EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0718R(01)

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 718/2005, annettu 12 päivänä toukokuuta 2005, raakatimanttien kansainväliseen kauppaan sovellettavasta Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta (Tämä teksti kumoaa ja korvaa tekstin, joka julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 121, 13. toukokuuta 2005, s. 64)

OJ L 126, 19.5.2005, p. 68–70 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/718/corrigendum/2005-05-19/oj

19.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 126/68


Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 718/2005, annettu 12 päivänä toukokuuta 2005, raakatimanttien kansainväliseen kauppaan sovellettavasta Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta

(Tämä teksti kumoaa ja korvaa tekstin, joka julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 121, 13. toukokuuta 2005, s. 64 )

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 718/2005,

annettu 12 päivänä toukokuuta 2005,

raakatimanttien kansainväliseen kauppaan sovellettavasta Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon raakatimanttien kansainväliseen kauppaan sovellettavasta Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmästä 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 (1) ja erityisesti sen 19 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tšekki on nimennyt yhteisön viranomaisen ja ilmoittanut siitä komissiolle. Komissio katsoo, että on toimitettu riittävä näyttö siitä, että kyseinen viranomainen pystyy hoitamaan asetuksen (EY) N:o 2368/2002 II, III ja V luvussa säädetyt tehtävät luotettavasti, ripeästi, tehokkaasti ja asianmukaisesti.

(2)

Yhdistynyt kuningaskunta on ilmoittanut komissiolle yhteisön viranomaisensa uudet yhteystiedot.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 2368/2002 22 artiklassa tarkoitetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2368/2002 liite III tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä toukokuuta 2005.

Komission puolesta

Benita FERRERO-WALDNER

Komission jäsen

LIITE

’LIITE III

Luettelo jäsenvaltioiden toimivaltaisista viranomaisista ja näiden tehtävistä, joihin viitataan 2 ja 19 artiklassa

BELGIA

 

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Service Licence,

Italiëlei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

Puhelin (32-3) 206 94 70

Faksi (32-3) 206 94 90

Sähköposti: Diamond@mineco.fgov.be

 

Asetuksessa (EY) N:o 2368/2002 edellytettyjä raakatimanttien tuonti- ja vientitarkastuksia sekä tulliselvityksiä tekee Belgiassa ainoastaan:

The Diamond Office

Hovenierstraat 22

B-2018 Antwerpen

.

TŠEKKI

 

Asetuksessa (EY) N:o 2368/2002 edellytettyjä raakatimanttien tuonti- ja vientitarkastuksia sekä tulliselvityksiä tekee Tšekissä ainoastaan:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Tšekki

Puhelin (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, gsm (420-737) 213 793

Faksi (420-2) 61 33 38 70

Sähköposti: diamond@cs.mfcr.cz

SAKSA

 

Asetuksessa (EY) N:o 2368/2002 edellytettyjä raakatimanttien tuonti- ja vientitarkastuksia suorittaa ja yhteisön sertifikaatin myöntää Saksassa ainoastaan seuraava viranomainen:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Puhelin (49-6781) 56 27 - 0

Faksi (49-6781) 56 27 - 19

Sähköposti: zaio@hzako.bfinv.de

 

Tämän asetuksen 5 artiklan 3 kohtaa, 6, 9 ja 10 artiklaa, 14 artiklan 3 kohtaa sekä 15 ja 17 artiklaa erityisesti raportointia komissiolle koskevien velvoitteiden osalta sovellettaessa Saksan toimivaltaisena viranomaisena toimii seuraava viranomainen:

Oberfinanzdirektion Koblenz

Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung

Vorort Außenwirtschaftsrecht

Postfach 10 07 64

D-67407 Neustadt a. d. Weinstr.

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Government Diamond Office

Global Business Group

Room W 3.111.B

Foreign & Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1A 2AH

Puhelin (44) (0) 207 008 6903

Faksi (44) (0) 207 008 3905

Sähköposti: GDO@gtnet.gov.uk’


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 28. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 522/2005 (EUVL L 84, 2.4.2005, s. 8).


Top