EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0667

Komission asetus (EY) N:o 667/2003, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2003, naudanliha-alan poikkeuksellisista markkinatukitoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa annetun asetuksen (EY) N:o 716/96 muuttamisesta

OJ L 96, 12.4.2003, p. 13–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 444 - 444
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 444 - 444
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 444 - 444
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 444 - 444
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 444 - 444
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 444 - 444
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 444 - 444
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 444 - 444
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 444 - 444
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 047 P. 32 - 32
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 047 P. 32 - 32
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 029 P. 302 - 302

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/667/oj

32003R0667

Komission asetus (EY) N:o 667/2003, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2003, naudanliha-alan poikkeuksellisista markkinatukitoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa annetun asetuksen (EY) N:o 716/96 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 096 , 12/04/2003 s. 0013 - 0013


Komission asetus (EY) N:o 667/2003,

annettu 11 päivänä huhtikuuta 2003,

naudanliha-alan poikkeuksellisista markkinatukitoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa annetun asetuksen (EY) N:o 716/96 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2345/2001(2), ja erityisesti sen 39 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission asetuksen (EY) N:o 716/96(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1176/2000(4), 2 artiklan 1 ja 3 kohdassa vahvistetaan kyseisessä asetuksessa säädettyyn ohjelmaan sisältyvistä eläimistä kilogrammaa kohden maksettava hinta ja eläinkohtainen maksu, jolla yhteisö osallistuu eläinten hankintaan.

(2) Kyseisten eläinten arvioidun nykyarvon vahvistamiseksi olisi otettava huomioon markkinahintojen kehitys Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuodesta 1997 alkaen, jolloin hintoja ja maksuja viimeksi mukautettiin. Koska lehmien hintanoteerauksia ei kuitenkaan rekisteröity mainitulla ajanjaksolla kyseisessä jäsenvaltiossa, on aiheellista ottaa huomioon kyseisten eläinten hintakehitys naapurimaiden markkinoilla.

(3) Lehmien ostohintaa olisi näin ollen alennettava 20 prosenttia ja muiden yli 30 kuukauden ikäisten eläinten ostohintaa 8 prosenttia. Yhteisön osarahoituksen määrää olisi alennettava vastaavasti.

(4) Asetus (EY) N:o 716/96 olisi muutettava vastaavasti.

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 716/96 2 artikla seuraavasti:

1) Korvataan 1 kohta seuraavasti:

"1. Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisen viranomaisen 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti tuottajille tai heidän edustajilleen maksama hinta on

- 0,64 euroa kilogrammalta elopainoa lehmien osalta,

- 0,83 euroa kilogrammalta elopainoa muiden eläinten osalta.".

2) Korvataan 3 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

"3. Kunkin 1 artiklan säännösten mukaisesti ostetun hävitetyn eläimen osalta yhteisö osallistuu Yhdistyneelle kuningaskunnalle 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista hankinnoista aiheutuvien menojen rahoitukseen lehmien osalta 233 eurolla eläintä kohden ja muiden eläinten kuin lehmien osalta 302 eurolla eläintä kohden.".

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 28 huhtikuuta 2003 alkaen ostettuihin eläimiin.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä huhtikuuta 2003.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21.

(2) EYVL L 315, 1.12.2001, s. 29.

(3) EYVL L 99, 20.4.1996, s. 14.

(4) EYVL L 131, 1.6.2000, s. 37.

Top