EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2003_064_R_0028_01

2003/155/EY: Neuvoston päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 2002, huumausaineiden tai psykotrooppisten aineiden laittomassa valmistuksessa usein käytettävistä huumausaineiden lähtöaineista ja kemiallisista aineista tehdyn Euroopan yhteisön ja Turkin tasavallan sopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä - Euroopan yhteisön ja Turkin Tasavallan Sopimus huumausaineiden tai psykotrooppisten aineiden laittomassa valmistuksessa usein käytettävistä huumausaineiden lähtöaineista ja kemiallisista aineista

OJ L 64, 7.3.2003, p. 28–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32003D0155

2003/155/EY: Neuvoston päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 2002, huumausaineiden tai psykotrooppisten aineiden laittomassa valmistuksessa usein käytettävistä huumausaineiden lähtöaineista ja kemiallisista aineista tehdyn Euroopan yhteisön ja Turkin tasavallan sopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä

Virallinen lehti nro L 064 , 07/03/2003 s. 0028 - 0029


Neuvoston päätös,

tehty 16 päivänä joulukuuta 2002,

huumausaineiden tai psykotrooppisten aineiden laittomassa valmistuksessa usein käytettävistä huumausaineiden lähtöaineista ja kemiallisista aineista tehdyn Euroopan yhteisön ja Turkin tasavallan sopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä

(2003/155/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen virkkeen ja 300 artiklan 4 kohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvosto valtuutti 5 päivänä huhtikuuta 2001 komission neuvottelemaan Turkin kanssa sopimuksen huumausaineiden tai psykotrooppisten aineiden laittomassa valmistuksessa usein käytettävistä huumausaineiden lähtöaineista ja kemiallisista aineista, jäljempänä "sopimus".

(2) Yhteisön olisi tehostettava huumausaineiden kemiallisten lähtöaineiden Turkkiin suuntautuvien toimitusten valvontaa, sillä näitä aineita tuodaan yhteisöön takaisin heroiinina tai muina psykotrooppisina tai huumaavina aineina.

(3) Neuvoston olisi annettava komissiolle valtuudet hyväksyä neuvoston nimeämän erityiskomitean kuulemisen yhteisön puolesta jälkeen muutokset silloin, kun sopimuksessa määrätään, että yhteisen seurantaryhmän on ne tehtävä. Nämä valtuudet on kuitenkin rajattava koskemaan sopimusten liitteiden muuttamista silloin, kun muutos koskee huumausaineiden lähtöaineita ja kemiallisia aineita koskevan yhteisön lainsäädännön soveltamisalaan jo kuuluvia aineita.

(4) Sopimus olisi hyväksyttävä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Turkin tasavallan sopimus huumausaineiden tai psykotrooppisten aineiden laittomassa valmistuksessa usein käytettävistä huumausaineiden lähtöaineista ja kemiallisista aineista.

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

1. Komissio, jota jäsenvaltioiden edustajat avustavat, edustaa yhteisöä sopimuksen 9 artiklassa tarkoitetussa yhteisessä seurantaryhmässä.

2. Komissiolla on valtuudet hyväksyä sopimuksen liitteiden muutokset, jotka yhteinen seurantaryhmä tekee sopimuksen 10 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen.

Tässä tehtävässä komissiota avustaa neuvoston nimeämä erityiskomitea, jonka tehtävänä on vahvistaa yhteinen kanta.

3. Tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valtuutus koskee ainoastaan aineita, jotka jo kuuluvat lähtöaineita ja kemiallisia aineita koskevan yhteisön lainsäädännön soveltamisalaan.

3 artikla

Neuvoston puheenjohtajalla on oikeus nimetä henkilöt, joilla on valtuudet allekirjoittaa sopimus.

4 artikla

Neuvoston puheenjohtaja vaihtaa sopimuksen 12 artiklassa määrätyt asiakirjat yhteisön puolesta(1).

5 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 2002.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. Fischer Boel

(1) Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Top