EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0088

2004/88/EY: Komission päätös, tehty 23 päivänä tammikuuta 2004, Ranskassa neuvoston direktiivin 64/432/ETY mukaisesti käyttöönotetun nautatilojen valvontaverkostojärjestelmän tunnustamisesta väliaikaisesti tehdyn päätöksen 2002/907/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 104)

OJ L 24, 29.1.2004, p. 72–73 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 25/03/2004; Implisiittinen kumoaja 32004D0315

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/88(1)/oj

32004D0088

2004/88/EY: Komission päätös, tehty 23 päivänä tammikuuta 2004, Ranskassa neuvoston direktiivin 64/432/ETY mukaisesti käyttöönotetun nautatilojen valvontaverkostojärjestelmän tunnustamisesta väliaikaisesti tehdyn päätöksen 2002/907/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 104)

Virallinen lehti nro L 024 , 29/01/2004 s. 0072 - 0073


Komission päätös,

tehty 23 päivänä tammikuuta 2004,

Ranskassa neuvoston direktiivin 64/432/ETY mukaisesti käyttöönotetun nautatilojen valvontaverkostojärjestelmän tunnustamisesta väliaikaisesti tehdyn päätöksen 2002/907/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 104)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/88/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1964 annetun neuvoston direktiivin 64/432/ETY(1) ja erityisesti sen 14 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Direktiivin 64/432/ETY 6 artiklan 2 kohdan a, b ja c alakohdan mukaisesti kaikille myyntiin tarkoitetuille jalostus- ja tuotantonautaeläimille on tehtävä tutkimus tuberkuloosin, luomistaudin tai nautojen tarttuvan leukoosin varalta, paitsi jos ne ovat peräisin tai tulevat kyseisestä taudista virallisesti vapaasta jäsenvaltiosta tai jäsenvaltion osasta tai jos kyseisen jäsenvaltion alue kuuluu hyväksytyn valvontaverkoston piiriin.

(2) Ranska on julistettu virallisesti nautojen tuberkuloosista ja tarttuvasta leukoosista vapaaksi komission päätöksen 2003/467/EY(2) mukaisesti, ja 97,33 prosenttia nautakarjoista oli virallisesti nautojen luomistaudista vapaita 31 päivänä joulukuuta 2002.

(3) Ranskassa neuvoston direktiivin 64/432/ETY mukaisesti käyttöönotetun nautatilojen valvontaverkostojärjestelmän tunnustamisesta väliaikaisesti 15 päivänä marraskuuta 2002 tehdyssä komission päätöksessä 2002/907/EY(3) edellytetään, että marraskuussa 2002 vahvistettua valvontaverkostojärjestelmän väliaikaista hyväksyntää ja toukokuussa 2001 vahvistettua tietokannan hyväksyntää tarkastellaan uudelleen viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2003 tarkastusten tulosten perusteella.

(4) Ranskan toimivaltaisten viranomaisten esittämän pyynnön nojalla tehtiin eläinlääkinnällinen tarkastuskäynti, jonka aikana tarkastettiin kyseisessä jäsenvaltiossa käytössä oleva nautatilojen valvontaverkostojärjestelmä.

(5) Vaikka tarkastuskäynnin aikana havaittiin huomattavia parannuksia, järjestelmä ei kuitenkaan tarkastuskäynnin aikana ollut täysin toiminnassa kaikkien karjanvälittäjien, markkinoiden ja teurastamojen osalta. Lisäksi Ranskan toimivaltaisten viranomaisten rahoitus toimenpiteille, joita tarvitaan karjanvälittäjien liittämiseksi valvontaverkostojärjestelmään, on taattu vain huhtikuuhun 2004 asti.

(6) Tämän päätöksen tarkoituksena on sen vuoksi pidentää Ranskassa käyttöönotetun valvontaverkostojärjestelmän väliaikaista hyväksyntää ja tarkastella tätä hyväksyntää uudelleen sen mukaan, miten kyseinen jäsenvaltio onnistuu varmistamaan järjestelmän täysimääräisen toiminnan.

(7) Päätös 2002/907/EY olisi muutettava vastaavasti.

(8) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2002/907/EY 1 artikla seuraavasti:

" 1 artikla

Direktiivin 64/432/ETY 14 artiklassa säädetyn, Ranskassa käyttöönotetun nautatilojen valvontaverkostojärjestelmän tunnustetaan olevan toiminnassa väliaikaisesti 5 päivästä marraskuuta 2002 alkaen viimeistään 30 päivään huhtikuuta 2004 asti."

2 artikla

Päätöksen 2002/907/EY 1 artiklassa tarkoitettua väliaikaista hyväksyntää tarkastellaan uudelleen ennen 30 päivää huhtikuuta 2004.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 23 päivänä tammikuuta 2004.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL 121, 29.7.1964, s. 1977/64, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 21/2004 (EUVL L 5, 9.1.2004, s. 8).

(2) EUVL L 156, 25.6.2003, s. 74.

(3) EYVL L 313, 16.11.2002, s. 32.

Top