EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0596

2006/596/EY: Komission päätös, tehty 4 päivänä elokuuta 2006 , koheesiorahastorahoitukseen vuosina 2007–2013 oikeutetuista jäsenvaltioista (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 3479)

OJ L 243, 6.9.2006, p. 47–48 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 28–29 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 002 P. 136 - 138
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 002 P. 136 - 138
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 28 - 29

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/596/oj

6.9.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 243/47


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 4 päivänä elokuuta 2006,

koheesiorahastorahoitukseen vuosina 2007–2013 oikeutetuista jäsenvaltioista

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 3479)

(2006/596/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1260/1999 kumoamisesta 11 päivänä heinäkuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 (1) sekä erityisesti sen 5 artiklan 3 kohdan ja 8 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Koheesiorahaston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1083/2006 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti koheesiorahasto vahvistaa osaltaan yhteisön taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta kestävän kehityksen edistämiseksi.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1083/2006 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti koheesiorahastorahoitusta saavien jäsenvaltioiden bruttokansantulon (BKTL) asukasta kohden on ostovoimapariteettina mitattuna ja kautta 2001–2003 koskevien yhteisön lukujen perusteella oltava alle 90 prosenttia EU-25:n BKTL:n keskiarvosta.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1083/2006 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti koheesiorahastorahoitukseen vuonna 2006 oikeutetut jäsenvaltiot, jotka olisivat edelleen olleet tukikelpoisia, jos tukikelpoisuuskynnys olisi ollut edelleen 90 prosenttia EU-15:n BKTL:n keskiarvosta, mutta jotka menettävät tukikelpoisuutensa, koska niiden nimellinen asukaskohtainen BKTL on yli 90 prosenttia EU-25:n BKTL:n keskiarvosta 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti mitattuna ja laskettuna.

(4)

On tarpeen vahvistaa luettelot rahoitukseen oikeutetuista jäsenvaltioista,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Luettelo koheesiorahastorahoitukseen 1 päivänä tammikuuta 2007 oikeutetuista jäsenvaltioista esitetään liitteessä I.

2 artikla

Luettelo koheesiorahastosta erityistä siirtymäkauden rahoitusta saavista jäsenvaltioista asetuksen (EY) N:o 1083/2006 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti esitetään liitteessä II.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 4 päivänä elokuuta 2006.

Komission puolesta

Danuta HÜBNER

Komission jäsen


(1)  EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25.


LIITE I

Koheesiorahastorahoitukseen 1 päivänä tammikuuta 2007 oikeutetut jäsenvaltiot

 

Tšekin tasavalta

 

Viro

 

Kreikka

 

Kypros

 

Latvia

 

Liettua

 

Unkari

 

Malta

 

Puola

 

Portugali

 

Slovenia

 

Slovakia


LIITE II

Koheesiorahastosta erityistä siirtymäkauden rahoitusta 1 päivästä tammikuuta 200731 päivään joulukuuta 2013 saavat jäsenvaltiot

Espanja


Top