EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D1010

2002/1010/EY: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös, tehty 21 päivänä marraskuuta 2002, Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta, tehty Euroopan unionin solidaarisuusrahaston rahoituksesta täydentäen talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehtyä toimielinten sopimusta 7 päivänä marraskuuta 2002 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 3 kohdan mukaisesti

OJ L 358, 31.12.2002, p. 142–143 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/1010/oj

32002D1010

2002/1010/EY: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös, tehty 21 päivänä marraskuuta 2002, Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta, tehty Euroopan unionin solidaarisuusrahaston rahoituksesta täydentäen talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehtyä toimielinten sopimusta 7 päivänä marraskuuta 2002 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 3 kohdan mukaisesti

Virallinen lehti nro L 358 , 31/12/2002 s. 0142 - 0143


Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös,

tehty 21 päivänä marraskuuta 2002,

Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta, tehty Euroopan unionin solidaarisuusrahaston rahoituksesta täydentäen talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehtyä toimielinten sopimusta 7 päivänä marraskuuta 2002 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 3 kohdan mukaisesti

(2002/1010/EY)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston rahoituksesta täydentäen talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehtyä toimielinten sopimusta 7 päivänä marraskuuta 2002 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(1) ja erityisesti sen 3 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11 päivänä marraskuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002(2),

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Eräissä jäsenvaltioissa ja liittymisneuvotteluihin osallistuvissa ehdokasmaissa elokuussa ja syyskuussa 2002 tapahtuneiden tuhoisien tulvien vuoksi Euroopan unioni on päättänyt perustaa suuronnettomuuksien varalta Euroopan unionin solidaarisuusrahaston.

(2) Marraskuun 7 päivänä 2002 tehdyn toimielinten sopimuksen perusteella rahaston varoja voidaan ottaa käyttöön vuosittain enintään miljardi euroa.

(3) Asetuksessa (EY) N:o 2012/2002 on erikseen säännös, jonka nojalla rahaston varoja voidaan ottaa käyttöön taannehtivasti tämän vuoden elokuun alun jälkeisten katastrofien aiheuttamien vahinkojen korjaamiseen.

(4) Asianomaiset maat ovat toimittaneet komissiolle arvionsa vuoden 2002 elo- ja syyskuisten tulvien aiheuttamista vahingoista,

OVAT TEHNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan unionin yleiseen talousarvioon varainhoitovuodeksi 2002 otetaan käyttöön Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varoja 728 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

>PIC FILE= "L_2002358FI.014301.TIF">

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

>PIC FILE= "L_2002358FI.014302.TIF">

(1) EYVL C 283, 20.11.2002, s. 1.

(2) EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3.

Top