EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0186

2005/186/EY: Neuvoston päätös, tehty 5 päivänä heinäkuuta 2004, liiallisen alijäämän olemassaolosta Maltassa

OJ L 62, 9.3.2005, p. 21–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2007; Kumoaja 32007D0464

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/186/oj

9.3.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 62/21


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 5 päivänä heinäkuuta 2004,

liiallisen alijäämän olemassaolosta Maltassa

(2005/186/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 104 artiklan 6 kohdan,

ottaa huomioon komission suosituksen,

ottaa huomioon Maltan esittämät huomautukset,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Perustamissopimuksen 104 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden on vältettävä liiallisia julkistalouden alijäämiä. Tämä pätee myös niihin jäsenvaltioihin, joita koskee poikkeus, eli kaikkia 1 päivänä toukokuuta 2004 Euroopan unioniin liittyneitä maita.

(2)

Vakaus- ja kasvusopimus perustuu terveen julkisen talouden tavoitteeseen, jolla pyritään vahvistamaan hintavakauden edellytyksiä ja saavuttamaan uusien työpaikkojen syntyä edistävä vahva ja kestävä kasvu.

(3)

Perustamissopimuksen 104 artiklan mukainen liiallista alijäämää koskeva menettely edellyttää päätöstä liiallisen alijäämän olemassaolosta, ja perustamissopimukseen liitetyssä liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyssä pöytäkirjassa on lisämääräyksiä liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn soveltamisesta. Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan soveltamisesta 22 päivänä marraskuuta 1993 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3605/93 (1) esitetään yksityiskohtaiset säännökset ja määritelmät mainitun pöytäkirjan määräyksen soveltamiseksi.

(4)

Perustamissopimuksen 104 artiklan 5 kohdassa edellytetään, että komissio antaa lausunnon neuvostolle, jos komissio katsoo, että jäsenvaltiossa on tai siellä voi ilmetä liiallinen alijäämä. Tarkasteltuaan kaikkia 104 artiklan 3 kohdan mukaisessa kertomuksessaan esitettyjä näkökohtia ja ottaen huomioon talous- ja rahoituskomitean 104 artiklan 4 kohdan mukaisen lausunnon komissio katsoo 24 päivänä kesäkuuta 2004 antamassaan lausunnossa, että Maltassa on liiallinen julkisen talouden alijäämä.

(5)

Perustamissopimuksen 104 artiklan 6 kohdassa määrätään, että neuvoston on otettava huomioon kyseisen jäsenvaltion mahdolliset huomautukset ennen kuin se päättää kokonaisarvion tehtyään, onko jäsenvaltiossa liiallinen alijäämä.

(6)

Kokonaisarvion perusteella voidaan todeta seuraavaa: Maltan julkisen talouden alijäämä oli 9,7 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2003 (josta 3,2 prosenttia suhteessa BKT:hen johtui kertaluonteisesta toimenpiteestä), mikä ylittää perustamissopimuksessa asetetun 3 prosentin viitearvon suhteessa BKT:hen. Julkisen talouden alijäämän viitearvon ylittävä osa ei johtunut vakaus- ja kasvusopimuksessa tarkoitetusta epätavallisesta tapahtumasta, johon Maltan viranomaiset eivät olisi voineet vaikuttaa, eikä talouden jyrkästä laskusuhdanteesta. Julkisen talouden alijäämä pysyy yli 3 prosentissa suhteessa BKT:hen vuonna 2004. Komission kevään 2004 ennusteessa alijäämän arvioidaan olevan 5,9 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2004, kun Maltan lähentymisohjelmassa alijäämän ennustetaan olevan 5,2 prosenttia suhteessa BKT:hen. Julkinen velka, joka oli 72,0 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2003, tulee todennäköisesti poikkeamaan lisää perustamissopimuksessa asetetusta 60 prosentin viitearvosta vuonna 2004,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kokonaisarvion perusteella todetaan, että Maltassa on liiallinen alijäämä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Maltan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 5 päivänä heinäkuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. ZALM


(1)  EYVL L 332, 31.12.1993, s. 7, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 351/2002 (EYVL L 55, 26.2.2002, s. 23).


Top