EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1286

Komission asetus (EY) N:o 1286/2005, annettu 3 päivänä elokuuta 2005, tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1210/2003 muuttamisesta

OJ L 203, 4.8.2005, p. 17–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 348M , 24.12.2008, p. 173–176 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 004 P. 55 - 56
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 004 P. 55 - 56
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 012 P. 59 - 60

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1286/oj

4.8.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 203/17


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1286/2005,

annettu 3 päivänä elokuuta 2005,

tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1210/2003 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista ja asetuksen (EY) N:o 2465/1996 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1210/2003 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan b kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1210/2003 liitteessä IV luetellaan entiseen presidenttiin Saddam Husseiniin yhteydessä olevat luonnolliset ja oikeushenkilöt, elimet ja yhteisöt, joiden rahavarat ja taloudelliset varat jäädytetään asetuksen nojalla.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea päätti 27 päivänä heinäkuuta 2005 muuttaa luetteloa, jossa mainitaan Saddam Hussein ja ne muut Irakin entisen hallinnon ylemmät virkamiehet, heidän perheenjäsenensä ja kyseisten luonnollisten henkilöiden tai heidän puolestaan tai heidän johdollaan toimivien henkilöiden omistamat tai heidän valvonnassaan olevat yhteisöt, joihin olisi sovellettava rahavarojen ja taloudellisten varojen jäädyttämistä. Tämän vuoksi liite IV olisi muutettava vastaavasti.

(3)

Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden tehokkuuden varmistamiseksi tämän asetuksen on tultava voimaan viipymättä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1210/2003 liite IV tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä elokuuta 2005.

Komission puolesta

Eneko LANDÁBURU

Ulkosuhteiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 169, 8.7.2003, s. 6. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1087/2005 (EUVL L 177, 9.7.2005, s. 32).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1210/2003 liite IV seuraavasti:

Lisätään seuraavat luonnolliset henkilöt:

1)

Yasir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Yassir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Yasser Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, c) Yasir Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, d) Yasir Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, e) Ali Thafir Abdallah). Syntymäaika: a) 15.5.1968, b) 1970. Syntymäpaikka: a) Al-Owja, Irak, b) Bagdad, Irak. Kansalaisuus: Irakin kansalainen. Osoitteet: a) Mosul, Irak, b) Az Zabadani, Syyria. Passin numero: Irakin passi, numero 284158 (voimassaolo päättyy 21.8.2005; nimi: Ali Thafir Abdallah; syntymävuosi 1970; syntymäpaikka: Bagdad, Irak). Muita tietoja: presidentti Saddam Husseinin neuvonantajana aikaisemmin toimineen Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikritin poika.

2)

Omar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Umar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Omar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, c) Omar Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, d) Umar Ahmad Ali Al-Alusi). Syntymävuosi: a) noin 1970, b) 1970. Syntymäpaikka: Bagdad, Irak. Kansalaisuus: Irakin kansalainen. Osoitteet: a) Damaskos, Syyria, b) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighbourhood, Az Zabadani, Syyria, c) Jemen. Passin numero: Irakin passi, numero 2863795S (voimassaolo päättyy 23.8.2005; nimi: Umar Ahmad Ali Al-Alusi; syntymävuosi 1970; syntymäpaikka: Bagdad, Irak). Muita tietoja: presidentti Saddam Husseinin neuvonantajana aikaisemmin toimineen Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikritin poika.

3)

Ayman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Aiman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Ayman Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, c) Ayman Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, d) Qais Muhammad Salman). Syntymäaika: 21.10.1971. Syntymäpaikka: a) Bagdad, Irak, b) Al-Owja, Irak. Kansalaisuus: Irakin kansalainen. Osoitteet: a) Bludan, Syyria, b) Mutanabi Area, Al Monsur, Bagdad, Irak. Muita tietoja: presidentti Saddam Husseinin neuvonantajana aikaisemmin toimineen Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikritin poika.

4)

Ibrahim Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Ibrahim Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Ibrahim Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, c) Ibrahim Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti, d) Muhammad Da’ud Salman). Syntymäaika: a) 25.10.1983, b) 1977. Syntymäpaikka: Bagdad, Irak. Kansalaisuus: Irakin kansalainen. Osoitteet: a) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighbourhood, Az Zabadani, Syyria, b) Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damaskos, Syyria, c) Irak. Passin numero: Irakin passi, numero 284173 (voimassaolo päättyy 21.8.2005; nimi: Muhammad Da’ud Salman; syntymävuosi 1977; syntymäpaikka: Bagdad, Irak). Muita tietoja: presidentti Saddam Husseinin neuvonantajana aikaisemmin toimineen Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikritin poika.

5)

Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Bashar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Bashir Sab’awi Ibrahim Al-Hasan Al-Tikriti, c) Bashir Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti, d) Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Bayjat, e) Ali Zafir ”Abdullah”). Syntymäaika: 17.7.1970. Syntymäpaikka: Bagdad, Irak. Kansalaisuus: Irakin kansalainen. Osoitteet: a) Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damaskos, Syyria, b) Beirut, Libanon. Muita tietoja: presidentti Saddam Husseinin neuvonantajana aikaisemmin toimineen Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikritin poika.

6)

Sa’d Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Sa’ad Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Sa’d Sab’awi Hasan Al-Tikriti). Syntymäaika: 19.9.1988. Kansalaisuus: Irakin kansalainen. Osoitteet: a) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighbourhood, Az Zabadani, Syyria, b) Jemen. Muita tietoja: presidentti Saddam Husseinin neuvonantajana aikaisemmin toimineen Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikritin poika.


Top