EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1321

Komission asetus (EY) N:o 1321/2006, annettu 5 päivänä syyskuuta 2006 , esikuoritusta riisistä 6 päivästä syyskuuta 2006 kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

OJ L 243, 6.9.2006, p. 20–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1321/oj

6.9.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 243/20


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1321/2006,

annettu 5 päivänä syyskuuta 2006,

esikuoritusta riisistä 6 päivästä syyskuuta 2006 kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1785/2003 riisin yhteisestä markkinajärjestelmästä (1) ja erityisesti sen 11 artiklan a kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio toteaa jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten toimittamien tietojen perusteella, että CN-koodiin 1006 20 kuuluvan esikuoritun riisin tuontitodistuksia on Basmati-riisin tuontitodistuksia lukuun ottamatta myönnetty 430 075 tonnille 1 päivän syyskuuta 2005 ja 31 päivän elokuuta 2006 välisellä jaksolla. CN-koodiin 1006 20 kuuluvan esikuoritun riisin tuontitullia olisi sen vuoksi Basmati-riisiä lukuun ottamatta muutettava.

(2)

Koska kannettava tulli on vahvistettava 10 päivän kuluessa edellä mainitun ajanjakson päättymisestä, tämän asetuksen olisi tultava voimaan viipymättä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

CN-koodiin 1006 20 kuuluvasta esikuoritusta riisistä kannettava tuontitulli on 42,5 euroa tonnilta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä syyskuuta 2006.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 96. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 787/2006 (EUVL L 144, 31.5.2006, s. 1).


Top