EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0013

2003/13/EY: Komission päätös, tehty 10 päivänä tammikuuta 2003, Kreikassa vuonna 2003 pidettäviin esiolympialaisiin osallistuvien hevosten tilapäisestä maahantuonnista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 5561)

OJ L 7, 11.1.2003, p. 86–86 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; Kumoaja 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/13(1)/oj

32003D0013

2003/13/EY: Komission päätös, tehty 10 päivänä tammikuuta 2003, Kreikassa vuonna 2003 pidettäviin esiolympialaisiin osallistuvien hevosten tilapäisestä maahantuonnista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 5561)

Virallinen lehti nro L 007 , 11/01/2003 s. 0086 - 0086


Komission päätös,

tehty 10 päivänä tammikuuta 2003,

Kreikassa vuonna 2003 pidettäviin esiolympialaisiin osallistuvien hevosten tilapäisestä maahantuonnista

(tiedoksiannettu numerolla K(2002) 5561)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2003/13/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/426/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2002/160/EY(2), ja erityisesti sen 19 artiklan ii alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista rekisteröityjen hevosten tilapäisessä tuonnissa 10 päivänä huhtikuuta 1992 tehdyn komission päätöksen 92/260/ETY(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2002/635/EY(4), mukaisesti on annettava takeet sen varmistamiseksi, etteivät kuohimattomat, yli 180 päivän ikäiset urospuoliset hevoset aiheuta hevoseläinten virusarteriitin leviämisen vaaraa.

(2) Ateenassa Kreikassa vuoden 2003 elokuussa järjestettäviin esiolympialaisiin osallistuvat rekisteröidyt hevoset ovat Kreikan toimivaltaisten viranomaisten ja järjestävän Fédération Equestre Internationale -liiton (FEI) valvonnassa.

(3) Eräät urospuoliset hevoset, jotka on kelpuutettu osallistumaan tähän korkeatasoiseen hevoskilpailuun, eivät välttämättä täytä päätöksessä 92/260/ETY vahvistettuja hevoseläinten virusarteriittia koskevia vaatimuksia.

(4) Tämän vuoksi olisi poikettava näistä vaatimuksista tätä urheilutapahtumaa varten tilapäisesti tuotavien hevosten osalta. Poikkeuksessa olisi mainittava edellytykset, joilla estetään hevoseläinten virusarteriitin leviämisen vaara.

(5) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1. Poiketen siitä, mitä päätöksessä 92/260/ETY säädetään, jäsenvaltioiden on sallittava kuohimattomien urospuolisten rekisteröityjen hevosten tilapäinen maahantuonti Ateenassa Kreikassa vuoden 2003 elokuussa järjestettäviin esiolympialaisiin osallistumista varten vaatimatta kyseisessä päätöksessä edellytettyjä takeita hevoseläinten virusarteriitin varalta, jos 2 kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.

2. Päätöksen 92/260/ETY liitteen II mukaisesti laaditun eläinten terveystodistuksen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a) todistuksen allekirjoittava virkaeläinlääkäri poistaa asianomaisesta hevoseläinten virusarteriittiin liittyvästä todistuksesta III jakson e kohdan v alakohdan;

b) todistukseen lisätään seuraava ilmaisu:

"Komission päätöksen 2003/13/EY(5) mukaisesti hyväksytty rekisteröity hevonen"

c) todistukseen liitettävään ilmoitukseen lisätään seuraavaa:

"Hevosta, josta tämä todistus on annettu, ei käytetä jalostukseen eikä siemennesteen keruuseen sen oleskellessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa.

Järjestelyt hevosen kuljettamiseksi pois Euroopan unionista viipymättä esiolympialaisten päättymisen jälkeen on saatu päätökseen."

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltiolle.

Tehty Brysselissä 10 päivänä tammikuuta 2003.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 224, 18.8.1990, s. 42.

(2) EYVL L 53, 23.2.2002, s. 37.

(3) EYVL L 130, 15.5.1992, s. 67.

(4) EYVL L 206, 3.8.2002, s. 20.

(5) EYVL L 7 11.1.2003.

Top