EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0999

Neuvoston asetus (EU) N:o 999/2012, annettu 9 päivänä lokakuuta 2012 , Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan väliseen kalastuskumppanuussopimukseen kuuluvan pöytäkirjan mukaisten kalastusmahdollisuuksien jakamisesta

EUVL L 300, 30.10.2012, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/999/oj

30.10.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 300/37


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 999/2012,

annettu 9 päivänä lokakuuta 2012,

Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan väliseen kalastuskumppanuussopimukseen kuuluvan pöytäkirjan mukaisten kalastusmahdollisuuksien jakamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto on hyväksynyt 9 päivänä lokakuuta 2012 päätöksen 2012/670/EU (1) Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen, jäljempänä ’kalastuskumppanuussopimus’, allekirjoittamisesta. Sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehty pöytäkirja, jäljempänä ’pöytäkirja’, on kalastuskumppanuussopimuksen erottamaton osa.

(2)

On tarpeen määritellä jäsenvaltioiden kalastusmahdollisuuksien jakomenetelmä pöytäkirjan soveltamisajaksi.

(3)

Yhteisön kalastusaluksille myönnettävistä luvista kalastustoiminnan harjoittamiseksi yhteisön vesien ulkopuolella ja kolmansien maiden alusten pääsystä yhteisön vesille 29 päivänä syyskuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1006/2008 (2) 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti komissio ilmoittaa asianomaisille jäsenvaltioille, jos käy ilmi, että unionille pöytäkirjan mukaisesti myönnettyjä kalastusmahdollisuuksia ei käytetä kokonaan. Jos jäsenvaltio ei vastaa neuvoston vahvistaman määräajan kuluessa, sen katsotaan vahvistaneen, etteivät sen alukset käytä kalastusmahdollisuuksiaan täysimääräisesti kyseisellä ajanjaksolla. Sen vuoksi on tarpeen, että neuvosto vahvistaa tämän määräajan.

(4)

Koska pöytäkirjaa sovelletaan kolmen vuoden ajan sen voimaantulopäivästä, tätä asetusta olisi sovellettava tuosta päivästä alkaen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyssä pöytäkirjassa, jäljempänä ’pöytäkirja’, vahvistetut kalastusmahdollisuudet jaetaan jäsenvaltioiden kesken seuraavalla tavalla:

a)

nuottaa käyttävät tonnikala-alukset

Espanja

22 alusta

Ranska

16 alusta

Italia

2 alusta

Yhdistynyt kuningaskunta

1 alus

Yhteensä

41 alusta

b)

pintasiima-alukset

Espanja

12 alusta

Ranska

29 alusta

Portugali

4 alusta

Yhteensä

45 alusta

2.   Asetusta (EY) N:o 1006/2008 sovelletaan rajoittamatta kuitenkaan kalastuskumppanuussopimuksen ja pöytäkirjan määräysten soveltamista.

3.   Jos tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden kalastuslupahakemukset eivät kata pöytäkirjassa vahvistettuja kalastusmahdollisuuksia kokonaan, komissio ottaa asetuksen (EY) N:o 1006/2008 10 artiklan mukaisesti huomioon jonkin toisen jäsenvaltion kalastuslupahakemukset.

4.   Asetuksen (EY) N:o 1006/2008 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu määräaika on 10 työpäivää päivästä, jona komissio ilmoittaa jäsenvaltioille, ettei kalastusmahdollisuuksia ole käytetty loppuun.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan pöytäkirjan voimaantulopäivästä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 9 päivänä lokakuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

V. SHIARLY


(1)  Ks. tämän virallisen lehden s. 34.

(2)  EUVL L 286, 29.10.2008, s. 33.


Top