EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1067

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1067/2006, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2006 , Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien mukauttamisesta

OJ L 194, 14.7.2006, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 76M , 16.3.2007, p. 67–67 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 008 P. 393 - 393
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 008 P. 393 - 393
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 013 P. 125 - 125

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1067/oj

14.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 194/3


NEUVOSTON ASETUS (EY, EURATOM) N:o 1067/2006,

annettu 27 päivänä kesäkuuta 2006,

Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien mukauttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan ja erityisesti sen 13 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot, sellaisina kuin ne ovat vahvistettuina neuvoston asetuksessa (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (1), ja erityisesti henkilöstösääntöjen 63, 64, 65 ja 82 artiklan sekä liitteet VII, XI ja XIII ja palvelussuhteen ehtojen 20 artiklan ensimmäisen kohdan, 64 artiklan ja 92 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

Elinkustannukset ovat nousseet huomattavasti Liettuassa kesäkuun ja joulukuun 2005 välisenä aikana, ja sen vuoksi virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin sovellettavia korjauskertoimia olisi mukautettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tammikuun 1 päivastä 2006 noudatettava korjauskerroin, jota sovelletaan henkilöstösääntöjen 64 artiklan nojalla virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin jäljempänä mainituissa maissa tai asemapaikoissa, on seuraava:

Lituanie 80,1.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 27 päivänä kesäkuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. PRÖLL


(1)  EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 2104/2005 (EUVL L 337, 22.12.2005, s. 7).


Top