EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1187

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1187/2012, annettu 11 päivänä joulukuuta 2012 , tiettyihin al-Qaida-verkostoa lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 184. kerran

OJ L 338, 12.12.2012, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 013 P. 275 - 276

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1187/oj

12.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 338/23


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1187/2012,

annettu 11 päivänä joulukuuta 2012,

tiettyihin al-Qaida-verkostoa lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 184. kerran

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin al-Qaida-verkostoa lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä 27 päivänä toukokuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan sekä 7 a artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I on luettelo henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita asetuksessa tarkoitettu varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea päätti 5 päivänä joulukuuta 2012 lisätä yhden yhteisön niiden henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luetteloon, joita varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(3)

Euroopan komission osoite olisi saatettava ajan tasalle.

(4)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteet I ja II olisi saatettava ajan tasalle.

(5)

Jotta tässä asetuksessa säädetyillä toimenpiteillä olisi tavoiteltu vaikutus, asetuksen olisi tultava voimaan välittömästi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 881/2002 seuraavasti:

(1)

Muutetaan liite I tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

(2)

Muutetaan liite II tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä joulukuuta 2012.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Ulkopolitiikan välineiden hallinnon päällikkö


(1)  EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9.


LIITE I

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I seuraavasti:

Lisätään oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luetteloon seuraava:

”Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO). Osoite: a) Mali, b) Algeria. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 5.12.2012.”


LIITE II

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite II seuraavasti:

Korvataan otsikko ”Euroopan yhteisö” ja sen alla oleva kohta seuraavasti:

”Osoite Euroopan komissiolle annettavia ilmoituksia varten:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

Office EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

Sähköpostiosoite: relex-sanctions@ec.europa.eu”


Top