EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0084

2005/84/Euratom:Neuvoston päätös, tehty 24 päivänä tammikuuta 2005, sen hyväksymisestä, että Euroopan atomienergiayhteisö liittyy käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon turvallisuutta koskevaan yhteiseen yleissopimukseen

OJ L 30, 3.2.2005, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 159M , 13.6.2006, p. 85–86 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 013 P. 141 - 142
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 013 P. 141 - 142
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 001 P. 147 - 148

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/84(1)/oj

3.2.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 30/10


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 24 päivänä tammikuuta 2005,

sen hyväksymisestä, että Euroopan atomienergiayhteisö liittyy käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon turvallisuutta koskevaan yhteiseen yleissopimukseen

(2005/84/Euratom)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 101 artiklan toisen kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon turvallisuutta koskeva yhteinen yleissopimus oli avoinna allekirjoittamista varten 29 päivästä syyskuuta 1997 sen voimaantuloon 18 päivänä kesäkuuta 2001 saakka.

(2)

Yleissopimus on nyt avoinna liittymistä varten alueellisen yhdentymisen järjestöille tai muunlaisille alueellisille järjestöille sillä ehdolla, että järjestö koostuu täysivaltaisista valtioista ja on toimivaltainen neuvottelemaan tässä yleissopimuksessa käsiteltäviä asioita koskevia kansainvälisiä sopimuksia, tekemään tällaisia sopimuksia ja soveltamaan niitä, ja yhteisö on päättänyt liittyä yleissopimukseen.

(3)

Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 3 luvussa ”Terveyden suojelu” yhteisölle määrätyt tehtävät huomioon ottaen olisi hyväksyttävä Euroopan atomienergiayhteisön liittyminen yhteiseen yleissopimukseen.

(4)

Liittyessään sopimukseen Euroopan atomienergiayhteisön on esitettävä varauma, koska Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden välillä sekä yhteisöön ja yhteisöstä pois tapahtuvien radioaktiivisen jätteen siirtojen valvonnasta ja tarkkailusta annetun direktiivin 92/3/Euratom (1) 12 artiklan 1 kohta ei vastaa yhteisen yleissopimuksen 27 artiklan 1 kohdan i alakohtaa, jossa vaaditaan vastaanottajavaltion lupa valtioiden rajat ylittäviin siirtoihin.

(5)

Yleissopimuksen 39 artiklan 4 kohdan iii alakohdan mukaan tullessaan yleissopimuksen sopimuspuoleksi järjestö antaa tallettajalle selityksen, josta selviää, mitkä valtiot ovat sen jäseniä, mitkä yleissopimuksen artiklat koskevat sitä ja mikä on sen toimivalta kyseisten artiklojen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa.

(6)

Yhteisön liittyminen ei vaikuta toimivaltuuksiin, joita jäsenvaltioilla on sopimuspuolina yhteisen yleissopimuksen mukaisesti,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

1.   Hyväksytään Euroopan atomienergiayhteisön liittyminen käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon turvallisuutta koskevaan yhteiseen yleissopimukseen.

2.   Käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon turvallisuutta koskevan yhteisen yleissopimuksen 39 artiklan 4 kohdan iii alakohdan mukaisesti annetun Euroopan atomienergiayhteisön selityksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

Tehty Brysselissä 24 päivänä tammikuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. BODEN


(1)  EYVL L 35, 12.2.1992, s. 24.


LIITE

Käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon turvallisuutta koskevan yhteisen yleissopimuksen 39 artiklan 4 kohdan iii alakohdan mukaisesti annettu Euroopan atomienergiayhteisön selitys

Seuraavat valtiot ovat tällä hetkellä Euroopan atomienergiayhteisön jäsenvaltioita: Belgian kuningaskunta, Tšekin tasavalta, Tanskan kuningaskunta, Saksan liittotasavalta, Viron tasavalta, Helleenien tasavalta, Espanjan kuningaskunta, Ranskan tasavalta, Irlanti, Italian tasavalta, Kyproksen tasavalta, Latvian tasavalta, Liettuan tasavalta, Luxemburgin suurherttuakunta, Unkarin tasavalta, Maltan tasavalta, Alankomaiden kuningaskunta, Itävallan tasavalta, Puolan tasavalta, Portugalin tasavalta, Slovenian tasavalta, Slovakian tasavalta, Suomen tasavalta, Ruotsin kuningaskunta, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta.

Yhteisö ilmoittaa, että siihen sovelletaan yhteisen yleissopimuksen 1–16, 18, 19, 21 ja 24–44 artiklaa.

Yhteisöllä on Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 2 artiklan b alakohdan sekä toisen osaston 3 luvun ”Terveyden suojelu” asiaa koskevien artiklojen mukaisesti edellä mainittujen jäsenvaltioiden kanssa yhteistä toimivaltaa yhteisen yleissopimuksen 4, 6–11, 13–16, 19 ja 24–28 artiklan soveltamisaloilla.


Top