EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1298

Komission asetus (EY) N:o 1298/2007, annettu 6 päivänä marraskuuta 2007 , asetuksen (EY) N:o 900/2007 muuttamisesta kolmansien maiden ja yhteisön tullialueen ulkopuolisten Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueiden erottamiseksi toisistaan

OJ L 289, 7.11.2007, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1298/oj

7.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 289/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1298/2007,

annettu 6 päivänä marraskuuta 2007,

asetuksen (EY) N:o 900/2007 muuttamisesta kolmansien maiden ja yhteisön tullialueen ulkopuolisten Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueiden erottamiseksi toisistaan

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 40 artiklan 1 kohdan g alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin vientiä koskevasta pysyvästä tarjouskilpailusta vientitukien vahvistamiseksi markkinointivuoden 2007/2008 loppuun saakka 27 päivänä heinäkuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 900/2007 (2) 1 artiklassa avataan pysyvä tarjouskilpailu CN-koodiin 1701 99 10 kuuluvan valkoisen sokerin vientitukien vahvistamiseksi kaikkien määräpaikkojen osalta lukuun ottamatta Andorraa, Gibraltaria, Ceutaa, Melillaa, Pyhää istuinta (Vatikaanivaltio), Liechtensteinia, Livignon ja Campione d'Italian alueita, Helgolandin saarta, Grönlantia, Färsaaria, niitä Kyproksen tasavallan alueita, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan, Albaniaa, Kroatiaa, Bosnia ja Hertsegovinaa, Serbiaa (3), Montenegroa sekä entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa.

(2)

Näiden määräpaikkojen aseman virheellisen tulkinnan välttämiseksi on aiheellista erottaa toisistaan kolmannet maat ja yhteisön tullialueen ulkopuoliset Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueet.

(3)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 900/2007 olisi muutettava.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 900/2007 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Avataan pysyvä tarjouskilpailu CN-koodiin 1701 99 10 kuuluvan valkoisen sokerin vientitukien vahvistamiseksi kaikkien määräpaikkojen osalta lukuun ottamatta:

a)

seuraavia kolmansia maita: Andorra, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio), Liechtenstein, Albania, Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, entisen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Serbia (4) ja Montenegro;

b)

seuraavia Euroopan unionin jäsenvaltioiden yhteisön tullialueen ulkopuolisia alueita: Gibraltar, Ceuta, Melilla, Livignon ja Campionen kunnat Italiassa, Helgoland, Grönlanti, Färsaaret sekä ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun voimassaoloaikana järjestetään osittaisia tarjouskilpailuja.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä marraskuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1182/2007 (EUVL L 273, 17.10.2007, s. 1).

(2)  EUVL L 196, 28.7.2007, s. 26.

(3)  Mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se on 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa nro 1244 määriteltynä.

(4)  Mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se on 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa nro 1244 määriteltynä.”


Top