EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009E0769

Neuvoston yhteinen toiminta 2009/769/YUTP, 19 päivänä lokakuuta 2009 , Kongon demokraattisen tasavallan turvallisuusalan uudistusta koskevasta Euroopan unionin poliisioperaatiosta ja sen oikeuslaitosta koskevasta osasta (EUPOL RD Congo) hyväksytyn yhteisen toiminnan 2007/405/YUTP muuttamisesta

OJ L 274, 20.10.2009, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 10/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2009/769/oj

20.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 274/45


NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA 2009/769/YUTP,

19 päivänä lokakuuta 2009,

Kongon demokraattisen tasavallan turvallisuusalan uudistusta koskevasta Euroopan unionin poliisioperaatiosta ja sen oikeuslaitosta koskevasta osasta (EUPOL RD Congo) hyväksytyn yhteisen toiminnan 2007/405/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 14 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 12 päivänä kesäkuuta 2007 yhteisen toiminnan 2007/405/YUTP (1) Kongon demokraattisen tasavallan turvallisuusalan uudistusta koskevasta Euroopan unionin poliisioperaatiosta ja sen oikeuslaitosta koskevasta osasta (EUPOL RD Congo).

(2)

Neuvosto hyväksyi 23 päivänä kesäkuuta 2008 yhteisen toiminnan 2008/485/YUTP yhteisen toiminnan 2007/405/YUTP (2) muuttamisesta ja voimassaolon jatkamisesta 30 päivään kesäkuuta 2009.

(3)

Neuvosto hyväksyi 15 päivänä kesäkuuta 2009 yhteisen toiminnan 2009/466/YUTP (3) yhteisen toiminnan 2007/405/YUTP muuttamisesta ja voimassaolon jatkamisesta 30 päivään kesäkuuta 2010. Yhteisen toiminnan 2009/466/YUTP mukaisesti neuvosto antaa uuden rahoitusohjeen kattamaan operaatioon liittyvät menot 1 päivänä marraskuuta 2009 alkavalla ja 30 päivänä kesäkuuta 2010 päättyvällä kaudella.

(4)

Kongon demokraattisessa tasavallassa ja erityisesti sen itäosissa vallitsevan hellittämättömän seksuaalisen väkivallan ja rankaisemattomuuden torjumiseksi tarvitaan uusia, voimallisempia toimia. Tätä varten operaation käyttöön olisi asetettava erikoishenkilöstöä seksuaalisen väkivallan ja rankaisemattomuuden torjunnan tehostamiseksi.

(5)

Operaation toimeksianto pannaan täytäntöön turvallisuustilanteessa, joka saattaa huonontua ja haitata perustamissopimuksen 11 artiklassa määriteltyjä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) tavoitteita.

(6)

Yhteinen toiminta 2007/405/YUTP olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN TOIMINNAN:

1 artikla

Muutetaan yhteinen toiminta 2007/405/YUTP seuraavasti:

1.

Korvataan 2 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Operaatio tukee Kongon demokraattisen tasavallan turvallisuusalan uudistusta poliisialalla ja sen oikeuslaitosta koskevaa osaa. Valvonnan, ohjauksen ja neuvonnan avulla ja strategista ulottuvuutta korostaen EUPOL RD Congo:

edistää Kongon kansallisen poliisin uudistusta ja uudelleenjärjestämistä tukemalla kestävän, ammattitaitoisen ja monikansaisen/integroidun poliisiviranomaisen perustamista siten, että Kongon viranomaiset ovat täysin osallisena prosessissa, ja ottaen huomioon lähipoliisin merkityksen koko maassa,

edistää poliisin ja rikosoikeusjärjestelmän vuorovaikutuksen parantamista, rikosoikeusjärjestelmän laajassa merkityksessä,

edistää kaikkien turvallisuusalan uudistustoimien johdonmukaisuutta kokonaisvaltaisella tavalla, myös tukemalla seksuaalisen väkivallan ja rankaisemattomuuden torjuntaa,

toimii tiiviissä vuorovaikutuksessa EUSEC RD Congo -operaation ja komission hankkeiden kanssa sovittaen toimintansa yhteen muiden kansainvälisten toimien kanssa poliisin ja rikosoikeuden uudistuksen alalla.

edistää Kongon demokraattisen tasavallan itäosan rauhanprosessia poliisia sekä sukupuoleen liittyviä kysymyksiä, ihmisoikeuksia ja lapsia aseellisissa selkkauksissa koskevissa asioissa ja erityisesti rauhanprosessin liittämistä Kongon kansallisen poliisin uudistusprosessiin.”

2.

Korvataan 2 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Operaatiolla on hankeyksikkö hankkeiden määrittämiseksi ja täytäntöönpanemiseksi. Operaatio antaa jäsenvaltioille ja kolmansille valtioille neuvontaa sekä koordinoi ja helpottaa niiden vastuulla olevien hankkeiden täytäntöönpanoa aloilla, jotka ovat operaation edun mukaisia ja tukevat sen tavoitteita.”

3.

Korvataan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Operaatio on pysyvästi läsnä Kongon demokraattisen tasavallan itäosassa sijaitsevissa Gomassa ja Bukavussa, jotta se voi antaa apua ja asiantuntemusta Kongon demokraattisen tasavallan itäosan vakautusprosessille. Rikostutkintaan ja seksuaalisen väkivallan torjuntaan erikoistunut lisähenkilöstö lähetetään Gomaan ja Bukavuun, mutta sen toimialue on koko Kongon demokraattisen tasavallan alue ja työskentelypaikka voi vaihdella paikallisen tilanteen ja turvallisuusolojen mukaan. Lisähenkilöstö toimii kyseisestä operaatiosta vastaavan apulaisjohtajan suorassa alaisuudessa.”

4.

Lisätään 3 artiklan 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

”g)

asiantuntijat, jotka sijoitetaan rikostutkinta- ja seksuaalisen väkivallan torjuntatehtäviin.”

5.

Korvataan 9 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Operaatioon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 1 päivänä marraskuuta 2009 alkavalla ja 30 päivänä kesäkuuta 2010 päättyvällä kaudella on 5 150 000 euroa.”

2 artikla

Tämä yhteinen toiminta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

3 artikla

Tämä yhteinen toiminta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 19 päivänä lokakuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. ERLANDSSON


(1)  EUVL L 151, 13.6.2007, s. 46.

(2)  EUVL L 164, 25.6.2008, s. 44.

(3)  EUVL L 151, 16.6.2009, s. 40.


Top