EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1742

Komission asetus (EY) N:o 1742/2003, annettu 1 päivänä lokakuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 2799/1999 säädetyn pysyvän 46. tarjouskilpailun osana järjestetystä erityisestä tarjouskilpailusta

OJ L 250, 2.10.2003, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1742/oj

32003R1742

Komission asetus (EY) N:o 1742/2003, annettu 1 päivänä lokakuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 2799/1999 säädetyn pysyvän 46. tarjouskilpailun osana järjestetystä erityisestä tarjouskilpailusta

Virallinen lehti nro L 250 , 02/10/2003 s. 0003 - 0003


Komission asetus (EY) N:o 1742/2003,

annettu 1 päivänä lokakuuta 2003,

asetuksessa (EY) N:o 2799/1999 säädetyn pysyvän 46. tarjouskilpailun osana järjestetystä erityisestä tarjouskilpailusta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 806/2003(2), ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eläinten rehuksi tarkoitetun rasvattoman maidon ja rasvattoman maitojauheen tuen ja mainitun rasvattoman maitojauheen myynnin osalta 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2799/1999(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2238/2002(4), 26 artiklan mukaisesti interventioelimet ovat asettaneet pysyvään tarjouskilpailuun tiettyjä hallussaan olevia määriä rasvatonta maitojauhetta.

(2) Asetuksen (EY) N:o 2799/1999 30 artiklan mukaisesti kussakin erityisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen on vahvistettava vähimmäismyyntihinta tai voidaan päättää tarjouskilpailun jättämisestä ratkaisematta.

(3) Saatujen tarjousten tutkiminen johtaa tarjouskilpailun jättämiseen ratkaisematta.

(4) Tässä asetuksessa määrätyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2799/1999 säädetyn pysyvän 46. tarjouskilpailun osana järjestetty erityinen tarjouskilpailu, jonka tarjousten jättöaika päättyy 23 päivänä syyskuuta 2003, on jätetty ratkaisematta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä lokakuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä lokakuuta 2003.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48.

(2) EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1.

(3) EYVL L 340, 31.12.1999, s. 3.

(4) EYVL L 341, 17.12.2002, s. 11.

Top