EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2198

Komission asetus (EY) N:o 2198/2002, annettu 11 päivänä joulukuuta 2002, B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta

OJ L 335, 12.12.2002, p. 6–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2198/oj

32002R2198

Komission asetus (EY) N:o 2198/2002, annettu 11 päivänä joulukuuta 2002, B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta

Virallinen lehti nro L 335 , 12/12/2002 s. 0006 - 0006


Komission asetus (EY) N:o 2198/2002,

annettu 11 päivänä joulukuuta 2002,

B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan vientitukien osalta 8 päivänä lokakuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1961/2001(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1176/2002(2), ja erityisesti sen 6 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission asetuksessa (EY) N:o 1886/2002(3) vahvistetaan B-menettelyn mukaisten muiden kuin elintarvikeavun yhteydessä haettujen vientitodistusten ohjeelliset määrät.

(2) Komission käytössä tällä hetkellä olevien tietojen mukaan meneillään olevan vientijakson ohjeellinen määrä on omenien osalta vaarassa ylittyä piakkoin. Tämä ylitys olisi vahingollinen hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusjärjestelmän moitteettomalle toiminnalle.

(3) Tilanteen helpottamiseksi on syytä hylätä 11 päivän joulukuuta 2002 jälkeen vietyjä omenia koskevat B-menettelyn mukaiset todistushakemukset meneillään olevan vientijakson loppuun asti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hylätään omenien osalta B-menettelyn mukaisia vientitodistuksia koskevat hakemukset, jotka on jätetty asetuksen (EY) N:o 1886/2002 1 artiklan mukaisesti 11 päivän joulukuuta 2002 jälkeen ja ennen 15 päivää tammikuuta 2003.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä joulukuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä joulukuuta 2002.

Komission puolesta

J. M. Silva Rodríguez

Maatalouden pääjohtaja

(1) EYVL L 268, 9.10.2001, s. 8.

(2) EYVL L 170, 29.6.2002, s. 69.

(3) EYVL L 286, 24.10.2002, s. 3.

Top