EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1066

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1066/2006, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2006 , Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön virkamatkoihin jäsenvaltioissa sovellettavan maksutaulukon mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 2006

OJ L 194, 14.7.2006, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 76M , 16.3.2007, p. 65–66 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 008 P. 391 - 392
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 008 P. 391 - 392
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 013 P. 123 - 124

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1066/oj

14.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 194/1


NEUVOSTON ASETUS (EY, EURATOM) N:o 1066/2006,

annettu 27 päivänä kesäkuuta 2006,

Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön virkamatkoihin jäsenvaltioissa sovellettavan maksutaulukon mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 2006

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot, jotka on vahvistettu neuvoston asetuksella (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (1) ja erityisesti kyseisten henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 13 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on esittänyt henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti hotellien, ravintoloiden ja ateriapalvelujen hintakehitystä koskevan selvityksen.

(2)

Kyseisen selvityksen perusteella on tarpeen mukauttaa virkamatkapäivärahoja ja hotellikulujen enimmäismääriä hintakehitys huomioon ottaen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevassa 13 artiklan 2 kohdassa oleva virkamatkataulukko seuraavasti:

(euroina)

Matkakohde

Majoituskulujen enimmäismäärä

(hotelli)

Virkamatkapäiväraha

”Belgia

140

92

Tšekin tasavalta

155

75

Tanska

150

120

Saksa

115

93

Viro

110

71

Kreikka

140

82

Espanja

125

87

Ranska

150

95

Irlanti

150

104

Italia

135

95

Kypros

145

93

Latvia

145

66

Liettua

115

68

Luxemburg

145

92

Unkari

150

72

Malta

115

90

Alankomaat

170

93

Itävalta

130

95

Puola

145

72

Portugali

120

84

Slovenia

110

70

Slovakia

125

80

Suomi

140

104

Ruotsi

160

97

Yhdistynyt kuningaskunta

175

101”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 27 päivänä kesäkuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. PRÖLL


(1)  EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 2104/2005 (EUVL L 337, 22.12.2005, s. 7).


Top