kansainvälisen koulutusluokituksen (ISCED) tähän asti käytetyn version (ISCED 1997) varmistaakseen sen yhdenmukaisuuden koulutuspolitiikan ja -rakenteiden kehityksen kanssa.

(3)

Sen vuoksi asetuksen (EU) N:o 692/2011 liitettä II olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 692/2011 liite II seuraavasti:

1)

Muutetaan 1 jakso seuraavasti:

a)

korvataan A osan kohdassa ”Sosiodemografiset jaottelut” ilmaisu ”3. [vapaaehtoinen] Koulutustaso” ilmaisulla ”3. [vapaaehtoinen] Saavutettu koulutustaso”;

b)

korvataan B osan kohdassa ”Sosiodemografiset jaottelut” ilmaisu ”3. [vapaaehtoinen] Koulutustaso” ilmaisulla ”3. [vapaaehtoinen] Saavutettu koulutustaso”;

c)

korvataan C osan 3 kohdassa ilmaisu ”Koulutustaso: alempi (ISCED 0, 1 tai 2), keskiasteen (ISCED 3 tai 4), korkea (ISCED 5 tai 6)” ilmaisulla ”Saavutettu koulutustaso: keskiastetta alempi, keskiaste ja keskiasteen jälkeinen (mutta ei korkea-aste), korkea-aste”.

2)

Muutetaan 2 jakson A osa seuraavasti:

a)

korvataan kohdan ”Muuttujat” 23 rivillä ilmaisu ”[vapaaehtoinen] Matkailijan profiili: koulutustaso” ilmaisulla ”[vapaaehtoinen] Matkailijan profiili: saavutettu koulutustaso”;

b)

korvataan kohdan ”Toimitettavat luokat” 23 rivillä ilmaisut ”a) Alempi (ISCED 0, 1 tai 2)”, ”b) Keskitaso (ISCED 3 tai 4)” ja ”c) Korkea (ISCED 5 tai 6)” seuraavasti:

”a)

Keskiastetta alempi

b)

Keskiaste ja keskiasteen jälkeinen (mutta ei korkea-aste)

c)

Korkea-aste”.

3)

Muutetaan 3 jakso seuraavasti:

a)

korvataan A osan kohdassa ”Sosiodemografiset jaottelut”, ilmaisu ”3. Koulutustaso” ilmaisulla ”3. Saavutettu koulutustaso”;

b)

korvataan B osan kohdassa ”Sosiodemografiset jaottelut” ilmaisu ”3. Koulutustaso” ilmaisulla ”3. Saavutettu koulutustaso”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä tammikuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 192, 22.7.2011, s. 17.


Top