EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0887

Komission asetus (EY) N:o 887/2002, annettu 28 päivänä toukokuuta 2002, vientitodistusten antamisesta asetuksen (EY) N:o 174/1999 20 a artiklan kiintiön mukaisesti Dominikaaniseen tasavaltaan vietäville tietyille maitotuotteille

OJ L 139, 29.5.2002, p. 37–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/887/oj

32002R0887

Komission asetus (EY) N:o 887/2002, annettu 28 päivänä toukokuuta 2002, vientitodistusten antamisesta asetuksen (EY) N:o 174/1999 20 a artiklan kiintiön mukaisesti Dominikaaniseen tasavaltaan vietäville tietyille maitotuotteille

Virallinen lehti nro L 139 , 29/05/2002 s. 0037 - 0037


Komission asetus (EY) N:o 887/2002,

annettu 28 päivänä toukokuuta 2002,

vientitodistusten antamisesta asetuksen (EY) N:o 174/1999 20 a artiklan kiintiön mukaisesti Dominikaaniseen tasavaltaan vietäville tietyille maitotuotteille

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 509/2002(2),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 804/68(3) soveltamista koskevista yksityiskohtaisista erityissäännöistä maito- ja maitotuotealan vientitodistusten ja vientitukien osalta 26 päivänä tammikuuta 1999 annetun komission asetuksen (EY) N:o 174/1999, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 787/2002(4), ja erityisesti sen 20 a artiklan 11 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksen (EY) N:o 174/1999 20 a artiklassa määrätään menettelystä vientitodistusten myöntämiseksi tietyille Dominikaaniseen tasavaltaan sen avaaman kiintiön mukaisesti vietäville maitotuotteille. Kiintiövuotta 2002/2003 koskevissa jätetyissä hakemuksissa olevat määrät ylittävät käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi vahvistettava haettuihin määriin sovellettavat myöntämiskertoimet,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 174/1999 20 a artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja tuotteita koskevien, 1 päivän heinäkuuta 2002 ja 30 päivän kesäkuuta 2003 väliselle ajalle jätetyissä vientitodistuksissa haettuihin määriin sovelletaan seuraavia myöntämiskertoimia:

- 0,607181 asetuksen (EY) N:o 174/1999 20 a artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettua kiintiön osaa koskeviin hakemuksiin,

- 0,269879 asetuksen (EY) N:o 174/1999 20 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettua kiintiön osaa koskeviin hakemuksiin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä toukokuuta 2002.

Komission puolesta

J. M. Silva Rodríguez

Maatalouden pääjohtaja

(1) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48.

(2) EYVL L 79, 22.3.2002, s. 15.

(3) EYVL L 20, 27.1.1999, s. 8.

(4) EYVL L 127, 14.5.2002, s. 6.

Top