EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0800

2006/800/EY: Komission päätös, tehty 23 päivänä marraskuuta 2006 , suunnitelmien hyväksymisestä klassisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista ja luonnonvaraisten sikojen hätärokottamiseksi kyseistä tautia vastaan Bulgariassa (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5468) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 325, 24.11.2006, p. 35–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 617–618 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 077 P. 110 - 112
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 077 P. 110 - 112

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/800/oj

24.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 325/35


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 23 päivänä marraskuuta 2006,

suunnitelmien hyväksymisestä klassisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista ja luonnonvaraisten sikojen hätärokottamiseksi kyseistä tautia vastaan Bulgariassa

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5468)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/800/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 42 artiklan,

ottaa huomioon yhteisön toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi 23 päivänä lokakuuta 2001 annetun neuvoston direktiivin 2001/89/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan ja 20 artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2001/89/EY säädetään yhteisön vähimmäistoimista klassisen sikaruton torjumiseksi. Sen mukaan jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle luonnonvaraisissa sioissa esiintyvän klassisen sikaruton primääritapauksen varmistumisen jälkeen kyseisen taudin hävittämissuunnitelma. Direktiivi sisältää lisäksi luonnonvaraisten sikojen hätärokottamista koskevia säännöksiä.

(2)

Klassista sikaruttoa esiintyy Bulgarian luonnonvaraisissa sioissa.

(3)

Bulgarian liittyminen huomioon ottaen olisi vahvistettava yhteisön tason toimenpiteitä, jotka koskevat klassisen sikaruton tilannetta kyseisessä maassa.

(4)

Bulgaria on perustanut ohjelman klassisen sikaruton kartoittamiseksi ja torjumiseksi koko maan alueella. Ohjelma on yhä käynnissä.

(5)

Bulgaria on myös toimittanut komissiolle hyväksymistä varten 31 päivänä toukokuuta 2006 suunnitelman luonnonvaraisissa sioissa esiintyvän klassisen sikaruton hävittämiseksi ja suunnitelman tällaisten sikojen hätärokottamiseksi koko Bulgarian alueella.

(6)

Komissio on tarkastellut kyseisiä Bulgarian toimittamia suunnitelmia ja todennut niiden täyttävän direktiivin 2001/89/EY vaatimukset.

(7)

Bulgarian liittyminen huomioon ottaen kyseiset suunnitelmat olisi hyväksyttävä siirtymätoimenpiteinä, joita sovelletaan liittymispäivästä alkaen yhdeksän kuukauden ajan.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Suunnitelma klassisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista

Hyväksytään Bulgarian komissiolle 31 päivänä toukokuuta 2006 toimittama suunnitelma klassisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista liitteessä olevassa 1 kohdassa vahvistetuilla alueilla.

2 artikla

Suunnitelma luonnonvaraisten sikojen hätärokottamiseksi klassista sikaruttoa vastaan

Hyväksytään Bulgarian komissiolle 31 päivänä toukokuuta 2006 toimittama suunnitelma luonnonvaraisten sikojen hätärokottamiseksi klassista sikaruttoa vastaan liitteessä olevassa 2 kohdassa vahvistetuilla alueilla.

3 artikla

Noudattaminen

Bulgarian on toteutettava tämän päätöksen noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja julkaistava kyseiset toimenpiteet. Sen on ilmoitettava niistä komissiolle viipymättä.

4 artikla

Soveltaminen

Tätä päätöstä sovelletaan Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen voimaantulopäivästä edellyttäen, että liittymissopimus tulee voimaan.

Sitä sovelletaan yhdeksän kuukauden ajan.

5 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 23 päivänä marraskuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 316, 1.12.2001, s. 5. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.


LIITE

1.   Alueet, joilla suunnitelma luonnonvaraisissa sioissa esiintyvän klassisen sikaruton hävittämiseksi pannaan täytäntöön:

Koko Bulgarian alue.

2.   Alueet, joilla suunnitelma luonnonvaraisten sikojen hätärokottamiseksi klassista sikaruttoa vastaan pannaan täytäntöön:

Koko Bulgarian alue.


Top