EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0977

Komission asetus (EY) N:o 977/2009, annettu 19 päivänä lokakuuta 2009 , erään aitojen perinteisten tuotteiden rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän vähäisten muutosten hyväksymisestä (Boerenkaas (APT))

OJ L 274, 20.10.2009, p. 19–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 054 P. 193 - 198

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/977/oj

20.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 274/19


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 977/2009,

annettu 19 päivänä lokakuuta 2009,

erään aitojen perinteisten tuotteiden rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän vähäisten muutosten hyväksymisestä (Boerenkaas (APT))

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden rekisteröimisestä aidoiksi perinteisiksi tuotteiksi 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 509/2006 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on tutkinut asetuksen (EY) N:o 509/2006 11 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla Alankomaiden esittämän hakemuksen, joka koskee komission asetuksella (EY) N:o 149/2007 (2) hyväksytyn aidon perinteisen tuotteen ”Boerenkaas” eritelmän muutoksen hyväksymistä.

(2)

Hakemuksen tarkoituksena on muuttaa eritelmää siten, että jos tuotanto on kausittaista, tarkastukset tehdään kerran joka 6.–8. viikko tuotantojakson aikana. Jos yrityksen Boerenkaas-talonpoikaisjuuston vuosituotanto on alle 25 000 kilogrammaa, tarkastukset tehdään kahdesti vuodessa. Ehdotettujen muutosten tavoitteena on ehkäistä pienille yrityksille koituvat korkeat tarkastuskustannukset.

(3)

Komissio on tarkastellut kyseistä muutosta ja päättänyt, että se on perusteltu. Koska kyseessä on asetuksen (EY) N:o 509/2006 11 artiklan 1 kohdan neljännessä alakohdassa tarkoitettu pieni muutos, komissio voi hyväksyä sen turvautumatta saman asetuksen 8 artiklan 2 kohdassa ja 9 artiklassa tarkoitettuun menettelyyn,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan aidon perinteisen tuotteen ”Boerenkaas” eritelmä tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Ajantasaistettu eritelmä on esitetty tämän asetuksen liitteessä II.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä lokakuuta 2009.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 1.

(2)  EUVL L 46, 16.2.2007, s. 18.


LIITE I

Muutetaan aidon perinteisen tuotteen ”Boerenkaas” eritelmä seuraavasti:

Lisätään eritelmän 3.9 kohtaan (Vähimmäisvaatimukset ja erityisluonteen valvontamenettelyt) seuraavat virkkeet:

”Jos tuotanto on kausittaista, tarkastukset tehdään kerran joka kuudes–kahdeksas viikko tuotantojakson aikana. Jos yrityksen Boerenkaas-talonpoikaisjuuston vuosituotanto on alle 25 000 kilogrammaa, tarkastukset tehdään kahdesti vuodessa.”


LIITE II

”3.   Ajantasaistettu eritelmä

3.1   Rekisteröitävä nimi (rekisteröitävät nimet) (komission asetuksen (EY) N:o 1216/2007 2 artikla)

’Boerenkaas’ (ainoastaan hollannin kielellä)

3.2   Nimi on

itsessään erityinen

Image

maataloustuotteen tai elintarvikkeen erityisluonnetta ilmaiseva

Nimi ’Boerenkaas’ liittyy erityisesti perinteisesti maatilalla käsittelemättömästä maidosta valmistettuun tuotteeseen; pääosa maidosta saadaan tilan omasta karjasta. Ilmaisu ’Boeren’ viittaa talonpoikiin, joten Boerenkaas on maatilalla valmistettu talonpoikaisjuusto.

3.3   Asetuksen (EY) N:o 509/2006 13 artiklan 2 kohdan mukainen nimen varaaminen

Image

Rekisteröintiin liittyy nimen varaaminen

Rekisteröintiin ei liity nimen varaamista

3.4   Tuotelaji [liitteen II mukaisesti]

Luokka 1.3 –

Juustot

3.5   Sen maataloustuotteen tai elintarvikkeen kuvaus, johon 3.1 kohdan mukaista nimeä sovelletaan (asetuksen (EY) N:o 1216/2007 3 artiklan 1 kohta)

Boerenkaas-talonpoikaisjuusto valmistetaan maatilalla käsittelemättömästä maidosta, joka on peräisin lehmistä, vuohista, lampaista tai puhvelilehmistä. Boerenkaas-talonpoikaisjuuston rasvapitoisuus vaihtelee valmistukseen käytetyn maidon rasvapitoisuuden mukaan.

Juusto voi sisältää kuminaa tai muita siemeniä, yrttejä ja/tai mausteita. Juuston vanhetessa ja kypsyessä sen rakenne muuttuu kiinteämmäksi ja kuivemmaksi, jolloin voidaan puhua kovasta juustosta.

Tuotteiden nimiä ovat esimerkiksi Goudse Boerenkaas, Goudse Boerenkaas met kruiden, Edammer Boerenkaas, Leidse Boerenkaas, Boerenkaas van geitenmelk ja Boerenkaas van schapenmelk.

3.6   Sen tuotantomenetelmän kuvaus, johon 3.1 kohdan mukaista nimeä sovelletaan (asetuksen (EY) N:o 1216/2007 3 artiklan 2 kohta)

Käytettävä raaka-aine voi olla

a)

käsittelemätön maito;

b)

kerma tai osittain tai kokonaan kuorittu maito, joka saadaan suoraan kohdassa a mainitusta maidosta;

c)

vesi.

Raaka-aineena käytettävää maitoa ei saa käsitellä yli 40 °C:n lämmössä, ja fosfataasiaktiviteetin on oltava sama kuin raaka-aineena käytettävässä käsittelemättömässä maidossa.

Maito on valmistettava juustoksi 40 tunnin sisällä lypsämisestä.

Lisä- ja apuaineet

a)

maitohappoa, propionihappoa ja aromeja muodostavat mikro-organismiviljelmät (jotka eivät ole geneettisesti muunneltuja);

b)

juoksute (meijerituotteista annetun elintarvikeasetuksen 5 artiklan a alakohdan mukaisesti määriteltynä);

c)

kalsiumkloridi;

d)

natriumnitraatti;

e)

siemenet, yrtit ja/tai mausteet;

f)

natriumkloridi (suolavedessä).

Valmistusmenetelmä

Käsittelemätön maito juoksutetaan 40 tunnin sisällä lypsämisestä noin 30 °C:n lämpötilassa.

Hapatebakteerien sekoitus saa aikaan happamoitumisen.

Kun hera- ja juustomassasekoitus on leikattu, sekoitettu ja kun osa herasta on valutettu, se pestään kerran tai kahdesti kuumalla vedellä, jolloin hera- ja juustomassasekoituksen lämpötila nostetaan korkeintaan 37 celsiusasteeseen.

Kun juustomassa on käsitelty, se siirretään juustomuotteihin.

Ennen puristamista tai sen aikana juuston pintaan painetaan kaseiinimerkki, jossa on ilmoitettu ainakin juuston nimi (Boerenkaas), jota voidaan täydentää ilmoittamalla käytetyn maidon laji.

Kun juusto on puristunut ja hapattunut muutamien tuntien ajan, se suolataan suolaliuoksessa, joka sisältää 18–22 prosenttia ruokasuolaa (natriumkloridia).

Juustoa kypsytetään maatilalla ensimmäisen valmistuspäivän jälkeen vähintään 13 päivää lämpötilassa, joka on vähintään 12 °C.

Tyypillisen maun saamiseksi juustoa kypsytetään vielä maatilan tai juustomyymälän kypsytystilassa. Tämän kypsytysprosessin kesto vaihtelee muutamista viikoista yli vuoteen.

3.7   Maataloustuotteen tai elintarvikkeen erityisluonne (komission asetuksen (EY) N:o 1216/2007 3 artiklan 3 kohta)

Boerenkaas-talonpoikaisjuusto valmistetaan maatilalla käsittelemättömästä maidosta, joka on peräisin lehmistä, vuohista, lampaista tai puhvelilehmistä. Vähintään puolet maidosta on saatava omasta karjasta. Lisäksi saadaan ostaa enintään kahden lypsykarjatilan tuottamaa maitoa, mutta ostettu määrä ei saa ylittää kokonaisuudessaan oman yrityksen tuotantoa.

Yhteenveto Boerenkaas-talonpoikaisjuuston tyypillisistä ominaisuuksista ja koostumuksesta

Ominaisuudet

Goudse Boerenkaas

Leidse Boerenkaas

Edammer Boerenkaas

Boerenkaas (van geitenmelk), Boerenkaas (van schapenmelk) Boerenkaas (van buffelmelk)

Raaka-aine

lehmänmaito

lehmänmaito

lehmänmaito

vuohenmaito, lampaanmaito, puhvelinmaito

Muoto

Goudan malli (matala lieriö, joka pyöristyy pystyreunoja kohti)

Leidenin malli (matala lieriö, joka kaartuu kulmikkaasti pystyreunoja kohti)

pallo tai kiekko

 

Kuori

valkoinen tai kellertävä, mahdollisesti vahakuorinen

punainen, mahdollisesti vahakuorinen

valkoinen tai kellertävä, mahdollisesti vahakuorinen

valkoinen tai kellertävä, mahdollisesti vahakuorinen

Rakenne

vaihtelee kiinteästä joustavaan ja levitettävään

vaihtelee kiinteästä kovaan, leikattava

vaihtelee joustavasta kiinteään tai kovaan, leikattava

vaihtelee kiinteästä joustavaan ja levitettävään

Reikien muodostus

tasaisin välein koko juustossa, reikien halkaisija n. 2–15 mm, halkeamia (pituus yli 1 cm) ei ole

pieni määrä pieniä valmistuksen aikana syntyneitä reikiä tasaisin välein koko juustossa, reikien halkaisija 1–3 mm, ei halkeamia

pieni määrä reikiä tasaisin välein koko juustossa, reikien halkaisija 2–8 mm, ei halkeamia

reikiä tasaisin välein koko juustossa tai umpinainen rakenne

pH

12 päivän jälkeen 5,20–5,40

12 päivän jälkeen 5,20–5,30

12 päivän jälkeen 5,20–5,30

12 päivän jälkeen 5,10–5,30

Kuiva-aineen rasvapitoisuus (%)

täysrasvainen, vähintään 48 %

30+, kuiva-aineen rasvapitoisuus yli 30 % ja alle 35 % tai 35+, kuiva-aineen rasvapitoisuus yli 35 % ja alle 40 %

40+, kuiva-aineen rasvapitoisuus yli 40 % ja alle 45 %

vähintään 45 % +

Enimmäiskos-teuspitoisuus

42,5 % (12 päivää valmistuksen jälkeen)

45 % (12 päivää valmistuksen jälkeen)

47 % (12 päivää valmistuksen jälkeen)

46 % (12 päivää valmistuksen jälkeen)

Suolapitoisuus (%)

kuivan juuston suolapitoisuus 0,4–4 %

kuivan juuston suolapitoisuus 0,4–4 %

kuivan juuston suolapitoisuus 0,4–5 %

kuivan juuston suolapitoisuus 0,4–4 %

Lisäaineet

mahdollisesti kumina, siemenet, yrtit ja/tai mausteet

kumina

mahdollisesti kumina

mahdollisesti siemenet, yrtit ja/tai mausteet

Vähimmäis-kypsymisaika

13 päivää ensimmäisen valmistuspäivän jälkeen

13 päivää ensimmäisen valmistuspäivän jälkeen

13 päivää ensimmäisen valmistus-päivän jälkeen

13 päivää ensimmäisen valmistuspäivän jälkeen

Alin mahdolli-nen kypsytys-lämpötila

12 °C

12 °C

12 °C

12 °C

Fosfataasi-aktiviteetti

arvo on normaali käsittelemättömälle maidolle

arvo on normaali käsittelemättö-mälle maidolle

arvo on nor-maali käsitte-lemättömälle maidolle

arvo on normaali käsittelemättömälle maidolle

3.8   Maataloustuotteen tai elintarvikkeen perinteinen luonne (asetuksen (EY) N:o 1216/2007 3 artiklan 4 kohta)

Nimi ’Boerenkaas’ liittyy erityisesti tuotteeseen, joka valmistetaan perinteisesti maatilalla käsittelemättömästä, tilan omasta lypsykarjasta saadusta maidosta.

Vuoteen 1874 asti kaikki maito käsiteltiin maatiloilla. Sen jälkeen alettiin vähitellen siirtyä maidon teolliseen käsittelyyn. Juuston valmistukseen käytettävää maitoa alettiin pastöroida 1900-luvun alkuvuosina. Pastöroinnin seurauksena teollisesti valmistetun juuston luonne muuttui. Maatiloilla jatkettiin käsityönä tapahtuvaa maidon käsittelyä.

Maidossa luonnostaan esiintyvien entsyymien, tarkemmin sanoen maitolipaasin sekä lypsämisen aikana ja sen jälkeen maitoon siirtyvien bakteerien ansiosta käsittelemättömästä maidosta valmistetun juuston maku on voimakkaampi. Makua pidetään täyteläisempänä, voimakkaampana ja väkevämpänä. Monien kuluttajien mielestä juuri tämä erottaa aidon Boerenkaas-talonpoikaisjuuston tehdasvalmisteisesta juustosta. Maku voimistuu kypsymisajan pidentyessä.

Vuonna 1982 laadittiin uudet säännökset juustotuotteita koskevan päätöksen perusteella, joka perustui lakiin maataloustuotteiden laadusta. Nämä säännökset koskevat juuston laatua, maidon alkuperää ja valmistustapaa. Niihin liittyvä valtion tarkastusmerkki on takeena siitä, että talonpoikaisjuusto valmistetaan maatilalla käsittelemättömästä maidosta, jota on säilytetty vain lyhyen aikaa ja joka on peräisin pääosin tilan omasta karjasta.

Tämä lainsäädäntö antaa mahdollisuuden käyttää lehmänmaidon lisäksi vuohen-, lampaan- tai puhvelilehmän maitoa ja valmistaa juustoa käsittelemättömästä maidosta, jonka rasvapitoisuus on alhaisempi.

Edellä kuvatusta käyvät selvästi ilmi raaka-aineiden erityisominaisuudet ja juuston valmistustapa.

3.9   Erityisluonnetta koskevat vähimmäisvaatimukset ja tarkastusmenettelyt (asetuksen (EY) N:o 1216/2007 4 artikla)

Boerenkaas-talonpoikaisjuustoon, joka on neuvoston asetuksen (EY) N:o 509/2006 mukainen aito perinteinen tuote, sovelletaan tämän eritelmän mukaisia vaatimuksia, jotka on esitetty kohdassa 3.6 (Sen tuotantomenetelmän kuvaus, johon 3.1 kohdan mukaista nimeä sovelletaan) ja kohdassa 3.7 (Maataloustuotteen tai elintarvikkeen erityisluonne – asetuksen (EY) N:o 1216/2007 3 artiklan 3 kohta).

Tuoreen, käsittelemättömän maidon (ei yli 40 tuntia vanhempaa) ja kaseiinimerkin käyttö tarkastetaan jokaisella tilalla kerran 6–8 viikossa. Kerran vuodessa tarkastetaan hallinnollisesti, miltä tiloilta käytetty maito on peräisin. Koostumusvaatimuksia koskeva tarkastus kattaa kuiva-aineen rasvapitoisuuden, kosteuspitoisuuden ja suolapitoisuuden, jotka tarkastetaan samaan aikaan joka 6.–8. viikko (1).

Tämän lisäksi tarkastusmenettelyn tarkoituksena on varmistaa erilaisten talonpoikaisjuustojen muiden, kohdassa 3.7 olevassa taulukossa kuvattujen tyypillisten ominaisuuksien säilyminen. Tämä tarkastus tapahtuu silmämääräisesti samaan aikaan kerran 6–8 viikossa.


(1)  Jos Boerenkaas-talonpoikaisjuuston tuotanto on kausittaista, tarkastukset tehdään kerran joka 6.–8. viikko tuotantojakson aikana. Jos yrityksen Boerenkaas-talonpoikaisjuuston vuosituotanto on alle 25 000 kilogrammaa, tarkastukset tehdään kahdesti vuodessa.”


Top