EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0149

Komission asetus (EY) N:o 149/2004, annettu 28 päivänä tammikuuta 2004, asetuksen (EY) N:o 2246/2003 soveltamista koskevista erityisistä toimenpiteistä sianliha-alalla

OJ L 24, 29.1.2004, p. 46–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/149/oj

32004R0149

Komission asetus (EY) N:o 149/2004, annettu 28 päivänä tammikuuta 2004, asetuksen (EY) N:o 2246/2003 soveltamista koskevista erityisistä toimenpiteistä sianliha-alalla

Virallinen lehti nro L 024 , 29/01/2004 s. 0046 - 0046


Komission asetus (EY) N:o 149/2004,

annettu 28 päivänä tammikuuta 2004,

asetuksen (EY) N:o 2246/2003 soveltamista koskevista erityisistä toimenpiteistä sianliha-alalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yksityisen varastoinnin tuen myöntämisen soveltamisesta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sianliha-alalla 27 päivänä marraskuuta 1990 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 3444/90(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 851/2003(2), ja erityisesti sen 11 artiklan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Tilanteen tarkasteleminen on osoittanut, että on olemassa vaara, että asianomaiset turvautuvat liiaksi komission asetuksella (EY) N:o 2246/2003(3) käyttöön otettuun yksityisen varastoinnin tukijärjestelmään. Tämän vuoksi on tarpeen keskeyttää mainitun asetuksen soveltaminen ja hylätä vireillä olevat hakemukset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Keskeytetään asetuksen (EY) N:o 2246/2003 soveltaminen 30 päivästä tammikuuta 5 päivään helmikuuta 2004.

2. 23 ja 29 päivän tammikuuta 2004 välisenä aikana jätetyt hakemukset, joiden hyväksymispäätös olisi tehtävä tämän ajanjakson kuluessa, hylätään.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä tammikuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä tammikuuta 2004.

Komission puolesta

J. M. Silva Rodríguez

Maatalouden pääjohtaja

(1) EYVL L 333, 30.11.1990, s. 22.

(2) EUVL L 123, 17.5.2003, s. 7.

(3) EUVL L 333, 20.12.2003, s. 34.

Top