EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2008_073_R_0020_01

2008/224/EY: Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä helmikuuta 2008 , pöytäkirjojen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Georgian hallituksen, Libanonin tasavallan, Malediivien tasavallan, Moldovan tasavallan, Singaporen tasavallan hallituksen ja Uruguayn itäisen tasavallan välisten tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevien sopimusten muuttamisesta Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi
Pöytäkirja Euroopan yhteisön ja Georgian hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen muuttamisesta
Pöytäkirja Euroopan yhteisön ja Libanonin tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen muuttamisesta
Pöytäkirja Euroopan yhteisön ja Malediivien tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen muuttamisesta
Pöytäkirja Euroopan yhteisön ja Moldovan tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen muuttamisesta
Pöytäkirja Euroopan yhteisön ja Singaporen tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen muuttamisesta
Pöytäkirja Euroopan yhteisön ja Uruguayn itäisen tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen muuttamisesta

OJ L 73, 15.3.2008, p. 20–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 73/20


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 18 päivänä helmikuuta 2008,

pöytäkirjojen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Georgian hallituksen, Libanonin tasavallan, Malediivien tasavallan, Moldovan tasavallan, Singaporen tasavallan hallituksen ja Uruguayn itäisen tasavallan välisten tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevien sopimusten muuttamisesta Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

(2008/224/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 80 artiklan 2 kohdan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon vuoden 2005 liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Bulgarian tasavalta allekirjoitti kahdenvälisen lentoliikennesopimuksen Georgian kanssa 19 päivänä tammikuuta 1995 ja Romania 26 päivänä maaliskuuta 1996.

(2)

Euroopan yhteisön ja Georgian hallituksen sopimus tietyistä lentoliikenteen näkökohdista (2) allekirjoitettiin Brysselissä 3 päivänä toukokuuta 2006.

(3)

Bulgarian tasavalta allekirjoitti kahdenvälisen lentoliikennesopimuksen Libanonin tasavallan kanssa 17 päivänä helmikuuta 1967 ja Romania 25 päivänä helmikuuta 1967.

(4)

Euroopan yhteisön ja Libanonin tasavallan sopimus tietyistä lentoliikenteen näkökohdista (3) allekirjoitettiin Beirutissa 7 päivänä heinäkuuta 2006.

(5)

Bulgarian tasavalta allekirjoitti kahdenvälisen lentoliikennesopimuksen Malediivien tasavallan kanssa Malessa 13 päivänä elokuuta 2006.

(6)

Euroopan yhteisön ja Malediivien tasavallan sopimus tietyistä lentoliikenteen näkökohdista (4) allekirjoitettiin Brysselissä 21 päivänä syyskuuta 2006.

(7)

Bulgarian tasavalta allekirjoitti kahdenvälisen lentoliikennesopimuksen Moldovan tasavallan kanssa 17 päivänä huhtikuuta 1996 ja Romania 28 päivänä kesäkuuta 1993.

(8)

Euroopan yhteisön ja Moldovan tasavallan sopimus tietyistä lentoliikenteen näkökohdista (5) allekirjoitettiin Brysselissä 11 päivänä huhtikuuta 2006.

(9)

Bulgarian tasavalta allekirjoitti kahdenvälisen lentoliikennesopimuksen Singaporen tasavallan kanssa 28 päivänä marraskuuta 1969 ja Romania 11 päivänä tammikuuta 1978.

(10)

Euroopan yhteisön ja Singaporen tasavallan hallituksen sopimus tietyistä lentoliikenteen näkökohdista (6) allekirjoitettiin Luxemburgissa 9 päivänä kesäkuuta 2006.

(11)

Romania allekirjoitti kahdenvälisen lentoliikennesopimuksen Uruguayn itäisen tasavallan kanssa Bukarestissa 31 päivänä toukokuuta 1996.

(12)

Euroopan yhteisön ja Uruguayn itäisen tasavallan sopimus tietyistä lentoliikenteen näkökohdista (7) allekirjoitettiin Montevideossa 3 päivänä marraskuuta 2006.

(13)

Vuoden 2005 liittymissopimus allekirjoitettiin Luxemburgissa 25 päivänä huhtikuuta 2005 ja tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

(14)

Näiden kahden uuden jäsenvaltion liittymisen huomioon ottamiseksi kunkin edellä mainitun Euroopan yhteisön ja kyseisten valtioiden välisen sopimuksen liitteiden I ja II muuttamisesta olisi tehtävä pöytäkirja.

(15)

Neuvottelut on käyty neuvoston komissiolle 5 päivänä kesäkuuta 2003 antamien neuvotteluvaltuuksien pohjalta.

(16)

Pöytäkirjat olisi tehtävä yhteisön puolesta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään seuraavat pöytäkirjat yhteisön puolesta:

Pöytäkirja Euroopan yhteisön ja Georgian hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen muuttamisesta,

Pöytäkirja Euroopan yhteisön ja Libanonin tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen muuttamisesta,

Pöytäkirja Euroopan yhteisön ja Malediivien tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen muuttamisesta,

Pöytäkirja Euroopan yhteisön ja Moldovan tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen muuttamisesta,

Pöytäkirja Euroopan yhteisön ja Singaporen tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen muuttamisesta,

Pöytäkirja Euroopan yhteisön ja Uruguayn itäisen tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen muuttamisesta.

Pöytäkirjojen tekstit ovat tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja antaa yhteisön puolesta kunkin pöytäkirjan 3 artiklassa tarkoitetun ilmoituksen.

Tehty Brysselissä 18 päivänä helmikuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. RUPEL


(1)  Euroopan parlamentin lausunto annettu 11 päivänä joulukuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EUVL L 134, 20.5.2006, s. 24.

(3)  EUVL L 215, 5.8.2006, s. 17.

(4)  EUVL L 286, 17.10.2006, s. 20.

(5)  EUVL L 126, 13.5.2006, s. 24.

(6)  EUVL L 243, 6.9.2006, s. 22.

(7)  EUVL L 330, 28.11.2006, s. 19.


PÖYTÄKIRJA

Euroopan yhteisön ja Georgian hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖ

ja

GEORGIAN HALLITUS,

jäljempänä ’osapuolet’, jotka

OTTAVAT HUOMIOON sopimukset, jotka on allekirjoitettu Bulgarian tasavallan ja Georgian välillä Sofiassa 19 päivänä tammikuuta 1995 ja Romanian ja Georgian välillä Tbilisissä 26 päivänä maaliskuuta 1996,

OTTAVAT HUOMIOON Euroopan yhteisön ja Georgian hallituksen sopimuksen tietyistä lentoliikenteen näkökohdista, jäljempänä ’horisontaalinen sopimus’, joka allekirjoitettiin Brysselissä 3 päivänä toukokuuta 2006,

OTTAVAT HUOMIOON Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisen Euroopan unioniin ja siten yhteisöön 1 päivänä tammikuuta 2007,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään horisontaalisen sopimuksen liitteessä I olevaan a kohtaan luetelmakohdat seuraavasti, ensimmäinen Itävaltaa koskevan luetelmakohdan jälkeen ja toinen Alankomaita koskevan luetelmakohdan jälkeen:

”—

Bulgarian tasavallan hallituksen ja Georgian hallituksen välinen lentoliikennesopimus, allekirjoitettu Sofiassa 19 päivänä tammikuuta 1995, jäljempänä liitteessä II ’Georgia–Bulgaria-sopimus’;”

”—

Romanian hallituksen ja Georgian hallituksen välinen lentoliikennesopimus, allekirjoitettu Tbilisissä 26 päivänä maaliskuuta 1996, jäljempänä liitteessä II ’Georgia–Romania-sopimus’;”.

2 artikla

Lisätään horisontaalisen sopimuksen liitteeseen II luetelmakohdat seuraavasti, ensimmäinen Georgia–Belgia-sopimusta koskevan luetelmakohdan jälkeen ja toinen Georgia–Puola-sopimusta koskevan luetelmakohdan jälkeen:

a)

kohtaan a) ”Jäsenvaltion tekemä nimeäminen”:

”—

Georgia–Bulgaria-sopimuksen 3 artiklan 5 kappale;”

”—

Georgia–Romania-sopimuksen 3 artikla;”

b)

kohtaan b) ”Liikennöintilupien tai muiden lupien epääminen, peruuttaminen kokonaan tai tilapäisesti tai rajoittaminen”:

”—

Georgia–Bulgaria-sopimuksen 4 artiklan 1 kappaleen a kohta;”

”—

Georgia–Romania-sopimuksen 4 artiklan 1 kappaleen a kohta;”

c)

kohtaan d) ”Lentopolttoaineen verotus”:

”—

Georgia–Bulgaria-sopimuksen 5 artikla;”

”—

Georgia–Romania-sopimuksen 9 artikla;”

d)

kohtaan e) ”Kuljetustariffit Euroopan yhteisön sisällä”:

”—

Georgia–Bulgaria-sopimuksen 6 artikla;”

”—

Georgia–Romania-sopimuksen 8 artikla”.

3 artikla

Tämä pöytäkirja tulee voimaan päivänä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet kirjallisesti toisilleen, että pöytäkirjan voimaan saattamisen edellyttämät sisäiset menettelyt on saatettu päätökseen.

4 artikla

Tämä pöytäkirja laaditaan bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron ja georgian kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.


PÖYTÄKIRJA

Euroopan yhteisön ja Libanonin tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖ

ja

LIBANONIN TASAVALTA,

jäljempänä ’osapuolet’, jotka

OTTAVAT HUOMIOON sopimukset, jotka on allekirjoitettu Bulgarian tasavallan ja Libanonin tasavallan välillä Beirutissa 17 päivänä helmikuuta 1967 ja Romanian ja Libanonin tasavallan välillä Beirutissa 25 päivänä helmikuuta 1967,

OTTAVAT HUOMIOON Euroopan yhteisön ja Libanonin tasavallan sopimuksen tietyistä lentoliikenteen näkökohdista, jäljempänä ’horisontaalinen sopimus’, joka allekirjoitettiin Beirutissa 7 päivänä heinäkuuta 2006,

OTTAVAT HUOMIOON Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisen Euroopan unioniin ja siten yhteisöön 1 päivänä tammikuuta 2007,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään horisontaalisen sopimuksen liitteessä I olevaan a kohtaan luetelmakohdat seuraavasti, ensimmäinen Belgiaa koskevan luetelmakohdan jälkeen ja toinen Puolaa koskevan luetelmakohdan jälkeen:

”—

Bulgarian kansantasavallan hallituksen ja Libanonin tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, allekirjoitettu Beirutissa 17 päivänä helmikuuta 1967, jäljempänä ’Libanon–Bulgaria-sopimus’;”

”—

Romanian sosialistisen tasavallan hallituksen ja Libanonin tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, allekirjoitettu Beirutissa 25 päivänä helmikuuta 1967, jäljempänä ’Libanon–Romania-sopimus’;”.

2 artikla

Lisätään horisontaalisen sopimuksen liitteeseen II luetelmakohdat seuraavasti, ensimmäinen Libanon–Belgia-sopimusta koskevan luetelmakohdan jälkeen ja toinen Libanon–Puola-sopimusta koskevan luetelmakohdan jälkeen:

a)

kohtaan a) ”Jäsenvaltion tekemä nimeäminen”:

”—

Libanon–Bulgaria-sopimuksen 3 artikla;”

”—

Libanon–Romania-sopimuksen 3 artikla;”.

b)

kohtaan b) ”Liikennöintilupien tai muiden lupien epääminen, peruuttaminen kokonaan tai tilapäisesti tai rajoittaminen”:

”—

Libanon–Bulgaria-sopimuksen 3 artikla;”

”—

Libanon–Romania-sopimuksen 3 artikla;”.

c)

kohtaan d) ”Lentopolttoaineen verotus”:

”—

Libanon–Bulgaria-sopimuksen 6 artikla;”

”—

Libanon–Romania-sopimuksen 8 artikla;”.

d)

kohtaan e) ”Kuljetustariffit Euroopan yhteisön sisällä”:

”—

Libanon–Bulgaria-sopimuksen 10 artikla;”

”—

Libanon–Romania-sopimuksen 9 artikla;”.

3 artikla

Tämä pöytäkirja tulee voimaan päivänä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet kirjallisesti toisilleen, että pöytäkirjan voimaan saattamisen edellyttämät sisäiset menettelyt on saatettu päätökseen.

4 artikla

Tämä pöytäkirja laaditaan bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron ja arabian kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.


PÖYTÄKIRJA

Euroopan yhteisön ja Malediivien tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖ

ja

MALEDIIVIEN TASAVALTA,

jäljempänä ’osapuolet’, jotka

OTTAVAT HUOMIOON Bulgarian tasavallan ja Malediivien tasavallan välillä Malessa 13 päivänä elokuuta 1996 allekirjoitetun sopimuksen,

OTTAVAT HUOMIOON Euroopan yhteisön ja Malediivien tasavallan sopimuksen tietyistä lentoliikenteen näkökohdista, jäljempänä ’horisontaalinen sopimus’, joka allekirjoitettiin Brysselissä 21 päivänä syyskuuta 2006,

OTTAVAT HUOMIOON Bulgarian tasavallan liittymisen Euroopan unioniin ja siten yhteisöön 1 päivänä tammikuuta 2007,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään horisontaalisen sopimuksen liitteessä I olevaan a kohtaan luetelmakohta seuraavasti Itävaltaa koskevan luetelmakohdan jälkeen:

”—

Bulgarian tasavallan hallituksen ja Malediivien tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, allekirjoitettu Malessa 13 päivänä elokuuta 2006, jäljempänä liitteessä II ’Malediivit–Bulgaria-sopimus’;”.

2 artikla

Lisätään horisontaalisen sopimuksen liitteeseen II luetelmakohdat seuraavasti Malediivit–Itävalta-sopimuksen jälkeen:

a)

kohtaan a) ”Jäsenvaltion tekemä nimeäminen”:

”—

Malediivit–Bulgaria-sopimuksen 3 artiklan 1 kappale;”

b)

kohtaan b) ”Liikennöintilupien tai muiden lupien epääminen, peruuttaminen kokonaan tai tilapäisesti tai rajoittaminen”:

”—

Malediivit–Bulgaria-sopimuksen 4 artiklan 1 kappaleen a kohta;”

c)

kohtaan d) ”Lentopolttoaineen verotus”:

”—

Malediivit–Bulgaria-sopimuksen 7 artikla;”

d)

kohtaan e) ”Kuljetustariffit Euroopan yhteisön sisällä”:

”—

Malediivit–Bulgaria-sopimuksen 9 artikla;”.

3 artikla

Tämä pöytäkirja tulee voimaan päivänä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet kirjallisesti toisilleen, että pöytäkirjan voimaan saattamisen edellyttämät sisäiset menettelyt on saatettu päätökseen.

4 artikla

Tämä pöytäkirja laaditaan bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron ja divehin kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.


PÖYTÄKIRJA

Euroopan yhteisön ja Moldovan tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖ

ja

MOLDOVAN TASAVALTA,

jäljempänä ’osapuolet’, jotka

OTTAVAT HUOMIOON sopimukset, jotka on allekirjoitettu Bulgarian tasavallan ja Moldovan tasavallan välillä Sofiassa 17 päivänä huhtikuuta 1996 ja Romanian ja Moldovan tasavallan välillä Chisinaussa 28 päivänä kesäkuuta 1993,

OTTAVAT HUOMIOON Euroopan yhteisön ja Moldovan tasavallan sopimuksen tietyistä lentoliikenteen näkökohdista, jäljempänä ’horisontaalinen sopimus’, joka allekirjoitettiin Brysselissä 11 päivänä huhtikuuta 2006,

OTTAVAT HUOMIOON Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisen Euroopan unioniin ja siten yhteisöön 1 päivänä tammikuuta 2007,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään horisontaalisen sopimuksen liitteessä I olevaan a kohtaan luetelmakohdat seuraavasti Itävaltaa ja Puolaa koskevan luetelmakohdan jälkeen:

”—

Bulgarian tasavallan hallituksen ja Moldovan tasavallan hallituksen välinen sopimus kummankin maan alueiden välisestä ja niiden kautta edelleen tapahtuvasta lentoliikenteestä, allekirjoitettu Sofiassa 17 päivänä huhtikuuta 1996, jäljempänä ’Moldova–Bulgaria-sopimus’;”

”—

Romanian hallituksen ja Moldovan tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, allekirjoitettu Chisinaussa 28 päivänä kesäkuuta 1993, sellaisena kuin se on muutettuna Bukarestissa 31 päivänä tammikuuta 2003 allekirjoitetulla lisäpöytäkirjalla, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 5 ja 12 päivänä toukokuuta 2004 tehdyllä noottienvaihdolla, jäljempänä ’Moldova–Romania-sopimus’;”.

2 artikla

Lisätään horisontaalisen sopimuksen liitteeseen II luetelmakohdat seuraavasti, ensimmäinen Moldova–Itävalta-sopimusta koskevan luetelmakohdan jälkeen ja toinen Moldova–Puola-sopimusta koskevan luetelmakohdan jälkeen:

a)

kohtaan a) ”Jäsenvaltion tekemä nimeäminen”:

”—

Moldova–Bulgaria-sopimuksen 3 artiklan 5 kappale;”

”—

Moldova–Romania-sopimuksen 3 artikla;”.

b)

kohtaan b) ”Liikennöintilupien tai muiden lupien epääminen, peruuttaminen kokonaan tai tilapäisesti tai rajoittaminen”:

”—

Moldova–Bulgaria-sopimuksen 4 artiklan 1 kappaleen a kohta;”

”—

Moldova–Romania-sopimuksen 4 artiklan 1 kappaleen a kohta;”.

c)

kohtaan d) ”Lentopolttoaineen verotus”:

”—

Moldova–Bulgaria-sopimuksen 7 artikla;”

”—

Moldova–Romania-sopimuksen 9 artikla;”.

d)

kohtaan e) ”Kuljetustariffit Euroopan yhteisön sisällä”:

”—

Moldova–Bulgaria-sopimuksen 9 artikla;”

”—

Moldova–Romania-sopimuksen 8 artikla;”.

3 artikla

Tämä pöytäkirja tulee voimaan päivänä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet kirjallisesti toisilleen, että pöytäkirjan voimaan saattamisen edellyttämät sisäiset menettelyt on saatettu päätökseen.

4 artikla

Tämä pöytäkirja laaditaan osapuolten virallisilla kielillä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.


PÖYTÄKIRJA

Euroopan yhteisön ja Singaporen tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖ

ja

SINGAPOREN TASAVALLAN HALLITUS,

jäljempänä ’osapuolet’, jotka

OTTAVAT HUOMIOON sopimukset, jotka on allekirjoitettu Bulgarian tasavallan ja Singaporen tasavallan hallituksen välillä Singaporessa 28 päivänä marraskuuta 1969 ja Romanian ja Singaporen tasavallan hallituksen välillä Singaporessa 11 päivänä tammikuuta 1978,

OTTAVAT HUOMIOON Euroopan yhteisön ja Singaporen tasavallan hallituksen sopimuksen tietyistä lentoliikenteen näkökohdista, jäljempänä ’horisontaalinen sopimus’, joka allekirjoitettiin Luxemburgissa 9 päivänä kesäkuuta 2006,

OTTAVAT HUOMIOON Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisen Euroopan unioniin ja siten yhteisöön 1 päivänä tammikuuta 2007,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään horisontaalisen sopimuksen liitteessä I olevaan a kohtaan luetelmakohdat seuraavasti, ensimmäinen Belgiaa koskevan luetelmakohdan jälkeen ja toinen Portugalia koskevan luetelmakohdan jälkeen:

”—

Bulgarian kansantasavallan hallituksen ja Singaporen tasavallan hallituksen välinen sopimus kummankin maan alueiden välisestä ja niiden kautta edelleen tapahtuvasta lentoliikenteestä, allekirjoitettu Singaporessa 28 päivänä marraskuuta 1969, jäljempänä ’Singapore–Bulgaria-sopimus’;”

”—

Romanian sosialistisen tasavallan hallituksen ja Singaporen tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, allekirjoitettu Singaporessa 11 päivänä tammikuuta 1978, jäljempänä ’Singapore–Romania-sopimus’;”.

2 artikla

Lisätään horisontaalisen sopimuksen liitteeseen II luetelmakohdat seuraavasti, ensimmäinen Singapore–Belgia-sopimusta koskevan luetelmakohdan jälkeen ja toinen Singapore–Portugali-sopimusta koskevan luetelmakohdan jälkeen:

a)

kohtaan a) ”Jäsenvaltion tekemä nimeäminen”:

”—

Singapore–Bulgaria-sopimuksen 3 artikla;”

”—

Singapore–Romania-sopimuksen 3 artikla;”.

b)

kohtaan b) ”Liikennöintilupien tai muiden lupien epääminen, peruuttaminen kokonaan tai tilapäisesti tai rajoittaminen”:

”—

Singapore–Bulgaria-sopimuksen 3 artikla;”

”—

Singapore–Romania-sopimuksen 3 artikla;”.

c)

kohtaan d) ”Kuljetustariffit Euroopan yhteisön sisällä”:

”—

Singapore–Bulgaria-sopimuksen 8 artikla;”

”—

Singapore–Romania-sopimuksen 9 artikla;”.

3 artikla

Tämä pöytäkirja tulee voimaan päivänä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet kirjallisesti toisilleen, että pöytäkirjan voimaan saattamisen edellyttämät sisäiset menettelyt on saatettu päätökseen.

4 artikla

Tämä pöytäkirja laaditaan bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä. Mahdollisissa erimielisyystapauksissa englanninkielinen toisinto on todistusvoimainen.


PÖYTÄKIRJA

Euroopan yhteisön ja Uruguayn itäisen tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖ

ja

URUGUAYN ITÄINEN TASAVALTA,

jäljempänä ’osapuolet’, jotka

OTTAVAT HUOMIOON Romanian ja Uruguayn itäisen tasavallan välillä Bukarestissa 31 päivänä toukokuuta 1996 allekirjoitetun sopimuksen,

OTTAVAT HUOMIOON Euroopan yhteisön ja Uruguayn itäisen tasavallan sopimuksen tietyistä lentoliikenteen näkökohdista, jäljempänä ’horisontaalinen sopimus’, joka allekirjoitettiin Montevideossa 3 päivänä marraskuuta 2006,

OTTAVAT HUOMIOON Romanian liittymisen Euroopan unioniin ja siten yhteisöön 1 päivänä tammikuuta 2007,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään horisontaalisen sopimuksen liitteessä I olevaan a kohtaan luetelmakohta seuraavasti Puolaa koskevan luetelmakohdan jälkeen:

”—

Romanian hallituksen ja Uruguayn itäisen tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, allekirjoitettu Bukarestissa 31 päivänä toukokuuta 1996, jäljempänä liitteessä II ’Uruguay–Romania-sopimus’.”

2 artikla

Lisätään horisontaalisen sopimuksen liitteeseen II luetelmakohdat seuraavasti Uruguay–Portugali-sopimusta koskevan luetelmakohdan jälkeen:

a)

kohtaan a) ”Nimeäminen”:

”—

Uruguay–Romania-sopimuksen 3 artikla;”.

b)

kohtaan b) ”Liikennöintilupien tai muiden lupien epääminen, peruuttaminen kokonaan tai tilapäisesti tai rajoittaminen”:

”—

Uruguay–Romania-sopimuksen 4 artiklan 1 kappale;”;

c)

kohtaan d) ”Lentopolttoaineen verotus”:

”—

Uruguay–Romania-sopimuksen 9 artikla;”;

d)

kohtaan e) ”Kuljetustariffit Euroopan yhteisön sisällä”:

”—

Uruguay–Romania-sopimuksen 8 artikla;”.

3 artikla

Tämä pöytäkirja tulee voimaan päivänä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet kirjallisesti toisilleen, että pöytäkirjan voimaan saattamisen edellyttämät sisäiset menettelyt on saatettu päätökseen.

4 artikla

Tämä pöytäkirja laaditaan bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä. Jos kielitoisintojen välillä on eroja, espanjankielinen toisinto on todistusvoimainen.


Top