EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1572

Komission asetus (EY) N:o 1572/2007, annettu 21 päivänä joulukuuta 2007 , eräille kalastustuotteille kalastusvuodeksi 2008 vahvistettavista viitehinnoista

OJ L 340, 22.12.2007, p. 79–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1572/oj

22.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 340/79


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1572/2007,

annettu 21 päivänä joulukuuta 2007,

eräille kalastustuotteille kalastusvuodeksi 2008 vahvistettavista viitehinnoista

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 (1) ja erityisesti sen 29 artiklan 1 ja 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 104/2000 säädetään mahdollisuudesta vahvistaa yhteisössä voimassa olevat viitehinnat vuosittain tuoteluokittain niiden tuotteiden osalta, joihin sovelletaan mainitun asetuksen 28 artiklan 1 kohdan mukaisesti tariffien suspendoimista koskevaa järjestelyä. Samasta mahdollisuudesta säädetään niiden tuotteiden osalta, joihin on sovellettava viitehintaa joko WTO:n säännöissä määrättävän tariffien alentamista koskevan järjestelyn tai jonkin muun tullietuusmenettelyn nojalla.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteessä I olevassa A ja B kohdassa lueteltujen tuotteiden osalta viitehinta on yhtä suuri kuin mainitun asetuksen 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti vahvistettu vetäytymishinta.

(3)

Kyseisten tuotteiden yhteisön vetäytymishinnat sekä myyntihinnat kalastusvuodeksi 2008 vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 1570/2007 (2).

(4)

Muiden kuin asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteissä I ja II lueteltujen tuotteiden osalta viitehinta vahvistetaan erityisesti niiden tullausarvojen painotetun keskiarvon perusteella, jotka on todettu jäsenvaltioiden tuontimarkkinoilla tai tuontisatamissa viitehinnan vahvistamista edeltävien kolmen vuoden aikana.

(5)

Viitehintoja ei ole tarpeen vahvistaa kaikkien niiden lajien osalta, joihin sovelletaan asetuksessa (EY) N:o 104/2000 vahvistettuja perusteita, eikä erityisesti sellaisten lajien osalta, joiden kolmansista maista tulevat vientimäärät ovat vähämerkityksisiä.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastustuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 104/2000 29 artiklassa tarkoitetut kalastustuotteiden viitehinnat vahvistetaan kalastusvuodeksi 2008 tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2008 alkaen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Joe BORG

Komission jäsen


(1)  EYVL L 17, 21.1.2000, s. 22, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1759/2006 (EUVL L 335, 1.12.2006, s. 3).

(2)  Katso tämän virallisen lehden sivu 69.


LIITE (1)

1.   Neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 29 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden viitehinnat:

Laji

Koko (2)

Viitehinta (euroa tonnilta)

Perattu kala päineen (2)

Kokonainen kala (2)

Taricin lisäkoodi

Extra, A (2)

Taricin lisäkoodi

Extra, A (2)

Clupea harengus-lajin sillit

ex 0302 40 00

1

 

F011

130

2

 

F012

199

3

 

F013

188

4a

 

F016

119

4b

 

F017

119

4c

 

F018

249

5

 

F015

222

6

 

F019

111

7a

 

F025

111

7b

 

F026

100

8

 

F027

83

Punasimput (puna-ahvenet)

(Sebastes spp.)

ex 0302 69 31 ja ex 0302 69 33

1

 

F067

953

2

 

F068

953

3

 

F069

800

Gadus morhua-lajin turskat

ex 0302 50 10

1

F073

1 186

F083

856

2

F074

1 186

F084

856

3

F075

1 120

F085

659

4

F076

889

F086

494

5

F077

626

F087

362

 

 

Vedessä keitetyt

Tuoreet tai jäähdytetyt

Taricin lisäkoodi

Extra, A (2)

Taricin lisäkoodi

Extra, A (2)

Pohjankatkaravut

(Pandalus borealis)

ex 0306 23 10

1

F317

5 010

F321

1 092

2

F318

1 757

2.   Asetuksen (EY) N:o 104/2000 29 artiklan 3 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden viitehinnat:

Tuote

Taricin lisäkoodi

Tarjontamuoto

Viitehinta

(euroa tonnilta)

1.   

Punasimppu (puna-ahven)

 

 

Kokonaisina:

 

ex 0303 79 35

ex 0303 79 37

F411

päineen tai päättöminä

960

ex 0304 29 35

ex 0304 29 39

 

Fileinä:

 

F412

ruotoineen (”standard”)

1 953

F413

ilman ruotoja

2 159

F414

pakattuina harkkoina, joiden paino on enintään 4 kg

2 285

2.   

Turska

ex 0303 52 10, ex 0303 52 30, ex 0303 52 90, ex 0303 79 41

F416

Kokonaisina, päineen tai päättöminä

1 084

ex 0304 29 29

 

Fileinä:

 

F417

fileet limittäisinä (”interleaved”) tai teollisuusharkkoina, ruotoineen (”standard”)

2 452

F418

fileet limittäisinä (”interleaved”) tai teollisuusharkkoina, ilman ruotoja

2 717

F419

fileet yksittäisinä tai kokonaan limittäisinä (”fully interleaved”), nahkoineen

2 550

F420

fileet yksittäisinä tai kokonaan limittäisinä (”fully interleaved”), ilman nahkoja

2 943

F421

pakattuina harkkoina, joiden paino on enintään 4 kg

2 903

ex 0304 99 33

F422

Palat ja muu kalanliha, lukuun ottamatta teollisuusharkkoja (jauhettuja)

1 463

3.   

Seiti

ex 0304 29 31

 

Fileinä:

 

F424

fileet limittäisinä (”interleaved”) tai teollisuusharkkoina, ruotoineen (”standard”)

1 518

F425

fileet limittäisinä (”interleaved”) tai teollisuusharkkoina, ilman ruotoja

1 705

F426

fileet yksittäisinä tai kokonaan limittäisinä (”fully interleaved”), nahkoineen

1 476

F427

fileet yksittäisinä tai kokonaan limittäisinä (”fully interleaved”), ilman nahkoja

1 680

F428

pakattuina harkkoina, joiden paino on enintään 4 kg

1 768

ex 0304 99 41

F429

Palat ja muu kalanliha, lukuun ottamatta teollisuusharkkoja (jauhettuja)

986

4.   

Kolja

ex 0304 29 33

 

Fileinä:

 

F431

fileet limittäisinä (”interleaved”) tai teollisuusharkkoina, ruotoineen (”standard”)

2 264

F432

fileet limittäisinä (”interleaved”) tai teollisuusharkkoina, ilman ruotoja

2 606

F433

fileet yksittäisinä tai kokonaan limittäisinä (”fully interleaved”), nahkoineen

2 537

F434

fileet yksittäisinä tai kokonaan limittäisinä (”fully interleaved”), ilman nahkoja

2 710

F435

pakattuina harkkoina, joiden paino on enintään 4 kg

2 960

5.   

Tyynenmerenseiti

 

 

Fileinä:

 

ex 0304 29 85

F441

fileet limittäisinä (”interleaved”) tai teollisuusharkkoina, ruotoineen (”standard”)

1 147

F442

fileet limittäisinä (”interleaved”) tai teollisuusharkkoina, ilman ruotoja

1 324

6.   

Silli ja silakka

 

 

Sillifileinä

 

ex 0304 19 97

ex 0304 99 23

F450

joiden kappalepaino on yli 80 g

510

F450

joiden kappalepaino on yli 80 g

464


(1)  Kaikkien muiden luokkien, joita ei ole erityisesti mainittu liitteessä olevissa 1 ja 2 kohdissa, ilmoitettava lisäkoodi on ”F499: Muut”.

(2)  Tuoreus-, koko- ja tarjontamuotoluokat on määritelty asetuksen (EY) N:o 104/2000 2 artiklan mukaisesti.


Top