EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0358

Komission asetus (EU) N:o 358/2010, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2010 , yksityiskohtaisista toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi 4 päivänä maaliskuuta 2010 annetun asetuksen (EU) N:o 185/2010 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUVL L 105, 27.4.2010, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; Implisiittinen kumoaja 32015R1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/358/oj

27.4.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 105/12


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 358/2010,

annettu 23 päivänä huhtikuuta 2010,

yksityiskohtaisista toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi 4 päivänä maaliskuuta 2010 annetun asetuksen (EU) N:o 185/2010 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 2320/2002 kumoamisesta 11 päivänä maaliskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 300/2008 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Rajoituksista, jotka koskevat kolmansista maista tulevilla lennoilla saapuvien ja yhteisön lentoasemien kautta kulkevien konetta vaihtavien matkustajien mukana olevien nesteiden, aerosolien ja geelien määrää, aiheutuu ongelmia kyseisten lentoasemien toiminnalle ja haittaa asianomaisille matkustajille.

(2)

Toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi 8 päivänä elokuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 820/2008 (2) säädetään poikkeuksista näihin rajoituksiin tietyin edellytyksin. Varmistettuaan, että mainitut edellytykset täyttyvät tiettyjen kolmansien maiden lentoasemilla ja että kyseiset maat ovat pitkään tehneet yhteistyötä unionin ja sen jäsenvaltioiden kanssa, komissio on myöntänyt tällaisia poikkeuslupia.

(3)

Kun asetus (EY) N:o 820/2008 kumotaan 29 päivästä huhtikuuta 2010 alkaen, myös mainitut poikkeusluvat kumotaan. Rajoitukset, jotka koskevat kolmansista maista tulevilla lennoilla saapuvien ja yhteisön lentoasemien kautta kulkevien konetta vaihtavien matkustajien mukana olevien nesteiden, aerosolien ja geelien määrää, pysyvät kuitenkin voimassa, kuten siviili-ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täydentämisestä annetun asetuksen (EY) N:o 272/2009 muuttamisesta 9 päivänä huhtikuuta 2010 annetussa asetuksessa (EU) N:o 297/2010 (3) säädetään.

(4)

Niiden poikkeuksien voimassaoloa, jotka koskevat kolmansista maista tulevilla lennoilla saapuvien ja yhteisön lentoasemien kautta kulkevien konetta vaihtavien matkustajien mukana olevien nesteiden, aerosolien ja geelien määrää, olisi sen vuoksi pidennettävä siksi ajaksi, kun rajoitukset pysyvät voimassa, edellyttäen että mainitut kolmannet maat edelleen täyttävät ehdot, joiden perusteella poikkeukset myönnettiin.

(5)

Sen vuoksi olisi muutettava yksityiskohtaisista toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi 4 päivänä maaliskuuta 2010 annettua asetusta (EU) N:o 185/2010 (4).

(6)

Huhtikuun 9 päivänä 2010 annettua asetusta (EU) N:o 297/2010 sovelletaan 29 päivästä huhtikuuta 2010. Tämä asetus olisi sen vuoksi saatettava voimaan kiireellisesti, koska sitä olisi sovellettava samasta päivämäärästä lähtien.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 300/2008 19 artiklan 1 kohdalla perustetun siviili-ilmailun turvaamista käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 185/2010 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 29 päivästä huhtikuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä huhtikuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 97, 9.4.2008, s. 72.

(2)  EUVL L 221, 19.8.2008, s. 8.

(3)  EUVL L 90, 10.4.2010, s. 1.

(4)  EUVL L 55, 5.3.2010, s. 1.


LIITE

Muutetaan liitteessä oleva 4 luku seuraavasti:

1.

Korvataan 4.0.4 kohta seuraavasti:

”4.

Tässä liitteessä

a)

tarkoitettuihin ’nesteisiin, aerosoleihin ja geeleihin’ kuuluvat tahnat, voiteet, nesteiden/kiinteiden aineiden sekoitukset ja painepakkausten sisältö, kuten hammastahna, hiusgeeli, juomat, keitot, siirapit, hajuvesi, partavaahto ja muut koostumukseltaan vastaavat tuotteet;

b)

’kassilla, josta näkyy, jos siihen sisältöön on puututtu’, tarkoitetaan kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön suosittelemien turvavalvontaohjeiden mukaista pussia.”

2.

Korvataan 4.1.3.4 kohta seuraavasti:

”4.

Matkustajien kuljettamat nesteet, aerosolit ja geelit voidaan vapauttaa turvatarkastuksesta, jos neste, aerosoli tai geeli on

a)

pakattu yksittäispakkauksiin, joiden tilavuus on enintään 100 millilitraa tai vastaava, yhdessä enintään yhden litran suuruisessa läpinäkyvässä muovipussissa, joka voidaan sulkea uudelleen; sisällön on mahduttava muovipussiin hyvin, ja pussin on oltava kokonaan suljettu; tai

b)

tarkoitettu käytettäväksi matkan aikana, ja sitä tarvitaan joko lääkinnällisistä syistä tai erityisruokavalion vuoksi, vauvanruoka mukaan luettuna. Matkustajan on pyydettäessä pystyttävä todistamaan poikkeuksen saaneen nesteen, aerosolin tai geelin aitous; tai

c)

hankittu lentokenttäalueella tarkastuskorttien tarkastuspisteen jälkeen sijaitsevista myyntipisteistä, joissa sovelletaan lentoaseman turvaohjelmaan kuuluvia hyväksyttyjä turvamenettelyjä, edellyttäen, että neste, aerosoli tai geeli on pakattu kassiin, josta näkyy jos sen sisältöön on puututtu, ja jossa on riittävät todisteet siitä, että neste, aerosoli tai geeli on hankittu kyseisellä lentoasemalla kyseisenä päivänä; tai

d)

hankittu turvavalvotulla alueella myyntipisteistä, joissa sovelletaan lentoaseman turvaohjelmaan kuuluvia hyväksyttyjä turvamenettelyjä; tai

e)

hankittu muulla unionin lentoasemalla edellyttäen, että neste, aerosoli tai geeli on pakattu kassiin, josta näkyy jos sen sisältöön on puututtu ja jossa on riittävät todisteet siitä, että neste, aerosoli tai geeli on hankittu kyseisellä lentoasemalla kyseisenä päivänä; tai

f)

hankittu yhteisön lentoliikenteen harjoittajan ilma-aluksessa edellyttäen, että neste aerosoli tai geeli on pakattu kassiin, josta näkyy jos sen sisältöön on puututtu, ja jossa on riittävät todisteet siitä, että neste, aerosoli tai geeli on hankittu kyseisessä ilma-aluksessa kyseisenä päivänä; tai

g)

hankittu sellaisella kolmannessa maassa sijaitsevalla lentoasemalla, joka mainitaan lisäyksen 4-D luettelossa, edellyttäen, että neste, aerosoli tai geeli on pakattu kassiin, josta näkyy jos sen sisältöön on puututtu, ja jossa on riittävät todisteet siitä, että neste, aerosoli tai geeli on hankittu kyseisellä lentoasemalla edeltävien 36 tunnin aikana. Tässä säädetyt poikkeukset raukeavat 29 päivänä huhtikuuta 2011.”

3.

Lisätään lisäys 4-D seuraavasti:

LISÄYS 4-D

Lentoasemat, joilta lähtee lentoja yhteisön lentoasemille:

Kanada:

kaikki kansainväliset lentoasemat

Kroatia:

Dubrovnikin (DBV) lentoasema

Pulan (PUY) lentoasema

Rijekan (RJK) lentoasema

Splitin (SPU) lentoasema

Zadarin (ZAD) lentoasema

Zagrebin (ZAG) lentoasema

Malesia:

Kuala Lumpurin (KUL) kansainvälinen lentoasema

Singaporen tasavalta:

Changin (Singapore) (SIN) lentoasema

Amerikan yhdysvallat:

kaikki kansainväliset lentoasemat”


Top