EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004O0020

2004/916/EY: Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 16 päivänä joulukuuta 2004, eurojärjestelmän euromääräisten varannonhoitopalvelujen tarjoamisesta Euroopan unionin ulkopuolisten maiden keskuspankeille, Euroopan unionin ulkopuolisille maille sekä kansainvälisille järjestöille suuntaviivojen EKP/2004/13 muuttamisesta (EKP/2004/20)

OJ L 385, 29.12.2004, p. 85–86 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 269M , 14.10.2005, p. 148–149 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2004/916/oj

29.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 385/85


EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,

annettu 16 päivänä joulukuuta 2004,

eurojärjestelmän euromääräisten varannonhoitopalvelujen tarjoamisesta Euroopan unionin ulkopuolisten maiden keskuspankeille, Euroopan unionin ulkopuolisille maille sekä kansainvälisille järjestöille suuntaviivojen EKP/2004/13 muuttamisesta

(EKP/2004/20)

(2004/916/EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 12.1, 14.3 ja 23 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Suuntaviivojen EKP/2004/13 (1) mukaan Euroopan unionin ulkopuoliset maat, Euroopan unionin ulkopuolisten maiden keskuspankit ja rahaviranomaiset sekä kansainväliset järjestöt ovat asiakkaita, joille voidaan tarjota eurojärjestelmän varannonhoitopalveluja.

(2)

Viimeaikainen kehitys huomioon ottaen sekä tarkempien arviointien seurauksena EKP:n neuvosto katsoo asianmukaiseksi laajentaa asiakkaita koskevaa määritelmää siten, että se kattaisi myös jäsenvaltiot, jotka eivät ole ottaneet euroa käyttöön, sekä näiden jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit. Suuntaviivoja EKP/2004/13 tulisi muuttaa tämän mukaisesti.

(3)

Perussäännön 12.1 ja 14.3 artiklan mukaisesti EKP:n suuntaviivat ovat erottamaton osa yhteisön lainsäädäntöä,

ON ANTANUT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla

Suuntaviivoja EKP/2004/13 muutetaan seuraavasti:

1.

Korvataan otsikko seuraavasti:

2.

Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:

” ’kaikenlaiset pankkitoimet’ sisältää eurojärjestelmän varannonhoitopalvelujen tarjoamisen euroalueen ulkopuolisten maiden keskuspankeille, euroalueen ulkopuolisille maille sekä kansainvälisille järjestöille näiden keskuspankkien, maiden ja kansainvälisten järjestöjen varantojen hoitoon liittyen,”.

b)

Korvataan neljäs luetelmakohta seuraavasti:

” ’asiakkaalla’ tarkoitetaan mitä tahansa euroalueen ulkopuolista maata (mukaan lukien mikä tahansa viranomainen tai valtion elin), mitä tahansa euroalueen ulkopuolista keskuspankkia tai rahaviranomaista taikka mitä tahansa kansainvälistä järjestöä, jolle eurojärjestelmän jäsen toimittaa eurojärjestelmän varannonhoitopalveluja,”.

c)

Poistetaan viimeinen luetelmakohta.

2 artikla

Voimaantulo

Nämä suuntaviivat tulevat voimaan 22 päivänä joulukuuta 2004.

3 artikla

Adressaatit

Nämä suuntaviivat on osoitettu euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille.

Tehty Frankfurt am Mainissa 16 päivänä joulukuuta 2004.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  Euroopan keskuspankin suuntaviivat 2004/546/EY (EUVL L 241, 13.7.2004, s. 68).


Top