EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0608

Komission asetus (EY) N:o 608/2003, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2003, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2505/96 muuttamisesta koskien tiettyjen yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden määriä

OJ L 86, 3.4.2003, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 013 P. 261 - 261
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 013 P. 261 - 261
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 013 P. 261 - 261
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 013 P. 261 - 261
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 013 P. 261 - 261
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 013 P. 261 - 261
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 013 P. 261 - 261
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 013 P. 261 - 261
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 013 P. 261 - 261

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003; Implisiittinen kumoaja 32004R0226

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/608/oj

32003R0608

Komission asetus (EY) N:o 608/2003, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2003, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2505/96 muuttamisesta koskien tiettyjen yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden määriä

Virallinen lehti nro L 086 , 03/04/2003 s. 0020 - 0020


Komission asetus (EY) N:o 608/2003,

annettu 2 päivänä huhtikuuta 2003,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 2505/96 muuttamisesta koskien tiettyjen yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden määriä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista 20 joulukuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2505/96(1), asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2287/2002(2), ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksessa (EY) N:o 2505/96 säädettyjen tiettyjen yksipuolisten yhteisön tariffikiintiöiden määrät eivät riitä tyydyttämään yhteisön tuotannonalan tarpeita nykyisellä kiintiökaudella.

(2) Jotta voidaan taata näiden kiintiöiden keskeytymätön käyttö, olisi niiden määriä lisättävä 1 päivästä tammikuuta 2003 tai 1 päivästä heinäkuuta 2002 kyseisten kiintiöiden avaamisajankohdasta riippuen.

(3) Asetusta (EY) N:o 2505/96 olisi muutettava vastaavasti.

(4) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 2505/96 liite I seuraavasti:

1) Kiintiökauden 1.1.-30.06.2003 tariffikiintiön määrä järjestysnumeron 09.2612 osalta korvataan 150 tonnilla.

2) Kiintiökauden 1.7.2002-30.06.2003 tariffikiintiön määrä järjestysnumeron 09.2976 osalta korvataan 900000 yksiköllä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2003 lukuun ottamatta sen 1 artiklan 2 kohtaa, jota sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä huhtikuuta 2003.

Komission puolesta

Frederik Bolkestein

Komission jäsen

(1) EYVL L 345, 31.12.1996, s. 1.

(2) EYVL L 348, 21.12.2002, s. 42.

Top