EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0286

2008/286/EY: Komission päätös, tehty 17 päivänä maaliskuuta 2008 , päätöksen 2007/176/EY muuttamisesta sähköisiin viestintäverkkoihin ja -palveluihin sekä niiden liitännäistoimintoihin ja -palveluihin sovellettavia standardeja ja/tai spesifikaatioita koskevan luettelon osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 1001) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 93, 4.4.2008, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 043 P. 129 - 129

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/286/oj

4.4.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/24


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 17 päivänä maaliskuuta 2008,

päätöksen 2007/176/EY muuttamisesta sähköisiin viestintäverkkoihin ja -palveluihin sekä niiden liitännäistoimintoihin ja -palveluihin sovellettavia standardeja ja/tai spesifikaatioita koskevan luettelon osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 1001)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/286/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY (1) (”puitedirektiivi”) ja erityisesti sen 17 artiklan 1 kohdan,

on kuullut viestintäkomiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio teki päätöksen 2007/176/EY (2) sähköisiin viestintäverkkoihin ja -palveluihin sekä niiden liitännäistoimintoihin ja -palveluihin sovellettavien standardien ja/tai spesifikaatioiden luettelosta. Luettelon VIII luku sisältää radio- ja televisiopalvelujen standardit.

(2)

Jotta EU:ssa voidaan saavuttaa mittakaavaetuja, on matkaviestintäjärjestelmien kautta välitettäviä maanpäällisiä televisiopalveluja voitava tarjota yhdenmukaistetuin edellytyksin. Tiedonannossaan Mobiili-tv:n sisämarkkinoista vahvemmat (3) komissio nimesi DVB-H:n (Digital Video Broadcasting (Handheld)) sopivimmaksi standardiksi Euroopan maanpäällisten mobiilitelevisiopalvelujen tulevan kehityksen kannalta ja ilmoitti aikeestaan sisällyttää kyseinen standardi edellä mainittuun standardiluetteloon,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään päätöksen 2007/176/EY liitteenä olevan standardiluettelon VIII luvun 8.3 kohtaan (Digitaalinen radio- ja televisiotoiminta) seuraava standardi:

”Digital Video Broadcasting (Handheld)

DVB-H

ETSI EN 302 304

versio 1.1.1”

2 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 17 päivänä maaliskuuta 2008.

Komission puolesta

Viviane REDING

Komission jäsen


(1)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 33. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 717/2007 (EUVL L 171, 29.6.2007, s. 32).

(2)  EUVL L 86, 27.3.2007, s. 11.

(3)  KOM(2007) 409 lopullinen, 18.7.2007.


Top