EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0182

Komission asetus (EY) N:o 182/2005, annettu 2 päivänä helmikuuta 2005, asetuksessa (EY) N:o 2124/2004 säädetyn, yli 160 kilogramman painoisia eläviä Sveitsistä peräisin olevia nautaeläimiä koskevan kiintiön mukaisesti jätettyjen tuontioikeushakemusten hyväksyttävyydestä

OJ L 30, 3.2.2005, p. 9–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/182/oj

3.2.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 30/9


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 182/2005,

annettu 2 päivänä helmikuuta 2005,

asetuksessa (EY) N:o 2124/2004 säädetyn, yli 160 kilogramman painoisia eläviä Sveitsistä peräisin olevia nautaeläimiä koskevan kiintiön mukaisesti jätettyjen tuontioikeushakemusten hyväksyttävyydestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1922/2004 säädetyn, yli 160 kilogramman painoisten elävien Sveitsistä peräisin olevien nautaeläinten tuontitariffikiintiön soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 14 päivänä joulukuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2124/2004 (2) ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 2124/2004 1 artiklan 1 kohdassa vahvistetaan 4 600 eläimen kiintiön määrä, jolle yhteisön tuojat voivat hakea tuontioikeuksia kyseisen asetuksen 3 artiklan mukaisesti.

(2)

Koska haetut määrät ovat asetuksen (EY) N:o 2124/2004 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja käytettävissä olevia suuremmat, on haetuille määrille tarpeen vahvistaa yhtenäinen vähennyskerroin,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2124/2004 3 artiklan 3 kohdan säännösten mukaisesti jätetyt tuontioikeushakemukset hyväksytään 13,10541 prosentin osalta haetuista tuontioikeuksista.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä helmikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä helmikuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1782/2003 (EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  EUVL L 368, 15.12.2004, s. 3.


Top