EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0151

Komission asetus (EY) N:o 151/2004, annettu 28 päivänä tammikuuta 2004, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien muuttamisesta

OJ L 24, 29.1.2004, p. 51–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/151/oj

32004R0151

Komission asetus (EY) N:o 151/2004, annettu 28 päivänä tammikuuta 2004, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 024 , 29/01/2004 s. 0051 - 0052


Komission asetus (EY) N:o 151/2004,

annettu 28 päivänä tammikuuta 2004,

perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maidon ja maitotuotteiden alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1255/1999(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1787/2003(2), ja erityisesti sen 31 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Liitteessä tarkoitettuihin perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tuotteisiin 1 päivänä tammikuuta 2004 sovellettavat tukien määrät vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 2346/2003(3).

(2) Asetuksessa (EY) N:o 2346/2003 annettujen sääntöjen ja perusteiden soveltamisesta komission käytettävissä oleviin tietoihin seuraa, että nykyisin voimassa olevat tuen määrät olisi muutettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksessa (EY) N:o 2346/2003 vahvistetut tukien määrät tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä tammikuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä tammikuuta 2004.

Komission puolesta

Erkki Liikanen

Komission jäsen

(1) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48.

(2) EUVL L 270, 21.10.2003, s. 121.

(3) EUVL L 346, 31.12.2003, s. 45.

LIITE

perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrät 29 päivästä tammikuuta 2004

>TAULUKON PAIKKA>

Top