EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1282

Komission asetus (EY) N:o 1282/2005, annettu 3 päivänä elokuuta 2005, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2000 muuttamisesta tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta annettujen komission asetusten (EY) N:o 1789/2003 ja (EY) N:o 1810/2004 huomioon ottamiseksi

OJ L 203, 4.8.2005, p. 6–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 428–430 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 017 P. 273 - 274
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 017 P. 273 - 274

No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2010; Implisiittinen kumoaja 32000R2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1282/oj

4.8.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 203/6


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1282/2005,

annettu 3 päivänä elokuuta 2005,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2000 muuttamisesta tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta annettujen komission asetusten (EY) N:o 1789/2003 ja (EY) N:o 1810/2004 huomioon ottamiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotosta Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille sekä asetuksen (EY) N:o 2820/98 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 1763/1999 ja (EY) N:o 6/2000 kumoamisesta 18 päivänä syyskuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2000 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 11 päivänä syyskuuta 2003 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1789/2003 (2) muutettiin eräiden asetuksen (EY) N:o 2007/2000 soveltamisalaan kuuluvien kalastustuotteiden yhteisen nimikkeistön koodeja.

(2)

Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 7 päivänä syyskuuta 2004 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1810/2004 (3) muutettiin eräiden asetuksen (EY) N:o 2007/2000 soveltamisalaan kuuluvien viinituotteiden yhteisen nimikkeistön koodeja.

(3)

Selkeyden vuoksi asetus (EY) N:o 2007/2000 olisi muutettava vastaavasti.

(4)

Muutettuja yhdistetyn nimikkeistön koodeja olisi sovellettava asetuksen (EY) N:o 1789/2003 osalta sen voimaantulopäivästä 1 päivästä tammikuuta 2004 alkaen ja vastaavasti asetuksen (EY) N:o 1810/2004 osalta sen voimaantulopäivästä 1 päivästä tammikuuta 2005 alkaen.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 2007/2000 liitteen I toinen sarake seuraavasti:

1)

korvataan järjestysnumerojen 09.1571 ja 09.1573 kohdalla:

CN-koodi ”ex 0305 59 90” CN-koodilla ”ex 0305 59 80”,

CN-koodi ”ex 0305 69 90” CN-koodilla ”ex 0305 69 80”;

2)

korvataan järjestysnumerojen 09.1575 ja 09.1577 kohdalla:

CN-koodi ”ex 0304 20 95” CN-koodilla ”ex 0304 20 94”,

CN-koodi ”ex 0305 59 90” CN-koodilla ”ex 0305 59 80”,

CN-koodi ”ex 0305 69 90” CN-koodilla ”ex 0305 69 80”;

3)

korvataan järjestysnumeron 09.1515 kohdalla:

CN-koodi ”2204 21 83” CN-koodilla ”2204 21 84”,

CN-koodi ”ex 2204 21 84” CN-koodilla ”ex 2204 21 85”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Asetuksen 1 artiklan 1 ja 2 kohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2004.

Asetuksen 1 artiklan 3 kohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä elokuuta 2005.

Komission puolesta

László KOVÁCS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 240, 23.9.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 374/2005 (EUVL L 59, 5.3.2005, s. 1).

(2)  EYVL L 281, 30.10.2003, s. 1.

(3)  EYVL L 327, 30.10.2004, s. 1.


Top