EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0597

2006/597/EY: Komission päätös, tehty 4 päivänä elokuuta 2006 , rakennerahastoista erityistä siirtymäkauden rahoitusta alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteen perusteella vuosina 2007–2013 saavista alueista (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 3480)

OJ L 243, 6.9.2006, p. 49–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 30–31 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 002 P. 139 - 140
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 002 P. 139 - 140
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 30 - 31

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/597/oj

6.9.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 243/49


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 4 päivänä elokuuta 2006,

rakennerahastoista erityistä siirtymäkauden rahoitusta alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteen perusteella vuosina 2007–2013 saavista alueista

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 3480)

(2006/597/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja asetuksen (EY) N:o 1260/1999 kumoamisesta 11 päivänä heinäkuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen EY N:o 1083/2006 (1) sekä erityisesti sen 8 artiklan 4 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1083/2006 3 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteen tarkoituksena on vahvistaa alueiden kilpailukykyä ja vetovoimaa.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1083/2006 8 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla vuonna 2006 kokonaan tavoite 1 -alueisiin rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä 21 päivänä kesäkuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 (2) 3 artiklan mukaisesti kuuluneet NUTS 2 -tason alueet, joiden nimellinen asukaskohtainen BKT asetuksen (EY) N:o 1083/2006 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti mitattuna ja laskettuna on yli 75 prosenttia EU-15:n BKT:n keskiarvosta, voivat alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteen perusteella saada rakennerahastoista erityistä siirtymäkauden tukea.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1083/2006 8 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla Kypros saa vuosina 2007–2013 kyseisen artiklan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin alueisiin sovellettavaa siirtymäkauden rahoitusta.

(4)

On tarpeen vahvistaa luettelot tukikelpoisista alueista,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Luettelo rakennerahastoista erityistä siirtymäkauden rahoitusta alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteen perusteella asetuksen (EY) N:o 1083/2006 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti saavista alueista esitetään tämän päätöksen liitteessä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 4 päivänä elokuuta 2006.

Komission puolesta

Danuta HÜBNER

Komission jäsen


(1)  EUVL L 210, 31.7.2006, s 25.

(2)  EUVL L 161, 26.6.1999, s 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1198/2006 (EUVL L 223, 15.8.2006, s. 1).


LIITE

Rakennerahastoista erityistä siirtymäkauden rahoitusta alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteen perusteella 1 päivästä tammikuuta 200731 päivään joulukuuta 2013 saavat NUTS 2 -tason alueet

GR24

Sterea Ellada

GR42

Notio Aigaio

ES41

Castilla y León

ES52

Comunidad Valenciana

ES70

Canarias

IE01

Border, Midland and Western

ITG2

Sardegna

CY00

Kypros/Kıbrıs

HU10

Közép-Magyarország

PT30

Região Autónoma da Madeira

FI13

Itä-Suomi

UKD5

Merseyside

UKE3

South Yorkshire


Top