EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0631

2008/631/EY: Komission päätös, tehty 29 päivänä heinäkuuta 2008 , päätöksen 2006/805/EY muuttamisesta tiettyjen liitteessä esitettyjen jäsenvaltioiden alueiden osalta ja päätöksen soveltamisen jatkamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 3964) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 205, 1.8.2008, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 36 - 37

No longer in force, Date of end of validity: 03/11/2008; Implisiittinen kumoaja 32008D0855

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/631/oj

1.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 205/51


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä heinäkuuta 2008,

päätöksen 2006/805/EY muuttamisesta tiettyjen liitteessä esitettyjen jäsenvaltioiden alueiden osalta ja päätöksen soveltamisen jatkamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 3964)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/631/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (2) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eräissä jäsenvaltioissa esiintyneiden klassisen sikaruton taudinpurkausten vuoksi komissio teki 24 päivänä marraskuuta 2006 päätöksen 2006/805/EY (3) eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa. Päätöksessä vahvistetaan tietyt klassisen sikaruton torjuntatoimenpiteet kyseisissä jäsenvaltioissa.

(2)

Päätöstä 2006/805/EY sovelletaan 31 päivään heinäkuuta 2008. Kun otetaan huomioon klassisen sikaruton tautitilanne tietyillä Bulgarian, Saksan, Ranskan, Unkarin ja Slovakian alueilla, on aiheellista jatkaa päätöksen soveltamisaikaa 31 päivään heinäkuuta 2009.

(3)

Bulgaria on toimittanut komissiolle tietoja siitä, miten sen alueella luonnonvaraisissa sioissa ja sikatiloilla esiintyvän klassisen sikaruton tilanne on hiljattain kehittynyt. Tietojen mukaan tautitilanne on Bulgariassa parantunut merkittävästi luonnonvaraisten sikojen osalta. Klassisen sikaruton ei myöskään enää oleteta olevan endeemistä sikatiloilla. Bulgaria on lisäksi ilmoittanut komissiolle toteuttaneensa lisätoimenpiteitä, joilla suljetaan pois klassisen sikaruton aiheuttavan viruksen tartunta kaupallisilla sikatiloilla pidetyissä sioissa, jotka lähetetään teurastettaviksi. Päätöksessä 2006/805/EY säädettyä kieltoa, jonka mukaan Bulgaria ei saa lähettää tuoretta sianlihaa taikka sianlihasta koostuvia tai sitä sisältäviä raakalihavalmisteita tai lihavalmisteita muihin jäsenvaltioihin, ei sen vuoksi pitäisi enää soveltaa.

(4)

Vaikka tautitilanne on luonnonvaraisten sikojen osalta Bulgariassa parantunut, maassa on edelleen klassisen sikaruton taudinpurkausten riski. Elävien sikojen lähettämistä muihin jäsenvaltioihin koskevaa kieltoa olisi siksi edelleen sovellettava Bulgarian koko alueeseen. Maan koko alue olisi sisällytettävä päätöksen 2006/805/EY liitteessä olevaan II osaan.

(5)

Myös Unkari ja Slovakia ovat toimittaneet komissiolle tietoja luonnonvaraisissa sioissa esiintyvän klassisen sikaruton tilanteen hiljattaisesta kehittymisestä alueellaan. Käytettävissä olevien epidemiologisten tietojen perusteella olisi niiden alueiden joukkoon, joilla kyseisissä jäsenvaltioissa sovelletaan klassisen sikaruton torjuntatoimenpiteitä, sisällytettävä myös tietyt Hevesin ja Borsod-Abaúj-Zemplénin läänien alueet Unkarissa sekä Slovakian Rimavská Sobotan, Nové Zámkyn, Levicen ja Komárnon piirikunnat kokonaisuudessaan. Päätöstä 2006/805/EY olisi sen vuoksi muutettava.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2006/805/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 14 artiklassa päivämäärä ”31 päivään heinäkuuta 2008” päivämäärällä ”31 päivään heinäkuuta 2009”.

2)

Korvataan liitteessä olevat II ja III osa tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä heinäkuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2004/41/EY (EUVL L 157, 30.4.2004, s. 33, oikaisu EUVL L 195, 2.6.2004, s. 12).

(2)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/33/EY (EYVL L 315, 19.11.2002, s. 14).

(3)  EUVL L 329, 25.11.2006, s. 67. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2008/225/EY (EUVL L 73, 15.3.2008, s. 32).


LIITE

”II   OSA

1.   Bulgaria

Koko Bulgarian alue.

2.   Unkari

Nógrádin lääni ja Pestin lääni pohjoiseen ja itään Tonavasta, etelään Slovakian rajasta, länteen Nógrádin rajasta ja pohjoiseen E71-moottoritiestä, Hevesin läänin alue itään Nógrádin läänin rajasta, etelään ja länteen Borsod-Abaúj-Zemplénin läänin rajasta ja pohjoiseen E71-moottoritiestä sekä Borsod-Abaúj-Zemplénin läänin alue etelään Slovakian rajasta, itään Hevesin läänin rajasta, pohjoiseen ja länteen E71-moottoritiestä, etelään päätiestä 37 (E71-moottorien ja päätien 26 välinen osuus) ja länteen päätiestä 26.

3.   Slovakia

Seuraavien eläinlääkintä- ja elintarvikealan hallintopiirien alue: Žiar nad Hronom (Žiar nad Hronomin, Žarnovican ja Banská Štiavnican piirikunnat), Zvolen (Zvolenin, Krupinan ja Detvan piirikunnat), Lučenec (Lučenecin ja Poltárin piirikunnat), Veľký Krtíš (Veľký Krtíšin piirikunta), Komárno (Komárnon piirikunta), Nové Zámky (Nové Zámkyn piirikunta), Levice (Levicen piirikunta) ja Rimavská Sobota (Rimavská Sobotan piirikunta).

III   OSA”


Top