EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22003D0049

2003/49/EY: EU—Bulgaria-assosiaationeuvoston päätös N:o 2/2002, tehty 1 päivänä heinäkuuta 2002, Eurooppa-sopimuksen pöytäkirjan N:o 3 mukaisten jalostettuja maataloustuotteita koskevien kauppajärjestelyjen parantamisesta

OJ L 18, 23.1.2003, p. 21–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/49(1)/oj

22003D0049

2003/49/EY: EU—Bulgaria-assosiaationeuvoston päätös N:o 2/2002, tehty 1 päivänä heinäkuuta 2002, Eurooppa-sopimuksen pöytäkirjan N:o 3 mukaisten jalostettuja maataloustuotteita koskevien kauppajärjestelyjen parantamisesta

Virallinen lehti nro L 018 , 23/01/2003 s. 0021 - 0050


EU-Bulgaria-assosiaationeuvoston päätös N:o 2/2002,

tehty 1 päivänä heinäkuuta 2002,

Eurooppa-sopimuksen pöytäkirjan N:o 3 mukaisten jalostettuja maataloustuotteita koskevien kauppajärjestelyjen parantamisesta

(2003/49/EY)

ASSOSIAATIONEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Eurooppa-sopimuksen(1) Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bulgarian tasavallan välisestä assosiaatiosta ja erityisesti sen pöytäkirjan N:o 3 1 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Pöytäkirjassa N:o 3, sellaisena kuin se on korvattuna Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamisesta tehdyllä pöytäkirjalla(2), vahvistetaan jalostettujen maataloustuotteiden kauppajärjestelyt yhteisön ja Bulgarian välillä.

(2) Pöytäkirjan 1 artiklan 2 kohdan mukaan assosiaationeuvosto päättää erityisesti pöytäkirjan liitteissä mainittujen tullien muuttamisesta ja tariffikiintiöiden lisäämisestä tai poistamisesta.

(3) Pöytäkirjan 2 artiklan toisen luetelmakohdan mukaan assosiaationeuvoston päätöksellä voidaan myös alentaa sovellettuja tulleja vastauksena jalostettuihin maataloustuotteisiin liittyviin molemminpuolisista myönnytyksistä johtuviin alennuksiin.

(4) Tämän päätöksen liitteiden I ja II mukaiset vuosikiintiöt olisi avattava vuodeksi 2002. Koska nämä vuosikiintiöt voidaan avata vasta 1 päivän tammikuuta 2002 jälkeen päivänä, joka on vahvistettava, niitä on pienennettävä suhteessa kuluneeseen aikaan,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Korvataan Bulgarian ja yhteisön välisestä jalostettujen maataloustuotteiden kaupasta tehdyn pöytäkirjan N:o 3 liitteet I ja II tämän päätöksen liitteillä I ja II.

2 artikla

Tämän päätöksen liitteissä I ja II vahvistettuja vuoden 2002 vuosikiintiöitä pienennetään suhteessa kuluneeseen aikaan kokonaisten kuukausien mukaan.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sen tekemistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Tehty Brysselissä 1 päivänä heinäkuuta 2002.

Assosiaationeuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. Passy

(1) EYVL L 358, 31.12.1994, s. 3.

(2) EYVL L 112, 29.4.1999, s. 3.

LIITE I

Taulukko 1

Kiintiöt Bulgariasta peräisin olevien tavaroiden yhteisöön suuntautuvalle tuonnille - vapautus tullista

>TAULUKON PAIKKA>

Taulukko 2

Tullit Bulgariasta peräisin olevien tavaroiden yhteisöön suuntautuvalle tuonnille

>TAULUKON PAIKKA>

Taulukko 3

Perusmäärät, jotka otetaan huomioon laskettaessa taulukossa 2 lueteltujen tavaroiden yhteisöön kohdistuvaan tuontiin sovellettavia alennettuja maatalouden maksuosia (EAR) ja lisätulleja

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

Taulukko 1

Luettelo Euroopan yhteisöstä peräisin olevista tuotteista, joihin Bulgaria soveltaa määrällisesti kiintiöityä etuuskohtelua

>TAULUKON PAIKKA>

Taulukko 2

Tullit yhteisöstä peräisin olevien tavaroiden Bulgariaan suuntautuvalle tuonnille

>TAULUKON PAIKKA>

Top