EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2003_124_R_0033_01

2003/360/EY: Neuvoston päätös, tehty 17 päivänä maaliskuuta 2003, petostentorjunnasta jalkineiden kaupassa tehdyn Euroopan yhteisön ja Vietnamin hallituksen välisen yhteisymmärryspöytäkirjan muuttamista koskevan Euroopan yhteisön ja Vietnamin sosialistisen tasavallan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona - Petostentorjunnasta jalkineiden kaupassa Euroopan yhteisön ja Vietnamin hallituksen välisen yhteisymmärryspöytäkirjan muuttamisesta kirjeenvaihtona tehtävä Euroopan yhteisön ja Vietnamin sosialistisen tasavallan sopimus

OJ L 124, 20.5.2003, p. 33–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32003D0360

2003/360/EY: Neuvoston päätös, tehty 17 päivänä maaliskuuta 2003, petostentorjunnasta jalkineiden kaupassa tehdyn Euroopan yhteisön ja Vietnamin hallituksen välisen yhteisymmärryspöytäkirjan muuttamista koskevan Euroopan yhteisön ja Vietnamin sosialistisen tasavallan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona

Virallinen lehti nro L 124 , 20/05/2003 s. 0033 - 0033


Neuvoston päätös,

tehty 17 päivänä maaliskuuta 2003,

petostentorjunnasta jalkineiden kaupassa tehdyn Euroopan yhteisön ja Vietnamin hallituksen välisen yhteisymmärryspöytäkirjan muuttamista koskevan Euroopan yhteisön ja Vietnamin sosialistisen tasavallan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona

(2003/360/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

joka ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen virkkeen kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komissio on neuvotellut yhteisön puolesta Vietnamin sosialistisen tasavallan kanssa kirjeenvaihtona tehtävän kahdenvälisen sopimuksen, jolla muutetaan petostentorjunnasta jalkineiden kaupassa tehtyä 4 päivänä elokuuta 1999 parafoitua ja 1 päivästä tammikuuta 2000 väliaikaisesti voimassa ollutta Euroopan yhteisön ja Vietnamin hallituksen välistä yhteisymmärryspöytäkirjaa(1).

(2) Kirjeenvaihtona tehtävä sopimus pitäisi hyväksyä yhteisön puolesta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta petostentorjunnasta jalkineiden kaupassa tehdyn Euroopan yhteisön ja Vietnamin hallituksen välisen yhteisymmärryspöytäkirjan muuttamisesta kirjeenvaihtona tehtävä Euroopan yhteisön ja Vietnamin sosialistisen tasavallan sopimus.

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

Tehty Brysselissä 17 päivänä maaliskuuta 2003.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. Drys

(1) EYVL L 1, 4.1.2000, s. 13.

Top