EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0570

Komission asetus (EY) N:o 570/2005, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2005, asetuksen (EY) N:o 118/2005 muuttamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 71 artiklan mukaisesti myönnettävien suorien tukien talousarviomäärärahojen enimmäismäärien vahvistamisen osalta

OJ L 97, 15.4.2005, p. 13–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 306M , 15.11.2008, p. 218–219 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 063 P. 203 - 204
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 063 P. 203 - 204
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 027 P. 204 - 205

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/570/oj

15.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 97/13


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 570/2005,

annettu 14 päivänä huhtikuuta 2005,

asetuksen (EY) N:o 118/2005 muuttamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 71 artiklan mukaisesti myönnettävien suorien tukien talousarviomäärärahojen enimmäismäärien vahvistamisen osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 (1) ja erityisesti sen 71 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteen VIII muuttamisesta ja mainitussa asetuksessa säädetyn tilatukijärjestelmän osittaista tai vapaaehtoista täytäntöönpanoa koskevien talousarviomäärärahojen enimmäismäärien ja yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän vuotuisten kokonaismäärärahojen vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 118/2005 liitteessä IV vahvistetaan varainhoitovuodeksi 2005 asetuksen (EY) N:o 1782/2003 71 artiklan säännösten mukaisesti myönnettävien suorien tukien talousarviomäärärahojen enimmäismäärät.

(2)

Ranska havaitsi äskettäin tilatuen tukioikeuksia laskettaessa, että viitemäärien määrittämisperusteena olevien, viitejakson eri suoriin tukiin liittyvien tilakohtaisten fyysisten tietojen käytöstä saadun taloudellisen tuloksen ja niiden tietojen välillä, jotka Ranska toimitti eri suoriin tukiin sovellettavien talousarviomäärärahojen enimmäismäärien vahvistamiseksi asetuksessa (EY) N:o 118/2005, on merkittävä ero.

(3)

Asetuksessa (EY) N:o 118/2005 vahvistettuihin suoriin tukiin Ranskassa vuonna 2005 sovellettavat talousarviomäärärahojen enimmäismäärät olisi muutettava.

(4)

Sen vuoksi asetus (EY) N:o 118/2005 on syytä muuttaa.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat suorien tukien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 118/2005 liite IV tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä huhtikuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 118/2005 (EUVL L 24, 27.1.2005, s. 15).


LIITE

”LIITE IV

ASETUKSEN (EY) N:o 1782/2003 71 ARTIKLAN MUKAISESTI MYÖNNETTÄVIEN SUORIEN TUKIEN TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄT

Varainhoitovuosi 2005

(tuhansina euroina)

 

Kreikka

Suomi

Ranska (1)

Malta

Alankomaat

Slovenia

Espanja (1)

Peltokasvien pinta-alatuet, 63 euroa/t

297 389

278 100

5 050 765

174

174 186

12 467

1 621 440

Peltokasvien pinta-alatuet, 63 euroa/t, POSEI

 

 

 

 

 

 

23

Peltokasvien erityinen aluetuki, 24 euroa/t

 

80 700

 

 

 

 

 

Durumvehnän lisätuki (291 euroa/ha) ja muiden kuin perinteisten alueiden erityistuki (46 euroa/ha)

179 500

 

62 828

 

 

 

171 822

Palkoviljan tuki

2 100

 

1 331

 

 

 

60 518

Palkoviljan tuki, POSEI

 

 

 

 

 

 

1

Siementuet

1 400

2 900

16 581

29

10 400

35

10 347

Emolehmäpalkkio

25 700

9 300

733 137

26

10 900

5 183

279 830

Emolehmäpalkkion täydennys

3 100

600

1 279

3

 

626

28 937

Urospuolisista naudoista maksettava erityispalkkio

29 900

40 700

389 619

201

20 400

5 813

147 721

Teurastuspalkkio, täysi-ikäiset

8 000

27 600

253 119

144

62 200

3 867

142 954

Teurastuspalkkio, vasikat

 

100

79 472

 

40 300

538

602

Laajaperäistämispalkkio nautojen osalta

17 600

16 780

260 795

 

900

5 360

153 486

Naudanlihantuottajille maksettavat lisämaksut

3 800

6 100

90 586

19

23 900

889

31 699

Lammas- ja vuohipalkkiot

180 300

1 200

136 021

53

13 800

520

366 997

Lammas- ja vuohialan lisäpalkkio

63 200

400

40 391

18

300

178

111 589

Lammas- ja vuohialan tuottajille maksettavat lisämaksut

8 800

100

7 026

3

700

26

18 655

Tärkkelysperunan tuottajille maksettavat maksut (44,216 euroa/t)

 

2 400

11 250

 

21 800

 

 

Riisin pinta-alatuki (102 euroa/t)

15 400

 

10 827

 

 

 

67 991

Riisin pinta-alatuki (102 euroa/t), Ranskan merentakaiset departementit

 

 

3 053

 

 

 

 

Kuivatun rehun tuotantotuki

1 100

20

41 224

 

6 800

 

44 075

Naudan- ja lampaanlihan lisäpalkkiot Egeianmeren saarilla

1 000

 

 

 

 

 

 

Humalan pinta-alatuki

 

 

391

 

 

298

375


(1)  Viitevuosina 2000–2002 syrjäisimmillä alueilla karjankasvatusalalla maksettuja palkkioita vastaavat tuet on vähennetty.”


Top