EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0530

2006/530/EY: Neuvoston päätös, tehty 9 päivänä kesäkuuta 2006 , Euroopan yhteisön ja Ukrainan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä

OJ L 211, 1.8.2006, p. 39–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 383–385 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 047 P. 163 - 163
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 047 P. 163 - 163
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116 P. 95 - 95

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/530/oj

1.8.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 211/39


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 9 päivänä kesäkuuta 2006,

Euroopan yhteisön ja Ukrainan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä

(2006/530/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 80 artiklan 2 kohdan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1).

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti päätöksellään 5 päivänä kesäkuuta 2003 komission aloittamaan neuvottelut kolmansien maiden kanssa voimassa olevien kahdenvälisten sopimusten tiettyjen määräysten korvaamisesta yhteisön kanssa tehtävillä sopimuksilla.

(2)

Komissio on neuvotellut yhteisön puolesta Ukrainan kanssa sopimuksen tietyistä lentoliikenteen näkökohdista noudattaen menettelyjä ja ohjeita, jotka on esitetty mainitun neuvoston päätöksen liitteessä.

(3)

Sopimus allekirjoitettiin yhteisön puolesta 1 päivänä joulukuuta 200528 päivänä marraskuuta 2005 tehdyn neuvoston päätöksen mukaisesti sillä varauksella, että sopimus tehdään mahdollisesti myöhemmin.

(4)

Sopimus pitäisi hyväksyä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

1.   Euroopan yhteisön ja Ukrainan välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus hyväksytään yhteisön puolesta.

2.   Sopimuksen teksti on liitetty tähän päätökseen (2).

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään henkilö tai henkilöt, jolla tai joilla on valtuudet antaa sopimuksen 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus.

Tehty Luxemburgissa 9 päivänä kesäkuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. GORBACH


(1)  Lausunto annettu 14. maaliskuuta 2006 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Ks. tämän virallisen lehden sivu 24.


Top