EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0229

2007/229/EY: Komission päätös, tehty 11 päivänä huhtikuuta 2007 , elimiä, joiden palveluksessa olevilla tutkijoilla on oikeus käyttää salassapidettäviä tietoja tieteellisiin tarkoituksiin, koskevan luettelon vahvistamisesta tehdyn päätöksen 2004/452/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1546) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 99, 14.4.2007, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 483–485 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 24/06/2007; Implisiittinen kumoaja 32007D0439

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/229/oj

14.4.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 99/11


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 11 päivänä huhtikuuta 2007,

elimiä, joiden palveluksessa olevilla tutkijoilla on oikeus käyttää salassapidettäviä tietoja tieteellisiin tarkoituksiin, koskevan luettelon vahvistamisesta tehdyn päätöksen 2004/452/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1546)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/229/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön tilastoista 17 päivänä helmikuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 (1) ja erityisesti sen 20 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 täytäntöönpanosta tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien salassapidettävien tietojen käyttöoikeuden osalta 17 päivänä toukokuuta 2002 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 831/2002 (2) vahvistetaan edellytykset, joiden mukaisesti voidaan myöntää oikeus yhteisön viranomaiselle toimitettujen salassapidettävien tietojen käyttöön, jotta tilastollisten päätelmien tekeminen tieteellisiä tarkoituksia varten olisi mahdollista, sekä yhteisön ja kansallisten viranomaisten yhteistyötä koskevat säännöt, joiden tarkoituksena on helpottaa edellä mainitun käyttöoikeuden myöntämistä.

(2)

Komission päätöksellä 2004/452/EY (3) on vahvistettu luettelo elimistä, joiden palveluksessa olevilla tutkijoilla on oikeus käyttää salassapidettäviä tietoja tieteellisiin tarkoituksiin.

(3)

Kanadan tilastokeskuksen perheitä ja työtä koskevan tutkimuksen osastoa, Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen pääosaston yhteydessä olevaa Ekonometria ja petostentorjunnan tilastot -yksikköä ja Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen pääosaston yhteydessä olevaa Eurooppalaisen tutkimusalueen tukitoimet -yksikköä on pidettävä eliminä, jotka täyttävät vaaditut edellytykset, ja siksi ne olisi lisättävä luetteloon komission asetuksen (EY) N:o 831/2002 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisista elimistä, organisaatioista ja laitoksista.

(4)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat tilastosalaisuutta käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2004/452/EY liite tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 11 päivänä huhtikuuta 2007.

Komission puolesta

Joaquín ALMUNIA

Komission jäsen


(1)  EYVL L 52, 22.2.1997, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EYVL L 133, 18.5.2002, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1104/2006 (EUVL L 197, 19.7.2006, s. 3).

(3)  EUVL L 156, 30.4.2004, s. 1, oikaisu EUVL L 202, 7.6.2004, s. 1. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2007/81/EY (EUVL L 28, 3.2.2007, s. 23).


LIITE

”LIITE

ELIMET, JOIDEN PALVELUKSESSA OLEVILLA TUTKIJOILLA ON OIKEUS KÄYTTÄÄ SALASSAPIDETTÄVIÄ TIETOJA TIETEELLISIIN TARKOITUKSIIN

Euroopan keskuspankki

Espanjan keskuspankki

Italian keskuspankki

Cornell-yliopisto (New Yorkin osavaltio, Amerikan yhdysvallat)

Valtiotieteen laitos, Baruch College, City University of New York (New Yorkin osavaltio, Amerikan yhdysvallat)

Saksan keskuspankki

Työllisyystutkimukset-yksikkö, Euroopan komission työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioiden pääosasto

Tel Avivin yliopisto (Israel)

Maailmanpankki

Terveyden ja hyvinvoinnin keskus (Center of Health and Wellbeing – CHW), Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University (New Jersey, Amerikan yhdysvallat)

Chicagon yliopisto (University of Chicago (UofC), Illinois, Amerikan yhdysvallat)

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD)

Kanadan tilastokeskuksen perheitä ja työtä koskevan tutkimuksen osasto (Family and Labour Studies Division of Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Kanada)

Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen pääosaston yhteydessä oleva Ekonometria ja petostentorjunnan tilastot -yksikkö

Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen pääosaston yhteydessä oleva Eurooppalaisen tutkimusalueen tukitoimet -yksikkö”


Top