EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0040

Neuvoston päätös, tehty 6 päivänä joulukuuta 2007 , Bulgarian ja Romanian liittymisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tehtyyn yleissopimukseen yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta, 27 päivänä syyskuuta 1996 tehtyyn pöytäkirjaan, 29 päivänä marraskuuta 1996 tehtyyn pöytäkirjaan sekä 19 päivänä kesäkuuta 1997 tehtyyn toiseen pöytäkirjaan

OJ L 9, 12.1.2008, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 121 - 122

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/40(1)/oj

12.1.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 9/23


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 6 päivänä joulukuuta 2007,

Bulgarian ja Romanian liittymisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tehtyyn yleissopimukseen yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta, 27 päivänä syyskuuta 1996 tehtyyn pöytäkirjaan, 29 päivänä marraskuuta 1996 tehtyyn pöytäkirjaan sekä 19 päivänä kesäkuuta 1997 tehtyyn toiseen pöytäkirjaan

(2008/40/YOS)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon vuoden 2005 liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 3 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon komission suosituksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tehty yleissopimus yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta (2), jäljempänä ’yleissopimus’, tehtiin Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 1995 ja se tuli voimaan 17 päivänä lokakuuta 2002.

(2)

Yleissopimusta on täydennetty Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tehdyllä Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvällä pöytäkirjalla (3), jäljempänä ’27 päivänä syyskuuta 1996 tehty pöytäkirja’, joka tehtiin Brysselissä 27 päivänä syyskuuta 1996 ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tehdyllä pöytäkirjalla (4), joka koskee Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen antamilla ennakkoratkaisuilla, jäljempänä ’29 päivänä marraskuuta 1996 tehty pöytäkirja’, joka tehtiin Brysselissä 29 päivänä marraskuuta 1996. Molemmat pöytäkirjat tulivat voimaan 17 päivänä lokakuuta 2002.

(3)

Yleissopimusta on täydennetty vielä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tehdyllä Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvällä toisella pöytäkirjalla (5), jäljempänä ’19 päivänä kesäkuuta 1997 tehty toinen pöytäkirja’, joka tehtiin Brysselissä 19 päivänä kesäkuuta 1997, mutta joka ei ole vielä tullut voimaan.

(4)

Vuoden 2005 liittymisasiakirjan 3 artiklan 3 kohdassa määrätään, että Bulgaria ja Romania liittyvät liittymisasiakirjan liitteessä I lueteltuihin yleissopimuksiin ja pöytäkirjoihin, joihin kuuluvat muiden muassa yleissopimus, 27 päivänä syyskuuta 1996 tehty pöytäkirja, 29 päivänä marraskuuta 1996 tehty pöytäkirja sekä 19 päivänä kesäkuuta 1997 tehty toinen pöytäkirja. Vuoden 2005 liittymisasiakirjan liitteessä I luetellut yleissopimukset ja pöytäkirjat tulevat voimaan Bulgarian ja Romanian osalta neuvoston määräämänä päivänä,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Yleissopimuksen, 27 päivänä syyskuuta 1996 tehdyn pöytäkirjan, 29 päivänä marraskuuta 1996 tehdyn pöytäkirjan sekä 19 päivänä kesäkuuta 1997 tehdyn toisen pöytäkirjan tekstit, jotka on laadittu bulgarian ja romanian kielillä (6), ovat todistusvoimaiset samoin edellytyksin kuin muunkieliset tekstit.

2 artikla

1.   Yleissopimus, 27 päivänä syyskuuta 1996 tehty pöytäkirja ja 29 päivänä marraskuuta 1996 tehty pöytäkirja tulevat Bulgarian ja Romanian osalta voimaan sitä kuukautta seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona tämä päätös on tehty, elleivät ne ole tulleet voimaan Bulgarian ja Romanian osalta jo ennen kyseistä päivää.

2.   19 päivänä kesäkuuta 1997 tehty toinen pöytäkirja tulee Bulgarian ja Romanian osalta voimaan sinä päivänä, jona se tulee voimaan siinä valtiossa, joka ollen Euroopan unionin jäsen päivänä, jona neuvosto hyväksyi pöytäkirjan tekemistä koskevan säädöksen (7), on viimeinen, joka täyttää pöytäkirjan 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun ilmoitusmuodollisuuden.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 6 päivänä joulukuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. COSTA


(1)  Lausunto annettu 23. lokakuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL C 316, 27.11.1995, s. 49.

(3)  EYVL C 313, 23.10.1996, s. 2.

(4)  EYVL C 151, 20.5.1997, s. 2.

(5)  EYVL C 221, 19.7.1997, s. 12.

(6)  Yleissopimuksen ja sen pöytäkirjojen bulgarian- ja romaniankieliset tekstit julkaistaan virallisen lehden erityispainoksessa myöhempänä ajankohtana.

(7)  Neuvoston säädös, annettu 19 päivänä kesäkuuta 1997, Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvästä toisen pöytäkirjan tekemisestä, EYVL C 221, 19.7.1997, s. 11.


Top