EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D1008

2006/1008/EY: Neuvoston päätös, tehty 21 päivänä joulukuuta 2006 , tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta

OJ L 379, 28.12.2006, p. 123–124 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 200M , 1.8.2007, p. 532–533 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 006 P. 66 - 67
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 006 P. 66 - 67

No longer in force, Date of end of validity: 28/06/2007; Kumoaja 32007D0445

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/1008/oj

28.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 379/123


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 21 päivänä joulukuuta 2006,

tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta

(2006/1008/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi 27 päivänä joulukuuta 2001 annetun asetuksen (EY) N:o 2580/2001 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto teki 29 päivänä toukokuuta 2006 päätöksen 2006/379/EY tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta ja päätöksen 2005/930/EY kumoamisesta (2) sekä luettelon laatimisesta henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kyseistä asetusta sovelletaan.

(2)

Neuvosto on todennut, että eräät muut henkilöt, ryhmät ja yhteisöt täyttävät edellä mainitun asetuksen 2 artiklan 3 kohdassa säädetyt edellytykset, ja että nämä henkilöt, ryhmät ja yhteisöt olisi näin ollen lisättävä mainittuun luetteloon,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Liitteessä I mainitut henkilöt, ryhmät ja yhteisöt lisätään niiden henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luetteloon, joihin asetusta (EY) N:o 2580/2001 sovelletaan.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. KORKEAOJA


(1)  EYVL L 344, 28.12.2001, s. 70. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1461/2006 (EUVL L 272, 3.10.2006, s. 11).

(2)  EUVL L 144, 31.5.2006, s. 21.


LIITE

Neuvosto on liitteessä II mainituista erityisistä syistä todennut, että alla mainitut henkilöt, ryhmät ja yhteisöt ovat sekaantuneet terroritekoihin erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi 27 päivänä joulukuuta 2001 hyväksytyn yhteisen kannan 2001/931/YUTP (1) 1 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisessa merkityksessä, että toimivaltainen kansallinen viranomainen on tehnyt näitä henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä koskevan päätöksen, jota mainitun yhteisen kannan 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitetaan, ja että nämä henkilöt, ryhmät ja yhteisöt on näin ollen sisällytettävä niiden henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luetteloon, joihin asetusta (EY) N:o 2580/2001 sovelletaan.

I.   HENKILÖT

1.

AKHNIKH, Ismail (alias Suhaib; alias Sohaib), synt. 22.10.1982, passin nro. NB0322935

(”Hofstadgroep”-ryhmän jäsen)

2.

AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifa Laarbi Mohamed; alias Abed; alias Abid; alias Abu Ismail), synt. 2.2.1978 tai 18.7.1978, passin nro. ESPP278036

(”Hofstadgroep”-ryhmän jäsen)

3.

BOUGHABA, Mohammed Fahmi (alias Mohammed Fahmi Bouraba; alias Mohamed Fahmi Burada; alias Abu Mosab), synt. 6.12.1981

(”Hofstadgroep”-ryhmän jäsen)

4.

BOUYERI, Mohamed (alias Abu Zubair; alias Sobiar; alias Abu Zoubair), synt. 8.3.1978

(”Hofstadgroep”-ryhmän jäsen)

5.

EL FATMI, Nouredine (alias EL FATMI, Nouriddin; alias Abu Al Ka'e Ka'e; alias Abu Qae Qae; alias ELFATMI, Nouriddine; alias Fouad; alias Noureddine El Fatimi; alias Fzad; alias Nabil Elfatmi; alias Ben Mohammed; alias Ben Mohand Ben Larbi; alias Ben Driss Muhand Ibn Larbi; alias Abu Tahar; alias Eggie), synt. 15.8.1982, passin nro. N829139

(”Hofstadgroep”-ryhmän jäsen)

6.

EL MORABIT, Mohamed, synt. 24.1.1981, passin nro. K789742

(”Hofstadgroep”-ryhmän jäsen)

7.

ETTOUMI, Youssef (alias Youssef Toumi), synt. 20.10.1977, passin nro. LNB4576246

(”Hofstadgroep”-ryhmän jäsen)

8.

HAMDI, Ahmed (alias Abu Ibrahim), synt. 5.9.1978, passin nro. K728658

(”Hofstadgroep”-ryhmän jäsen)

9.

WALTERS, Jason (alias Abdullah; alias David), synt. 6.3.1985, passin nro. NE8146378

(”Hofstadgroep”-ryhmän jäsen)

II.   RYHMÄT JA YHTEISÖT

1.

Hofstadgroep

2.

TAK – Teyrbazen Azadiya Kurdistan, alias Kurdistan Freedom Falcons, Kurdistan Freedom Hawks


(1)  EYVL L 344, 28.12.2001, s. 93.


Top