EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2003_064_R_0037_01

2002/157/YUTP: Neuvoston Päätös 2003/157/YUTP, tehty 19 päivänä joulukuuta 2002, sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Puolan tasavallan välillä tämän valtion osallistumisesta Euroopan unionin poliisioperaatioon (EUPM) Bosnia ja Hertsegovinassa - Euroopan unionin ja Puolan tasavallan välinen sopimus Puolan tasavallan osallistumisesta Euroopan unionin poliisioperaatioon (EUPM) Bosnia ja Hertsegovinassa

OJ L 64, 7.3.2003, p. 37–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32003D0157

2002/157/YUTP: Neuvoston Päätös 2003/157/YUTP, tehty 19 päivänä joulukuuta 2002, sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Puolan tasavallan välillä tämän valtion osallistumisesta Euroopan unionin poliisioperaatioon (EUPM) Bosnia ja Hertsegovinassa

Virallinen lehti nro L 064 , 07/03/2003 s. 0037 - 0037


Neuvoston Päätös 2003/157/YUTP,

tehty 19 päivänä joulukuuta 2002,

sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Puolan tasavallan välillä tämän valtion osallistumisesta Euroopan unionin poliisioperaatioon (EUPM) Bosnia ja Hertsegovinassa

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 24 artiklan,

ottaa huomioon puheenjohtajavaltion suosituksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvosto hyväksyi 11 päivänä maaliskuuta 2002 yhteisen toiminnan 2002/210/YUTP Euroopan unionin poliisioperaatiosta(1).

(2) Yhteisen toiminnan 8 artiklan 3 kohdan mukaan kolmansien valtioiden osallistumista EUPM:ään koskevat yksityiskohtaiset järjestelyt vahvistetaan sopimuksissa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 24 artiklan mukaisesti.

(3) Neuvoston tehtyä 14 päivänä lokakuuta 2002 päätöksen valtuutuksesta puheenjohtajavaltiolle aloittaa neuvottelut puheenjohtajavaltio on neuvotellut sopimuksen Puolan tasavallan kanssa sen osallistumisesta EUPM:ään.

(4) Tämä sopimus olisi hyväksyttävä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan unionin puolesta Euroopan unionin ja Puolan tasavallan välinen sopimus tämän valtion osallistumisesta Euroopan unionin poliisioperaatioon (EUPM) Bosnia ja Hertsegovinassa.

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään henkilö tai henkilöt, jolla tai joilla on valtuudet allekirjoittaa sopimus Euroopan unionia sitovasti.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tätä päätöstä noudatetaan päivästä, jona se julkaistaan.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2002.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. Espersen

(1) EYVL L 70, 13.3.2002, s. 1.

Top