EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0609

Komission asetus (EY) N:o 609/2007, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2007 , eräiden vuoden 2007 kalakiintiöiden mukauttamisesta TACien ja kiintiöiden vuosittaiseen hallinnoimiseen liittyvien lisäedellytysten käyttöönottamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 847/96 nojalla

OJ L 141, 2.6.2007, p. 33–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/609/oj

2.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 141/33


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 609/2007,

annettu 1 päivänä kesäkuuta 2007,

eräiden vuoden 2007 kalakiintiöiden mukauttamisesta TACien ja kiintiöiden vuosittaiseen hallinnoimiseen liittyvien lisäedellytysten käyttöönottamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 847/96 nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 23 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon TACien ja kiintiöiden vuosittaiseen hallinnoimiseen liittyvien lisäedellytysten käyttöönottamisesta 6 päivänä toukokuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 847/96 (2) ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan, 5 artiklan 1 kohdan ja 5 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön aluksiin sovellettavien eräiden syvänmeren kalakantojen kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuosiksi 2005 ja 2006 22 päivänä joulukuuta 2004 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2270/2004 (3), eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2006 22 päivänä joulukuuta 2005 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 52/2006 (4) ja yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2006 22 päivänä joulukuuta 2005 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 51/2006 (5) määritellään kalakannat, joihin voidaan soveltaa asetuksessa (EY) N:o 847/96 säädettyjä toimenpiteitä.

(2)

Yhteisön aluksiin sovellettavien eräiden syvänmeren kalakantojen kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuosiksi 2007 ja 2008 19 päivänä joulukuuta 2006 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2015/2006 (6), eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2007 11 päivänä joulukuuta 2006 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1941/2006 (7), ja yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2007 21 päivänä joulukuuta 2006 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 41/2007 (8) vahvistetaan eräiden kalakantojen kiintiöt vuodeksi 2007.

(3)

Eräiden vuosien 2007–2012 kalakiintiöiden mukauttamisesta elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 23 artiklan 4 kohdan nojalla 15 päivänä helmikuuta 2007 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 147/2007 (9) pienennetään tiettyjä Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin kalakiintiöitä vuosina 2007–2012.

(4)

Eräät jäsenvaltiot ovat pyytäneet asetuksen (EY) N:o 847/96 nojalla, että osa niiden vuoden 2006 kiintiöistä siirrettäisiin seuraavaan vuoteen. Siirrettävät määrät olisi lisättävä vuoden 2007 kiintiöön kyseisessä asetuksessa mainituin rajoituksin.

(5)

Sallitut määrät ylittävät kalastetut määrät olisi asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 1 kohdan perusteella vähennettävä vuoden 2006 kansallisista kiintiöistä. Jos eräitä asetuksessa (EY) N:o 51/2006 ja asetuksessa (EY) N:o 52/2006 määritettyjä kantoja on kalastettu yli sallitun puretun määrän vuonna 2006, painotetut vähennykset olisi asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehtävä vuoden 2007 kansallisista kiintiöistä. Vähennyksiä sovellettaessa otetaan huomioon alueellisten kalastusjärjestöjen toimivaltaan kuuluvia kantoja koskevat erityissäännökset.

(6)

Eräät jäsenvaltiot ovat pyytäneet asetuksen (EY) N:o 847/96 nojalla lupaa saada purkaa lisämääriä tiettyjen kantojen kaloja vuonna 2006. Sallitut määrät ylittävät puretut saaliit olisi kuitenkin vähennettävä näiden jäsenvaltioiden vuoden 2007 kiintiöistä.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastus- ja vesiviljelyalan komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 2015/2006, asetuksessa (EY) N:o 1941/2006 ja asetuksessa (EY) N:o 41/2007 vahvistettuja kiintiöitä korotetaan liitteen I mukaisesti tai vähennetään liitteen II mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 147/2007 soveltamista.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä kesäkuuta 2007.

Komission puolesta

Joe BORG

Komission jäsen


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EYVL L 115, 9.5.1996, s. 3.

(3)  EUVL L 396, 31.12.2004, s. 4. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1782/2006 (EUVL L 345, 8.12.2006, s. 10).

(4)  EUVL L 16, 20.1.2006, s. 184. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 742/2006 (EUVL L 130, 18.5.2006, s. 7).

(5)  EUVL L 16, 20.1.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2017/2006 (EUVL L 384, 29.12.2006, s. 44).

(6)  EUVL L 384, 29.12.2006, s. 28.

(7)  EUVL L 367, 22.12.2006, s. 1.

(8)  EUVL L 15, 20.1.2007, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 444/2007 (EUVL L 106, 24.4.2007, s. 22).

(9)  EUVL L 46, 16.2.2007, s. 10.


LIITE I

SIIRROT VUODEN 2007 KIINTIÖIHIN

Maatunnus

Kalakannan tunnus

Laji

Alue

Alkup. määrä 2006

Poikkeama

Mukautettu määrä 2006

Saaliit 2006

EE (1) saaliit 2006

Mukautus

%

Siirrot 2007

Alkup. määrä 2007

Tarkistettu määrä 2007

Uusi koodi

BEL

ANF/07.

Merikrotti

VII

2 445

 

1 962

826,3

0,8

42,2

196

2 595

2 791

 

BEL

ANF/561214

Merikrotti

Vb (EY), VI, XII, XIV

168

 

103

0,1

 

0,1

10

185

195

 

BEL

ANF/8ABDE.

Merikrotti

VIIIa,b,d,e

0

0,8

205

128,8

 

62,6

21

0

21

 

BEL

COD/07A.

Turska

VIIa

24

 

138

55,5

 

40,2

14

19

33

 

BEL

COD/7X7A34

Turska

VIIb–k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EY)

236

 

188

168,6

 

89,7

19

197

216

 

BEL

HAD/5BC6A.

Kolja

Vb, VIa (EY)

18

 

20

0,0

 

0,0

2

15

17

 

BEL

HKE/2AC4-C

Kummeliturska

IIa (EY), IV (EY)

22

 

55

51,5

 

93,6

4

26

30

 

BEL

HKE/571214

Kummeliturska

Vb (EY), VI, VII, XII, XIV

226

 

44

14,7

7,5

50,5

4

272

276

 

BEL

HKE/8ABDE.

Kummeliturska

VIIIa,b,d,e

7

7,5

7

8,8

 

60,7

1

9

10

 

BEL

LEZ/07.

Silokampelat

VII

494

 

541

89,2

 

16,5

54

494

548

 

BEL

LEZ/8ABDE.

Silokampelat

VIIIa,b,d,e

0

 

6

1,8

 

30,0

1

0

1

 

BEL

NEP/07.

Keisarihummeri

VII

0

 

43

5,2

 

12,1

4

0

4

 

BEL

NEP/2AC4-C

Keisarihummeri

IIa (EY), IV (EY)

1 472

 

1 079

204,9

 

19,0

108

1 368

1 476

 

BEL

PLE/07A.

Punakampela

VIIa

41

7

766

287,2

 

37,2

77

47

124

 

BEL

PLE/7DE.

Punakampela

VIId,e

843

 

995

971,3

 

97,6

24

826

850

 

BEL

PLE/7FG.

Punakampela

VIIf,g

118

 

186

157,3

 

84,6

19

58

77

 

BEL

SOL/07A.

Meriantura

VIIa

474

 

677

367,5

 

54,3

68

403

471

 

BEL

SOL/07D.

Meriantura

VIId

1 540

 

1 711

1 415,0

 

82,7

171

1 675

1 846

 

BEL

SOL/24.

Meriantura

II, IV (EY)

1 456

 

1 638

959,5

 

58,6

164

1 243

1 407

 

BEL

SOL/7FG.

Meriantura

VIIf,g

594

 

621

535,3

 

86,2

62

558

620

 

BEL

SOL/8AB.

Meriantura

VIIIa,b

50

 

355

330,3

 

93,0

25

56

81

 

BEL

WHG/07A.

Valkoturska

VIIa

1

 

12

3,5

 

29,2

1

1

2

 

BEL

WHG/7X7A.

Valkoturska

VIIb–k

195

 

222

181,5

 

81,8

22

195

217

 

DEU

ANF/07.

Merikrotti

VII

273

 

240

30,7

 

12,8

24

289

313

 

DEU

ANF/561214

Merikrotti

Vb (EY), VI, XII, XIV

192

 

192

64,1

 

33,4

19

212

231

 

DEU

COD/3BC+24

Turska

Osa-alueet 22–24 (EY:n vedet)

6 061

 

7 957

7 522,0

 

94,5

435

5 697

6 132

 

DEU

HAD/5BC6A.

Kolja

Vb, VIa (EY)

21

 

21

4,3

 

20,5

2

18

20

 

DEU

HER/3BC+24

Silakka

Osa-alueet 22–24

26 207

 

23 630

22 942,1

 

97,1

688

27 311

27 999

 

DEU

HER/5B6ANB

Silli

Vb, VIaN (EY), VIb

3 727

 

3 194

3 152,5

 

98,7

41

3 727

3 769

 

DEU

HER/7G-K.

Silli

VIIg,h,j,k

123

 

273

266,4

 

97,6

7

104

111

 

DEU

HKE/2AC4-C

Kummeliturska

IIa (EY), IV (EY)

102

 

92

76,9

 

83,6

9

123

132

 

DEU

JAX/578/14

Piikkimakrilli

Vb (EY), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

9 809

 

16 329

11 454,9

 

70,2

1 633

9 828

11 461

 

DEU

NEP/2AC4-C

Keisarihummeri

IIa (EY), IV (EY)

22

 

317

285,8

 

90,2

31

20

51

 

DEU

NEP/3A/BCD

Keisarihummeri

IIIa (EY), IIIbcd (EY)

11

 

11

6,2

 

56,4

1

11

12

 

DEU

PLE/03AS.

Punakampela

Kattegat

19

 

19

11,6

 

61,1

2

21

23

 

DEU

PLE/3BCD-C

Punakampela

IIIbcd (EY:n vedet)

300

 

300

230,1

 

76,7

30

300

330

 

DEU

POK/561214

Seiti

Vb (EY), VI, XII, XIV

798

 

896

524,8

 

58,6

90

798

888

 

DEU

SOL/24.

Meriantura

II, IV (EY)

1 165

 

1 091

469,6

 

43,0

109

995

1 104

 

DEU

SOL/3A/BCD

Meriantura

IIIa, IIIbcd (EY)

44

 

44

41,9

 

95,2

2

44

46

 

DEU

WHB/1X14

Mustakitaturska

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (EY:n ja kansainväliset vedet)

20 424

 

38 987

35 070,7

 

90,0

3 899

16 565

20 464

 

DEU

WHG/561214

Valkoturska

Vb (EY), VI, XII, XIV

8

 

8

0,2

 

2,5

1

6

7

 

DNK

BLI/03-

Tylppäpyrstömolva

III (EY:n ja kansainväliset vedet)

10

 

10

5,2

 

52,0

1

8

9

 

DNK

BLI/245-

Tylppäpyrstömolva

II, IV, V (EY:n ja kansainväliset vedet)

9

 

9

0,3

 

3,3

1

7

8

 

DNK

COD/3BC+24

Turska

Osa-alueet 22–24 (EY:n vedet)

12 395

 

14 717

12 814,8

 

87,1

1 472

11 653

13 125

 

DNK

HER/3BC+24

Silakka

Osa-alueet 22–24

6 658

 

7 715

5 854,7

 

75,9

772

6 939

7 711

 

DNK

HKE/2AC4-C

Kummeliturska

IIa (EY), IV (EY)

891

 

928

695,2

 

74,9

93

1 070

1 163

 

DNK

HKE/3A/BCD

Kummeliturska

IIIa, IIIbcd (EY)

1 219

 

1 327

234,4

 

17,7

133

1 463

1 596

 

DNK

JAX/578/14

Piikkimakrilli

Vb (EY), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

12 273

 

10 884

8 439,6

 

77,5

1 088

12 296

13 384

 

DNK

NEP/2AC4-C

Keisarihummeri

IIa (EY), IV (EY)

1 472

 

1 554

1 040,2

 

66,9

155

1 368

1 523

 

DNK

NEP/3A/BCD

Keisarihummeri

IIIa (EY), IIIbcd (EY)

3 800

 

4 144

2 471,8

 

59,6

414

3 800

4 214

 

DNK

PLE/03AS.

Punakampela

Kattegat

1 709

 

1 719

1 355,4

 

78,8

172

1 891

2 063

 

DNK

PLE/3BCD-C

Punakampela

IIIbcd (EY:n vedet)

2 698

 

2 698

1 552,6

 

57,5

270

2 698

2 968

 

DNK

RNG/03-

Lestikala

III (EY:n ja kansainväliset vedet)

1 504

 

2 687

2 506,2

 

93,3

181

1 003

1 184

RNG/3A/BCD

DNK

SAN/2A3A4.

Tuulenkala

IIa (EY), IIIa, IV (EY)

282 989

 

259 989

255 369,8

 

98,2

4 619

 

4 619

 

DNK

SOL/24.

Meriantura

II, IV (EY)

666

 

841

573,6

 

68,2

84

568

652

 

DNK

SOL/3A/BCD

Meriantura

IIIa, IIIbcd (EY)

755

 

809

779,3

 

96,3

30

755

785

 

DNK

USK/03-

Keila

III (EY:n ja kansainväliset vedet)

20

 

20

1,7

 

8,5

2

15

17

USK/3EI.

DNK

USK/04-

Keila

IV (EY:n ja kansainväliset vedet)

85

 

85

4,9

 

5,8

9

69

78

USK/4EI.

DNK

WHB/1X14

Mustakitaturska

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (EY:n ja kansainväliset vedet)

52 529

 

54 819

49 144,5

337,5

90,3

5 337

42 605

47 942

 

ESP

ANF/561214

Merikrotti

Vb (EY), VI, XII, XIV

180

 

172

138,4

 

80,5

17

198

215

 

ESP

ANF/8ABDE.

Merikrotti

VIIIa,b,d,e

1 137

 

1 057

977,9

 

92,5

79

1 206

1 285

 

ESP

ANF/8C3411

Merikrotti

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EY)

1 629

 

1 576

1 574,3

 

99,9

2

1 629

1 631

 

ESP

HKE/8ABDE.

Kummeliturska

VIIIa,b,d,e

5 052

 

7 997

7 468,6

23,4

93,7

505

6 062

6 567

 

ESP

HKE/8C3411

Kummeliturska

VIIIc, IX, X CECAF 34.1.1 (EY)

4 263

 

4 263

4 256,1

 

99,8

7

3 922

3 929

 

ESP

JAX/578/14

Piikkimakrilli

Vb (EY), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

13 396

 

1 196

1 049,7

 

87,8

120

13 422

13 542

 

ESP

JAX/8C9.

Piikkimakrilli

VIIIc, IX

29 587

 

31 087

31 052,2

 

99,9

35

29 587

29 622

 

ESP

LEZ/07.

Silokampelat

VII

5 490

 

6 249

5 571,4

 

89,2

625

5 490

6 115

 

ESP

LEZ/8ABDE.

Silokampelat

VIIIa,b,d,e

1 176

 

1 307

420,1

 

32,1

131

1 176

1 307

 

ESP

LEZ/8C3411

Silokampelat

VIIIc, IX, X

1 171

 

1 199

931,9

 

77,7

120

1 330

1 450

 

ESP

NEP/07.

Keisarihummeri

VII

1 290

 

1 102

875,8

 

79,5

110

1 509

1 619

 

ESP

NEP/08C.

Keisarihummeri

VIIIc

140

 

134

88,5

 

66,0

13

126

139

 

ESP

NEP/5BC6.

Keisarihummeri

Vb (EY), VI

36

 

32

1,1

 

3,4

3

40

43

 

ESP

NEP/8ABDE.

Keisarihummeri

VIIIa,b,d,e

242

 

6

3,0

 

50,0

1

259

260

 

ESP

NEP/9/3411

Keisarihummeri

IX, X, CECAF 34.1.1 (EY)

122

 

136

104,6

 

76,9

14

109

123

 

ESP

WHB/1X14

Mustakitaturska

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (EY:n ja kansainväliset vedet)

44 533

 

4 048

4 026,2

 

99,5

22

36 119

36 141

 

ESP

WHB/8C3411

Mustakitaturska

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EY)

46 795

 

57 533

44 405,0

 

77,2

5 753

37 954

43 707

 

EST

HER/03D.RG

Silakka

osa-alue 28.1

18 472

 

18 472

11 924,4

 

64,6

1 847

17 317

19 164

 

FIN

HER/30/31.

Silakka

Osa-alueet 30–31

75 099

 

77 099

67 873,5

 

88,0

7 710

75 099

82 809

 

FRA

ANF/07.

Merikrotti

VII

15 688

 

16 285

11 325,8

 

69,5

1 629

16 651

18 280

 

FRA

ANF/561214

Merikrotti

Vb (EY), VI, XII, XIV

2 073

 

2 280

1 399,7

 

61,4

228

2 280

2 508

 

FRA

ANF/8ABDE.

Merikrotti

VIIIa,b,d,e

6 325

 

6 189

5 487,9

 

88,7

619

6 714

7 333

 

FRA

ANF/8C3411

Merikrotti

VIIIc, IX, X, COPACE 3411

2

 

53

51,2

 

96,6

2

2

4

 

FRA

COD/07A.

Turska

VIIa

67

 

75

17,2

 

22,9

8

54

62

 

FRA

COD/561214

Turska

Vb (EY), VI, XII, XIV

97

 

119

109,5

 

92,0

10

78

88

 

FRA

COD/7X7A34

Turska

VIIb–k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EY)

4 053

 

4 305

3 044,8

 

70,7

431

3 377

3 808

 

FRA

HAD/5BC6A.

Kolja

Vb, VIa (EY)

862

 

896

304,4

 

34,0

90

738

828

 

FRA

HAD/6B1214

Kolja

VIb, XII, XIV

66

 

62

0,1

 

0,2

6

509

515

 

FRA

HER/5B6ANB

Silli

Vb, VIaN (EY), VIb

705

 

730

704,4

 

96,5

26

705

731

 

FRA

HER/7G-K.

Silli

VIIg,h,j,k

682

 

691

683,8

 

99,0

7

580

587

 

FRA

HKE/2AC4-C

Kummeliturska

IIa (EY), IV (EY)

197

 

199

137,0

 

68,8

20

237

257

 

FRA

HKE/571214

Kummeliturska

Vb (EY), VI, VII, XII, XIV

11 206

 

9 919

6 189,5

 

62,4

992

13 448

14 440

 

FRA

HKE/8ABDE.

Kummeliturska

VIIIa,b,d,e

11 345

 

9 371

3 773,7

 

40,3

937

13 612

14 549

 

FRA

HKE/8C3411

Kummeliturska

VIIIc, IX, X CECAF 34.1.1 (EY)

409

 

153

136,8

 

89,4

15

376

391

 

FRA

JAX/578/14

Piikkimakrilli

Vb (EY), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

6 482

 

15 445

12 424,9

 

80,4

1 545

6 494

8 039

 

FRA

JAX/8C9.

Piikkimakrilli

VIIIc, IX

377

 

377

29,8

 

7,9

38

377

415

 

FRA

LEZ/07.

Silokampelat

VII

6 663

 

7 256

2 080,9

 

28,7

726

6 663

7 389

 

FRA

LEZ/8ABDE.

Silokampelat

VIIIa,b,d,e

949

 

1 058

590,2

 

55,8

106

949

1 055

 

FRA

LEZ/8C3411

Silokampelat

VIIIc, IX, X

59

 

63

27,8

 

44,1

6

66

72

 

FRA

NEP/07.

Keisarihummeri

VII

5 228

 

5 803

2 857,3

 

49,2

580

6 116

6 696

 

FRA

NEP/08C.

Keisarihummeri

VIIIc

6

 

28

20,9

 

74,6

3

5

8

 

FRA

NEP/2AC4-C

Keisarihummeri

IIa (EY), IV (EY)

43

 

43

0,0

 

0,0

4

40

44

 

FRA

NEP/5BC6.

Keisarihummeri

Vb (EY), VI

143

 

150

0,2

 

0,1

15

161

176

 

FRA

NEP/8ABDE.

Keisarihummeri

VIIIa,b,d,e

3 788

 

3 479

3 295,9

 

94,7

183

4 061

4 244

 

FRA

PLE/07A.

Punakampela

VIIa

18

 

20

2,4

 

12,0

2

21

23

 

FRA

PLE/7DE.

Punakampela

VIId,e

2 810

 

2 991

1 689,6

 

56,5

299

2 755

3 054

 

FRA

PLE/7FG.

Punakampela

VIIf,g

213

 

163

100,2

 

61,5

16

104

120

 

FRA

POK/561214

Seiti

Vb (EY), VI, XII, XIV

7 930

 

9 043

6 280,5

 

69,5

904

7 930

8 834

 

FRA

SOL/07A.

Meriantura

VIIa

6

 

7

0,7

 

10,0

1

5

6

 

FRA

SOL/07D.

Meriantura

VIId

3 080

 

3 420

1 823,0

 

53,3

342

3 349

3 691

 

FRA

SOL/24.

Meriantura

II, IV (EY)

291

 

692

593,7

 

85,8

69

249

318

 

FRA

SOL/7FG.

Meriantura

VIIf,g

59

 

83

70,2

 

84,6

8

56

64

 

FRA

WHB/1X14

Mustakitaturska

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (EY:n ja kansainväliset vedet)

36 556

 

32 728

16 387,0

 

50,1

3 273

29 649

32 922

 

FRA

WHG/07A.

Valkoturska

VIIa

15

 

17

4,2

 

24,7

2

13

15

 

FRA

WHG/561214

Valkoturska

Vb (EY), VI, XII, XIV

166

 

180

5,8

 

3,2

18

124

142

 

FRA

WHG/7X7A.

Valkoturska

VIIb–k

11 964

 

13 326

8 236,1

 

61,8

1 333

11 964

13 297

 

GBR

ANF/07.

Merikrotti

VII

4 757

 

4 904

3 553,2

44,4

73,4

490

5 050

5 540

 

GBR

ANF/561214

Merikrotti

Vb (EY), VI, XII, XIV

1 442

 

1 819

1 424,5

 

78,3

182

1 586

1 768

 

GBR

COD/07A.

Turska

VIIa

527

 

1 028

586,5

 

57,1

103

421

524

 

GBR

COD/561214

Turska

Vb (EY), VI, XII, XIV

368

 

456

359,3

 

78,8

46

294

340

 

GBR

COD/7X7A34

Turska

VIIb–k, VIII, IX, X, CECAF 34,1,1 (EY)

439

 

689

618,2

 

89,7

69

366

435

 

GBR

HAD/5BC6A.

Kolja

Vb, VIa (EY)

6 294

 

6 951

4 933,3

 

71,0

695

5 392

6 087

 

GBR

HAD/6B1214

Kolja

VIb, XII, XIV

481

 

481

439,7

 

91,4

41

3 721

3 762

 

GBR

HER/07A/MM

Silli

VIIa

3 550

 

4 238

3 821,3

 

90,2

417

3 550

3 967

 

GBR

HER/7G-K.

Silli

VIIg,h,j,k

14

 

16

5,0

 

31,3

2

12

14

 

GBR

HKE/2AC4-C

Kummeliturska

IIa (EY), IV (EY)

278

 

327

316,2

 

96,7

11

333

344

 

GBR

HKE/571214

Kummeliturska

Vb (EY), VI, VII, XII, XIV

4 424

 

3 850

2 854,8

42,3

75,2

385

5 309

5 694

 

GBR

JAX/578/14

Piikkimakrilli

Vb (EY), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

13 266

 

11 301

10 514,4

 

93,0

787

13 292

14 079

 

GBR

LEZ/07.

Silokampelat

VII

2 624

 

2 918

1 602,6

 

54,9

292

2 624

2 916

 

GBR

NEP/07.

Keisarihummeri

VII

7 052

 

7 925

6 584,8

 

83,1

793

8 251

9 044

 

GBR

NEP/2AC4-C

Keisarihummeri

IIa (EY), IV (EY)

24 380

 

24 432

20 861,1

 

85,4

2 443

22 644

25 087

 

GBR

NEP/5BC6.

Keisarihummeri

Vb (EY), VI

17 257

 

18 505

13 569,5

 

73,3

1 851

19 415

21 266

 

GBR

PLE/07A.

Punakampela

VIIa

485

73

634

338,9

 

47,9

63

558

621

 

GBR

PLE/7DE.

Punakampela

VIId,e

1 498

 

1 644

1 498,0

 

91,1

146

1 469

1 615

 

GBR

PLE/7FG.

Punakampela

VIIf,g

112

 

119

86,8

 

72,9

12

54

66

 

GBR

POK/561214

Seiti

Vb (EY), VI, XII, XIV

3 592

 

4 002

2 609,8

 

65,2

400

3 592

3 992

 

GBR

SAN/2A3A4.

Tuulenkala

IIa (EY), IIIa, IV (EY)

0

 

6 186

677,9

 

11,0

619

 

619

 

GBR

SOL/07A.

Meriantura

VIIa

213

 

226

70,0

 

31,0

23

181

204

 

GBR

SOL/07D.

Meriantura

VIId

1 100

 

1 215

659,6

 

54,3

122

1 196

1 318

 

GBR

SOL/07E.

Meriantura

VIIe

553

 

566

563,7

 

99,6

2

529

531

 

GBR

SOL/24.

Meriantura

II, IV (EY)

749

 

1 262

897,5

 

71,1

126

639

765

 

GBR

SOL/7FG.

Meriantura

VIIf,g

267

 

274

231,9

 

84,6

27

251

278

 

GBR

WHB/1X14

Mustakitaturska

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (EY:n ja kansainväliset vedet)

68 161

 

80 179

78 429,1

 

97,8

1 750

55 283

57 033

 

GBR

WHG/07A.

Valkoturska

VIIa

169

 

189

21,9

 

11,6

19

144

163

 

GBR

WHG/561214

Valkoturska

Vb (EY), VI, XII, XIV

780

 

872

179,3

 

20,6

87

585

672

 

GBR

WHG/7X7A.

Valkoturska

VIIb–k

2 140

 

2 289

479,0

 

20,9

229

2 140

2 369

 

IRL

ANF/07.

Merikrotti

VII

2 005

 

3 005

2 962,7

 

98,6

42

2 128

2 170

 

IRL

ANF/561214

Merikrotti

Vb (EY), VI, XII, XIV

469

 

524

417,0

 

79,6

52

516

568

 

IRL

BLI/67-

Tylppäpyrstömolva

VI, VII (EY:n ja kansainväliset vedet)

9

 

5

4,3

 

86,0

1

7

8

 

IRL

BSF/56712-

Mustahuotrakala

V, VI, VII, XII (EY:n ja kansainväliset vedet)

87

 

87

73,5

 

84,5

9

87

96

 

IRL

COD/07A.

Turska

VIIa

1 204

 

803

273,4

 

34,0

80

963

1 043

 

IRL

COD/561214

Turska

Vb (EY), VI, XII, XIV

138

 

102

40,9

 

40,1

10

110

120

 

IRL

COD/7X7A34

Turska

VIIb–k, VIII, IX, X, CECAF 34,1,1 (EY)

818

 

901

869,4

 

96,5

32

775

807

 

IRL

DWS/12-

Syvänmeren hait

XII (EY:n ja kansainväliset vedet)

10

 

10

0,0

 

0,0

1

4

5

 

IRL

DWS/56789-

Syvänmeren hait

V, VI, VII, VIII, IX (EY:n ja kansainväliset vedet)

448

 

448

112,6

 

25,1

45

164

209

 

IRL

GFB/567-

Luikeroturska

V, VI, VII (EY:n ja kansainväliset vedet)

260

 

160

90,5

 

56,6

16

260

276

 

IRL

HAD/5BC6A.

Kolja

Vb, VIa (EY)

615

 

675

521,4

 

77,2

68

1 037

1 105

 

IRL

HAD/6B1214

Kolja

VIb, XII, XIV

47

 

47

40,7

 

86,6

5

363

368

 

IRL

HER/07A/MM

Silli

VIIa

1 250

 

687

580,6

 

84,5

69

1 250

1 319

 

IRL

HER/5B6ANB

Silli

Vb, VIaN (EY), VIb

5 036

 

4 242

4 225,7

 

99,6

16

5 036

5 052

 

IRL

HER/6AS7BC

Silli

VIaS, VIIbc

14 000

 

15 046

14 932,5

 

99,2

114

12 600

12 714

 

IRL

HER/7G-K.

Silli

VIIg,h,j,k

9 549

 

10 421

8 654,5

 

83,0

1 042

8 117

9 159

 

IRL

HKE/571214

Kummeliturska

Vb (EY), VI, VII, XII, XIV

1 358

 

1 362

1 101,1

 

80,8

136

1 629

1 765

 

IRL

JAX/578/14

Piikkimakrilli

Vb (EY), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

31 934

 

29 440

26 823,2

 

91,1

2 617

31 996

34 613

 

IRL

LEZ/07.

Silokampelat

VII

3 029

 

3 348

1 746,2

 

52,2

335

3 029

3 364

 

IRL

NEP/07.

Keisarihummeri

VII

7 928

 

8 077

6 220,5

 

77,0

808

9 277

10 085

 

IRL

NEP/5BC6.

Keisarihummeri

Vb (EY), VI

239

 

258

132,1

 

51,2

26

269

295

 

IRL

ORY/06-

Keltaroussi

VI (EY:n ja kansainväliset vedet)

10

 

10

1,2

 

12,0

1

6

7

 

IRL

ORY/07-

Keltaroussi

VII (EY:n ja kansainväliset vedet)

255

 

245

37,2

 

15,2

25

43

68

 

IRL

PLE/07A.

Punakampela

VIIa

1 051

 

348

176,1

 

50,6

35

1 209

1 244

 

IRL

PLE/7FG.

Punakampela

VIIf,g

33

 

51

47,5

 

93,1

4

201

205

 

IRL

POK/561214

Seiti

Vb (EY), VI, XII, XIV

467

 

467

243,1

 

52,1

47

467

514

 

IRL

RNG/5B67-

Lestikala

Vb, VI, VIII (EY:n ja kansainväliset vedet)

341

 

241

141,3

 

58,6

24

299

323

 

IRL

RNG/8X14-

Lestikala

VIII, IX, X, XII, XIV (EY:n ja kansainväliset vedet)

10

 

10

0,0

 

0,0

1

9

10

 

IRL

SBR/678-

Hammasahven

VI, VII, VIII (EY:n ja kansainväliset vedet)

9

 

9

0,0

 

0,0

1

9

10

 

IRL

SOL/07A.

Meriantura

VIIa

117

 

122

82,5

 

67,6

12

99

111

 

IRL

SOL/7FG.

Meriantura

VIIf,g

30

 

40

35,8

 

89,5

4

28

32

 

IRL

USK/567-

Keila

V, VI, VII (EY:n ja kansainväliset vedet)

34

 

24

14,5

 

60,4

2

27

29

USK/567EI.

IRL

WHB/1X14

Mustakitaturska

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (EY:n ja kansainväliset vedet)

40 677

 

60 979

52 185,0

 

85,6

6 098

32 992

39 090

 

IRL

WHG/07A.

Valkoturska

VIIa

252

 

271

55,3

 

20,4

27

213

240

 

IRL

WHG/561214

Valkoturska

Vb (EY), VI, XII, XIV

406

 

454

298,3

 

65,7

45

305

350

 

IRL

WHG/7X7A.

Valkoturska

VIIb–k

5 544

 

5 783

4 557,1

 

78,8

578

5 544

6 122

 

LTU

JAX/578/14

Piikkimakrilli

Vb (EY), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

0

 

7 570

6 810,2

 

90,0

757

0

757

 

LTU

WHB/1X14

Mustakitaturska

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (EY:n ja kansainväliset vedet)

0

 

5 110

4 635,7

 

90,7

474

0

474

 

NLD

ANF/07.

Merikrotti

VII

317

 

17

16,2

 

95,3

1

336

337

 

NLD

ANF/561214

Merikrotti

Vb (EY), VI, XII, XIV

162

 

37

0,0

 

0,0

4

178

182

 

NLD

COD/7X7A34

Turska

VIIb–k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EY)

34

 

27

11,2

 

41,5

3

28

31

 

NLD

HER/5B6ANB

Silli

Vb, VIaN (EY), VIb

3 727

95,4

6 725

6 622,5

 

97,1

198

3 727

3 925

 

NLD

HER/6AS7BC

Silli

VIaS, VIIbc

1 400

 

652

636,1

 

97,6

16

1 260

1 276

 

NLD

HER/7G-K.

Silli

VIIg,h,j,k

682

 

547

517,1

 

94,5

30

580

610

 

NLD

HKE/2AC4-C

Kummeliturska

IIa (EY), IV (EY)

51

 

51

35,6

 

69,8

5

61

66

 

NLD

JAX/578/14

Piikkimakrilli

Vb (EY), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

46 801

 

48 852

42 607,0

 

87,2

4 885

46 891

51 776

 

NLD

NEP/2AC4-C

Keisarihummeri

IIa (EY), IV (EY)

758

 

1 127

981,3

 

87,1

113

704

817

 

NLD

PLE/7DE.

Punakampela

VIId,e

0

 

20

16,1

 

80,5

2

0

2

 

NLD

SOL/24.

Meriantura

II, IV (EY)

13 143

 

13 805

8 277,5

 

60,0

1 381

11 226

12 607

 

NLD

WHB/1X14

Mustakitaturska

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (EY:n ja kansainväliset vedet)

64 053

 

105 905

94 678,5

788,2

90,1

10 438

51 951

62 389

 

NLD

WHG/7X7A.

Valkoturska

VIIb–k

97

 

215

130,8

 

60,8

22

97

119

 

POL

COD/3BC+24

Turska

Osa-alueet 22–24 (EY:n vedet)

3 317

 

1 685

799,7

 

47,5

169

3 118

3 287

 


(1)  Erityinen edellytys


LIITE II

VÄHENNYKSET VUODEN 2007 KIINTIÖISTÄ

Maa

Laji

Alue

Lajinimi

Alue

Seuraamuksia

Mukautettu määrä 2006

Poikkeama

Mukautettu määrä yht. 2006

EE (1) saaliit 2006

Saaliit 2006

Saaliit yhteensä 2006

%

Vähennykset

Alkup. määrä 2007

Tarkistettu määrä 2007

DEU

ANF

04–N.

Merikrotti

IV (Norjan vedet)

k

22,0

0,0

22,0

0,0

23,40

23,40

106,4

–1,4

432

431

DEU

COD

03AN.

Turska

Kattegat

k

75,0

0,0

75,0

0,0

78,90

78,90

105,2

–3,9

57

53

DEU

HAD

2AC4.

Kolja

IIa (EY:n vedet), IV

k

752,0

0,0

752,0

0,0

757,00

757,00

100,7

–5,0

2 180

2 175

DEU

HER

4CXB7D

Silli

IV c, VII d

k

7 245

0,0

7 245

0,0

7 553,20

7 553,20

104,3

– 308,2

441

133

DEU

HER

1/2.

Silli

EY Norjan ja kansainväliset vedet alueilla I ja II

k

9 959

0,0

9 959

0,0

9 963,50

9 963,50

100,0

–4,5

4 200

4 196

DEU

HER

3D– R31

Silakka

Osa-alueet 25–27, 28.2, 29 ja 32

k

3 234

0,0

3 234

0,0

3 583,20

3 583,20

110,8

– 351,8

774

422

DEU

HKE

3A/BCD

Kummeliturska

IIIa, IIIb, c, d EY:n vedet 7

k

7

0,0

7

0,0

7,80

7,80

111,4

–0,8

0

–1

DEU

NOP

2A3A4.

Harmaaturska

IIa (EY:n vedet), IIIa, IV (EY:n vedet)

k

13,0

0,0

13,0

0,0

33,50

33,50

257,7

–20,5

0

–21

DEU

POK

2A34.

Seiti

IIa (EY:n vedet), IIIa, IIIb, c, d (EY:n vedet), IV

k

14 519,0

0,0

14 519,0

0,0

14 555,50

14 555,50

100,3

–36,5

12 906

12 870

DNK

PLE

03AN.

Punakampela

Skagerrak

k

6 150,0

0,0

6 150,0

0,0

6 333,30

6 333,30

103,0

– 183,3

6 617

6 434

ESP

ANF

07.

Merikrotti

VII

k

2 013,0

0,0

2 013,0

0,0

2 028,40

2 028,40

100,8

–15,4

1 031

1 016

ESP

BLI

67–

Tylppäpyrstömolva

VI, VII (Yhteisön vedet ja kansainväliset vedet)

e

79,0

0,0

79,0

0,0

91,40

91,40

115,7

–12,4

83

71

ESP

MAC

2CX14–

Makrilli

IIa (muut kuin EY:n vedet), Vb (EY:n vedet) VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

k

20,0

1 337,1

1 357,1

0,0

1 475,20

1 475,20

108,7

– 118,1

20

–98

ESP

MAC

8C3411

Makrilli

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1

k

15 217,0

0,0

15 217,0

1 337,1

13 882,70

15 219,80

100,0

–2,8

24 405

24 402

ESP

POK

7X1034

Seiti

VII, VIII, IX, X CECAF 34.1.1

k

20,0

0,0

20,0

0,0

20,70

20,70

103,5

–0,7

0

–1

ESP

RED

51214

Punasimppu

V, XII, XIV

k

1 498,0

0,0

1 498,0

0,0

1 547,90

1 547,90

103,3

–49,9

749

699

ESP

WHG

7X7A.

Valkoturska

VII b–k

k

85,0

0,0

85,0

0,0

87,10

87,10

102,5

–2,1

0

–2

FRA

GFB

89–

Luikeroturska

VIII, IX (Yhteisön vedet ja kansainväliset vedet)

e

31,0

0,0

31,0

0,0

34,90

34,90

112,6

–3,9

15

11

FRA

HER

4CXB7D

Silli

IV c, VII d

k

13 437,0

0,0

13 437,0

0,0

13 762,90

13 762,90

102,4

– 325,9

9 014

8 688

FRA

SOL

8AB.

Meriantura

VIIIa, b

k

3 625,0

0,0

3 625,0

0,0

3 764,20

3 764,20

103,8

– 139,2

4 162

4 023

GBR

BLI

67–

Tylppäpyrstömolva

VI, VII (Yhteisön vedet ja kansainväliset vedet)

e

422,0

0,0

422,0

0,0

470,40

470,40

111,5

–48,4

482

434

GBR

MAC

2AC4.

Makrilli

IIa (EY:n vedet), IIIa, IIIb, c, d (EY:n vedet), IV

k

424,0

31 876,1

32 300,1

0,0

32 359,60

32 359,60

100,2

–59,5

1 092

1 033

LTU

MAC

2CX14–

Makrilli

II (muut kuin EY:n vedet), Vb (EY:n vedet), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

k

47,0

0,0

47,0

0,0

92,40

92,40

196,6

–45,4

100

55

PRT

ANF

8C4311

Merikrotti

VIIIc, IX, X (CECAF34.1.1 (EY:n vedet))

k

310,0

0,0

310,0

0,0

319,40

319,40

103,0

–9,4

324

315

PRT

HKE

8C3411

Kummeliturska

VIIIc, IX, X (CECAF34.1.1 (EY:n vedet))

k

2 202,0

0,0

2 202,0

0,0

2 291,90

2 291,90

104,1

–89,9

1 830

1 740


(1)  Erityinen edellytys


Top