EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0514

2006/514/EY: Komission päätös, tehty 20 päivänä heinäkuuta 2006 , siitä, ovatko tietyt standardit direktiiviin 2001/95/EY sisältyvän yleisen turvallisuusvaatimuksen mukaisia, sekä niiden viitteiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 3277) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 200, 22.7.2006, p. 35–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 999–1001 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 017 P. 8 - 10
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 017 P. 8 - 10
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 84 - 86

No longer in force, Date of end of validity: 09/10/2019; Kumoaja 32019D1698

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/514/oj

22.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 200/35


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 20 päivänä heinäkuuta 2006,

siitä, ovatko tietyt standardit direktiiviin 2001/95/EY sisältyvän yleisen turvallisuusvaatimuksen mukaisia, sekä niiden viitteiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 3277)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/514/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yleisestä tuoteturvallisuudesta 3 päivänä joulukuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan toisen ja neljännen alakohdan,

on kuullut pysyvää komiteaa, joka on perustettu teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY (2), 5 artiklan mukaisesti,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2001/95/EY 3 artiklan 1 kohdassa säädetään velvollisuudesta, jonka mukaan valmistajat saavat saattaa markkinoille ainoastaan turvallisia tuotteita.

(2)

Direktiivin 2001/95/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti tuotteen oletetaan olevan turvallinen kansallisissa standardeissa määritettyjen vaarojen ja vaaraluokkien osalta, jos se on sellaisten vapaaehtoisten kansallisten standardien mukainen, joilla vahvistetaan kansallisiksi standardeiksi niitä eurooppalaisia standardeja, joiden viitetiedot komissio on julkaissut Euroopan unionin virallisessa lehdessä kyseisen direktiivin 4 artiklan mukaisesti.

(3)

Direktiivin 4 artiklan 1 kohdan mukaan eurooppalaisten standardointielinten olisi hyväksyttävä eurooppalaiset standardit komission toimeksiantojen perusteella. Tämän jälkeen komissio julkaisee kyseisten standardien viitetiedot.

(4)

Direktiivin 4 artiklan 2 kohdassa säädetään eurooppalaisten standardointielinten hyväksymien standardien viitetietojen julkaisemista koskevasta menettelystä ennen direktiivin voimaantuloa. Jos kyseiset standardit varmistavat yleisen turvallisuusvaatimuksen täyttymisen, komissio päättää julkaista niiden viitetiedot Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Näissä tapauksissa komissio päättää oma-aloitteisesti tai jonkin jäsenvaltion pyynnöstä direktiivin 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti siitä, onko kyseinen standardi yleisen turvallisuusvaatimuksen mukainen. Komissio päättää viitetietojen julkaisemisesta kuultuaan direktiivin 98/34/EY 5 artiklalla perustettua komiteaa. Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille päätöksestään.

(5)

Eurooppalaiset standardointielimet ovat hyväksyneet joitakin standardeja direktiivin voimaantulon jälkeen ilman direktiivin 4 artiklan 1 kohdassa säädetyn menettelyn mukaista toimeksiantoa. Lainsäätäjän tarkoituksena on ollut varmistaa yhteistyö eurooppalaisten standardointielinten kanssa sekä yksilöidä sopivia turvallisuusstandardeja, joita voidaan soveltaa direktiivin soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin, joiden osalta komissio ei ole antanut toimeksiantoa 4 artiklassa tarkoitettujen asianmukaisten säännösten mukaisesti. Tämän vuoksi on aiheellista harkita kyseisten standardien viitetietojen julkaisemista ja toimia 4 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

(6)

Tämä päätös siitä, ovatko liitteessä luetellut standardit yleisen turvallisuusvaatimuksen mukaisia, on tehty komission aloitteesta.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivillä 2001/95/EY perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Liitteessä luetellut standardit ovat direktiivissä 2001/95/EY säädetyn yleisen turvallisuusvaatimuksen mukaisia niiden vaarojen osalta, joita ne koskevat.

2 artikla

Liitteessä lueteltujen standardien viitteet julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 11, 15.1.2002, s. 4.

(2)  EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/48/EY (EYVL L 217, 5.8.1998, s. 18).


LIITE

Tämän päätöksen 1 ja 2 artiklassa tarkoitetut standardit:

1)

EN 581-1:2006 ”Ulkokalusteet. Istuimet ja pöydät retkeily-, koti- ja julkisten tilojen käyttöön. Osa 1: Yleiset turvallisuusvaatimukset”

2)

EN 957-1:2005 ”Kuntoiluvälineet. Osa 1: Yleiset turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät”

3)

EN 957-2:2003 ”Kuntoiluvälineet. Osa 2: Voimaharjoitusvälineet, lisäturvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät”

4)

EN 957-4:1996 ”Kuntoiluvälineet. Osa 4: Voimaharjoituspenkit, lisäturvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät”

5)

EN 957-5:1996 ”Kuntoiluvälineet. Osa 5: Kuntopyörät, lisäturvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät”

6)

EN 957-6:2001 ”Kuntoiluvälineet. Osa 6: Juoksumatot, lisäturvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät”

7)

EN 957-7:1998 ”Kuntoiluvälineet. Osa 7: Soutulaitteet, lisäturvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät”

8)

EN 957-8:1998 ”Kuntoiluvälineet. Osa 8: Askeltimet ja porrasnousulaitteet, lisäturvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät”

9)

EN 957-9:2003 ”Kuntoiluvälineet. Osa 9: Elliptisen muotoisen liikeradan omaavat kuntoilulaitteet. Lisäturvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät”

10)

EN 957-10:2005 ”Kuntoiluvälineet. Osa 10: Kuntopyörät kiinteällä pyörällä tai ilman vapaata vaihdetta. Lisäturvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät”

11)

EN 13209-1:2004 ”Lastenhoitotarvikkeet. Vauvojen kantovälineet. Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät. Osa 1: Kehikolla varustetut selässä kannettavat kantovälineet”

12)

EN 14682:2004 ”Lastenvaatteiden turvallisuus. Lastenvaatteiden nauhat ja kiristysnyörit. Vaatimukset”

13)

EN 14764:2005 ”Kaupunki- ja retkipolkupyörät. Turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät”

14)

EN 14766:2005 ”Maastopolkupyörät. Turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät”

15)

EN 14781:2005 ”Kilpapolkupyörät. Turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät”

16)

EN 14872:2006 ”Polkupyörät. Polkupyörien varusteet. Tavaratelineet”


Top