EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0645

2010/645/EU: Komission päätös, annettu 26 päivänä lokakuuta 2010 , päätöksen 2002/887/EY voimassaoloajan jatkamisesta Japanista peräisin olevien Chamaecyparis Spach-, Juniperus L.- ja Pinus L. -sukujen luonnollisesti tai keinotekoisesti kääpiöityjen kasvien osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 7249)

OJ L 281, 27.10.2010, p. 96–97 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 198 - 199

No longer in force, Date of end of validity: 14/09/2020; Implisiittinen kumoaja 32020R1217

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/645/oj

27.10.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 281/96


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 26 päivänä lokakuuta 2010,

päätöksen 2002/887/EY voimassaoloajan jatkamisesta Japanista peräisin olevien Chamaecyparis Spach-, Juniperus L.- ja Pinus L. -sukujen luonnollisesti tai keinotekoisesti kääpiöityjen kasvien osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 7249)

(2010/645/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston direktiivin 2000/29/EY tietyistä säännöksistä poikkeamisen sallimisesta Japanista peräisin olevien Chamaecyparis Spach-, Juniperus L.- ja Pinus L. -sukujen luonnollisesti tai keinotekoisesti kääpiöityjen kasvien osalta 8 päivänä marraskuuta 2002 tehdyssä komission päätöksessä 2002/887/EY (2) annetaan jäsenvaltioille lupa säätää direktiivin 2000/29/EY 4 artiklan 1 kohdasta poikkeamisesta rajoitetun ajan ja erityisedellytyksin Japanista peräisin olevien Chamaecyparis Spach-, Juniperus L.- ja Pinus L. -sukujen kasvien, hedelmiä ja siemeniä lukuun ottamatta, osalta.

(2)

Poikkeukset, jotka myönnettiin ensin komission päätöksellä 93/452/ETY (3) ja myöhemmin päätöksellä 2002/887/EY, olivat kestoltaan rajallisia, ja kyseisissä päätöksissä säädettyjä päivämääriä siirrettiin myöhemmäksi ensin komission päätöksillä 94/816/EY (4), 96/711/EY (5), 98/641/EY (6) ja 2001/841/EY (7) ja myöhemmin komission päätöksillä 2004/826/EY (8), 2006/915/EY (9) ja 2008/826/EY (10).

(3)

Koska kyseisten poikkeusten perusteena olevat olosuhteet vallitsevat edelleen eikä ole saatu uusia tietoja, joiden vuoksi erityisedellytyksiä olisi syytä tarkistaa, poikkeuksia koskevan luvan voimassaoloa olisi jatkettava. Lisäksi on saatu kokemusta niiden tietojen pohjalta, joita jäsenvaltiot ovat keränneet päätöksen 2002/887/EY 2 artiklan mukaisesti, sekä Japanin-yhteyksien pohjalta. Tällä päätöksellä vahvistetaan myös asianmukaiset menettelyt, joilla varmistetaan poikkeusten soveltamisedellytysten valvonta. Sen vuoksi on aiheellista säätää tällä päätöksellä myönnettäviä poikkeuksia koskevien lupien voimassaoloajat pidemmiksi kuin edellisillä päätöksillä myönnettyjen; niiden olisi oltava voimassa 31 päivään joulukuuta 2020 saakka.

(4)

Kasvinterveydellisistä syistä Japanista peräisin olevien Juniperus L. -suvun luonnollisesti tai keinotekoisesti kääpiöityjen kasvien tuonnin olisi kuitenkin tapahduttava ainoastaan tiettynä ajanjaksona kunakin vuonna 31 päivään joulukuuta 2020 saakka.

(5)

Sen vuoksi päätöstä 2002/887/EY olisi muutettava.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2002/887/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artiklan ensimmäisessä ja toisessa kohdassa ilmaisu ”1 päivää elokuuta 2009 ja 1 päivää elokuuta 2010” ilmaisulla ”kunkin vuoden elokuun 1 päivää”.

2)

Korvataan 4 artiklassa oleva taulukko seuraavalla taulukolla:

”Kasvi

Ajanjakso

Chamaecyparis

1.1.2011–31.12.2020

Juniperus

1.11.–31.3. kunakin vuonna 31.12.2020 saakka

Pinus

1.1.2011–31.12.2020”

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 26 päivänä lokakuuta 2010.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  EYVL L 309, 12.11.2002, s. 8.

(3)  EYVL L 210, 21.8.1993, s. 29.

(4)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 87.

(5)  EYVL L 326, 17.12.1996, s. 66.

(6)  EYVL L 304, 14.11.1998, s. 36.

(7)  EYVL L 313, 30.11.2001, s. 44.

(8)  EUVL L 358, 3.12.2004, s. 32.

(9)  EUVL L 349, 12.12.2006, s. 51.

(10)  EUVL L 290, 31.10.2008, s. 25.


Top