EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0848

Komission asetus (EU) N:o 848/2010, annettu 27 päivänä syyskuuta 2010 , neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 63 artiklan 2 kohdan a alakohdasta poikkeamisesta markkinointivuonna 2010/2011 ylijäämäsokerin siirtämistä koskevien ilmoitusten päivämäärien osalta

OJ L 253, 28.9.2010, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/848/oj

28.9.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 253/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 848/2010,

annettu 27 päivänä syyskuuta 2010,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 63 artiklan 2 kohdan a alakohdasta poikkeamisesta markkinointivuonna 2010/2011 ylijäämäsokerin siirtämistä koskevien ilmoitusten päivämäärien osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 85 artiklan c alakohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 63 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti kunkin yrityksen, joka on päättänyt siirtää sokerikiintiön ylittävän tuotantonsa kokonaan tai osittain, on ilmoitettava päätöksensä kyseiselle jäsenvaltiolle ennen tämän jäsenvaltion määrittelemää päivämäärää mainitussa artiklassa vahvistettuihin määräaikoihin mennessä.

(2)

Jotta kiintiön ulkopuolisen sokerin tarjontaa voitaisiin helpottaa unionin markkinoilla, jolloin yritykset voisivat reagoida ennakoimattomiin kysynnän muutoksiin markkinointivuoden 2010/2011 viimeisinä kuukausina, on tarpeen antaa jäsenvaltioille mahdollisuus vahvistaa myöhäisempiä päivämääriä, joihin mennessä yritysten on ilmoitettava siirrettävän ylijäämäsokerin määrät.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1234/2007 63 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetään, yritysten, jotka ovat kyseisen asetuksen 63 artiklan 1 kohdan mukaisesti päättäneet siirtää sokerin määriä, on markkinointivuoden 2010/2011 osalta ilmoitettava asiasta kyseiselle jäsenvaltiolle ennen tämän jäsenvaltion määrittelemää päivämäärää 1 päivän helmikuuta ja 15 päivän elokuuta 2011 välisenä aikana.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 201030 päivään syyskuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä syyskuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.


Top