EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1921

Komission asetus (EY) N:o 1921/2003, annettu 30 päivänä lokakuuta 2003, vilja- ja riisialan tuotantotukien vahvistamisesta

OJ L 283, 31.10.2003, p. 48–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1921/oj

32003R1921

Komission asetus (EY) N:o 1921/2003, annettu 30 päivänä lokakuuta 2003, vilja- ja riisialan tuotantotukien vahvistamisesta

Virallinen lehti nro L 283 , 31/10/2003 s. 0048 - 0048


Komission asetus (EY) N:o 1921/2003,

annettu 30 päivänä lokakuuta 2003,

vilja- ja riisialan tuotantotukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1104/2003(2), ja erityisesti sen 7 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3072/95(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 411/2002(4), ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon vilja- ja riisialan tuotantotukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 30 päivänä kesäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 1722/93(5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1786/2001(6), ja erityisesti sen 3 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksessa (ETY) N:o 1722/93 määritellään tuotantotukien myöntämisen edellytykset; laskentaperuste määrätään kyseisen asetuksen 3 artiklassa. Näin lasketut tuotantotuet on vahvistettava kerran kuukaudessa, ja niitä voidaan muuttaa, jos maissin ja/tai vehnän hinta muuttuu merkittävästi.

(2) On syytä kertoa tällä asetuksella vahvistettavat tuotantotuet asetuksen (ETY) N:o 1722/93 liitteessä II esitetyillä kertoimilla täsmällisen maksettavan määrän määrittämiseksi.

(3) Viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 1722/93 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu, tonneina maissista, vehnästä, ohrasta, kaurasta, perunasta, riisistä tai rikkoutuneista riisinjyvistä saatua tärkkelystä ilmaistu tuotantotueksi vahvistetaan 0,00 EUR/t.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä lokakuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä lokakuuta 2003.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 181, 1.7.1992, s. 21.

(2) EUVL L 158, 27.6.2003, s. 1.

(3) EYVL L 329, 30.12.1995, s. 18.

(4) EYVL L 62, 5.3.2002, s. 27.

(5) EYVL L 159, 1.7.1993, s. 112.

(6) EYVL L 242, 12.9.2001, s. 3.

Top