EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0979

Komission asetus (EY) N:o 979/2009, annettu 20 päivänä lokakuuta 2009 , jakokertoimen vahvistamisesta 1 päivän ja 7 päivän lokakuuta 2009 välisenä aikana haettujen sokerialan tuotteiden tuontitodistusten myöntämiseksi eräissä tariffikiintiöissä sekä tällaisten hakemusten jättämisen keskeyttämisestä

OJ L 275, 21.10.2009, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/979/oj

21.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 275/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 979/2009,

annettu 20 päivänä lokakuuta 2009,

jakokertoimen vahvistamisesta 1 päivän ja 7 päivän lokakuuta 2009 välisenä aikana haettujen sokerialan tuotteiden tuontitodistusten myöntämiseksi eräissä tariffikiintiöissä sekä tällaisten hakemusten jättämisen keskeyttämisestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon tiettyjen yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sokerialalla 25 päivänä syyskuuta 2009 annetun komission asetuksen (EY) N:o 891/2009 (3) ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Toimivaltaisille viranomaisille 1 päivän ja 7 päivän lokakuuta 2009 välisenä aikana asetuksen (EY) N:o 891/2009 mukaisesti toimitetuissa tuontitodistushakemuksissa mainitut määrät ylittävät järjestysnumeron 09.4320 osalta käytettävissä olevat määrät.

(2)

Sen vuoksi olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 1301/2006 mukaisesti jakokerroin todistuksille, jotka myönnetään järjestysnumeron 09.4320 osalta. Uusien todistushakemusten jättäminen kyseisen järjestysnumeron osalta olisi keskeytettävä markkinointivuoden loppuun asti asetuksen (EY) N:o 891/2009 mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Määriin, joista on jätetty asetuksen (EY) N:o 891/2009 mukaisesti tuontitodistushakemuksia 1 päivän ja 7 päivän lokakuuta 2009 välisenä aikana, sovelletaan tämän asetuksen liitteessä olevia jakokertoimia.

2.   Uusien todistushakemusten jättäminen liitteessä olevien järjestysnumerojen osalta keskeytetään markkinointivuoden 2009/10 loppuun asti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä lokakuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUVL L 254, 26.9.2009, s. 82.


LIITE

CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri

Markkinointivuosi 2009/10

1.10.2009 ja 7.10.2009 välisenä aikana jätetyt hakemukset

Järjestysnumero

Maa

Jakokerroin

(%)

Uudet hakemukset

09.4317

Australia

 

09.4318

Brasilia

 

09.4319

Kuuba

 

09.4320

Muut kolmannet maat

10,3842

Keskeytetty

09.4321

Intia

 (1)

 

Ei sovelleta: komissiolle ei ole toimitettu todistushakemuksia.


Balkanin maista peräisin oleva sokeri

Markkinointivuosi 2009/10

1.10.2009 ja 7.10.2009 välisenä aikana jätetyt hakemukset

Järjestysnumero

Maa

Jakokerroin

(%)

Uudet hakemukset

09.4324

Albania

 

09.4325

Bosnia ja Hertsegovina

 (2)

 

09.4326

Serbia, Montenegro ja Kosovo (3)

 (2)

 

09.4327

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

 

09.4328

Kroatia

 (2)

 

Ei sovelleta: komissiolle ei ole toimitettu todistushakemuksia.


Poikkeustuonnin alainen sokeri ja teollisuuden tarpeisiin tuotava sokeri

Markkinointivuosi 2009/10

1.10.2009 ja 7.10.2009 välisenä aikana jätetyt hakemukset

Järjestysnumero

Tyyppi

Jakokerroin

(%)

Uudet hakemukset

09.4380

Poikkeustuonnin alainen

 

09.4390

Teollisuuden tarpeisiin

 (4)

 

Ei sovelleta: komissiolle ei ole toimitettu todistushakemuksia.


(1)  Ei sovelleta: hakemukset eivät ylitä käytettävissä olevia määriä, ja ne hyväksytään kokonaisuudessaan.

(2)  Ei sovelleta: hakemukset eivät ylitä käytettävissä olevia määriä, ja ne hyväksytään kokonaisuudessaan.

(3)  Kosovo siten kuin se on määritelty Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244/1999.

(4)  Ei sovelleta: hakemukset eivät ylitä käytettävissä olevia määriä, ja ne hyväksytään kokonaisuudessaan.


Top